Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Чумаченко Алла Сергіївна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Теорія та практика управління економічним розвитком»
м. Київ, 22-24 листопада 2012 року. - В 3 т. - Т.1. - С.370-372.

Аналіз готельно-ресторанного бізнесу в Херсонській області

Аналіз готельно-ресторанного бізнесу в Херсонській області Готельно-ресторанний бізнес – це вид підприємницької діяльності, що характеризується швидкими темпами окупності і впливає на розвиток суміжних галузей економіки, шляхом формування туристичного іміджу регіону. Природно-кліматичні особливості Херсонської області сприятливі для готельно-ресторанного бізнесу у зв’язку з наявністю в регіоні Чорного та Азовського морів, морського сполучення з країнами Близького Сходу, Азії та Середземномор’я. У зв’язку з цим, актуальність даної теми полягає в необхідності всебічного аналізу готельно-ресторанного бізнесу Херсонської області для визначення стратегії його розвитку.

Особливості готельно-ресторанного бізнесу розкриті в роботах таких вітчизняних і зарубіжних теоретиків як: В.І. Карсекін, Г.А. Папірян, М.І. Кабушкін, Р.А. Браймер, Т.І. Ткаченко, О.Д. Чудновський, В.А. Азар, Д. Уокер та інші [1, с.162].

До наявних проблем готельно-ресторанного господарства регіону належать: технічна та функціональна нерозвиненість транспортної та культурно-розважальної інфраструктури; невідповідність маркетингової політики світовим вимогам; застаріла інфраструктура засобів розміщення туристів; відсутність ефективного механізму сприяння вкладенню коштів у розбудову інфраструктури готельно-ресторанного господарства; низький рівень платоспроможності внутрішнього попиту; недосконалість правового регулювання у сфері управління розвитком готельно-ресторанного бізнесу на регіональному та місцевому рівнях; відсутність ефективної системи підготовки та використання кадрів.

Ключовим фактором у визначенні інвестиційної привабливості готельно-ресторанного бізнесу області, являються наявні туристичні ресурси та їх розподіл по районам області. Відповідно до даних за 2011 рік найбільш привабливими для туризму являються Генічеський, Скадовський, Чаплинський райони та м. Херсон, частка їх туристичних ресурсів у загальному обсязі по області складає відповідно: 15,93%, 11,11%, 10,71% та 13,39% [2, с.440-454]. Туристична інфраструктура вищезазначених районів являється найбільш розвиненою в порівнянні з іншими в силу особливостей їх розташування відносно Азовського та Чорного морів.

Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу в регіоні не зазнавала значних зм ін до 2008 року, починаючи з якого відбулося стрімке зростання кількості готелів, ресторанів, саун та закладів торгівлі. При цьому, нові місця тимчасового проживання представляють собою міні-готелі, адже з 2008 року середня кількість номерів, що припадають на 1 готель зменшилась на 71,8% в порівнянні з 2007 роком. Невелика кількість номерів цих готелів компенсувалась більш якісним сервісом, що спонукало збільшення середнього навантаження на 1 місце в готелі протягом 2008-2011 років [2, с.454].

Загальна динаміка попиту на робочу силу в сфері діяльності готелів та ресторанів має позитивний характер, що відповідно впливає на збільшення рівня зайнятості. Середньомісячна зарплата в сфері діяльності готелів та ресторанів нижча за середній рівень по Україні і коливається в межах 71,6-83,3% протягом 2003-2011 років [2, с.361]. Така динаміка негативно впливає на мотивацію студентів до здобуття освітнього рівня в цій галузі економіки.

Виходячи з вищесказаного, забезпечення ефективного розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Херсонській області повинен забезпечуватися на всіх рівнях. На рівні суб’єкту забезпечується стабільний попит, шляхом покращення якості готельних послуг. Локальний рівень здійснює управлінський контроль за господарською діяльність та модернізацією готельно-ресторанної інфраструктури. Регіональний рівень представлений механізмом управління господарською діяльністю та підтримкою підприємницької діяльності, а також впровадженням та контролем за виконанням регіональної програми розвитку. На рівні держави створюються необхідні нормативно-законодавчі акти, здійснюється фінансування та створюються загальнодержавні програми розвитку.

Література

1. Бунтова Н.В. Особливості управління кадровим потенціалом готельного підприємства / Наталія Василівна Бунтова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №7. – С.161-169.
2. Статистичний щорічник Херсонської області за 2011 рік / [за ред. В.А. Вознюка]. – Херсон: головне управління статистики у Херсонській області, 2012. – 523 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.