Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Дубова А.В.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, м. Бердянськ.

Ефективність маркетингу менеджменту рекреаційної та туристичної галузі за допомогою кластерної моделі

В сучасній економіці ефективне господарське використання курортно-рекреаційної території у складі господарського комплексу регіону все частіше пов’язується зі створенням та функціонуванням кластерів. Практика розвитку курортно-рекреаційних кластерів становиться все більш популярною у світовому суспільстві як на міжнародному рівні, так і національному та регіональних рівнях. Сьогодні актуальною проблемою є постановка маркетингу рекреаційної та туристичної галузі в курортному місці.

Кластерна концепція курортно-рекреаційної сфери є вигідним напрямком стимулюючим підвищення яскраво вираженою особистістю практично будь-якої національної і навіть столичної економіки” [1, с.206].

Метою дослідження є визначення перспектив маркетингового середовища курортного міста.

У курортних місцях виділяються організації, що забезпечують функціонування кластеру на основі пропозиції специфічних товарів иа послуг: спеціальні навички, технології, інформацію, фінансовий капітал, виробничу та соціальну інфраструктуру. Їх економічна суть зводиться до особливим чином взаємодії взаємозалежних фірм, які визначаються цвілевою та галузевою спільністю діяльності. За своїми територіальними масштабами кластери можуть варіюватися в межах одного міста до регіону, в тому числі й міждержавного. Тому методичні основи становлення кластеру певною мірою відповідають підходам до формування курортно-рекреаційних зон, які не повинні обмежуватися наявністю якоїсь території та унікальними природними ресурсами. Кластери мають позитивний вплив не лише на окремі підприємства, а й на економіку регіону взагалі.

Приоритетним напрямком державного та муніципального регулювання курортно-рекреаційних комплексів повинно стати усунення перешкод до росту й удосконалення існуючих і виникаючих кластерів. Кластери являють собою рушійну силу в збільшенні експорту і залученні іноземних інвестицій. Вони створюють форум, в якому нові шляхи ведення нового діалогу і повинні мати місце серед урядових агентств і організацій (таких, як школи, університети, підприємства суспільного призначення).

Таким чином, розвиток ефективного функціонуючих кластерів є найістотнішим кроком на шляху до розвитку економіки міських і сільських поселень, в тому числі і приморських. Найважливіше економічне значення кластерів полягає в тому, що кластер є системою взаємозалежних фірм і організацій, значимість яких як цілого перевищує просту суму складових частин.

Особливість кластерного підходу в управлінні розвитком регіональної економіки полягає в тому, що в цьому випадку прискорення отримують не тільки пріоритетні виробництва, що становлять полюси зростання у регіоні, а і в галузі міського господарства, безпосередньо зв’язані з обслуговуванням відпочиваючих та налаштовані на досягнення конкретного результату. Регулювання з боку влади об’єднань курортно-рекреаційних підприємств забезпечить збалансований конкурентний розвиток курортної території як основного, так і допоміжного виробництва, соціальної сфери та потреб туристів [2, с.83].

Література

1. Портер М. Международная конкуренция. – М., Международные отношения, 1993. – 896 с.
2. Гудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій. Донецьк: ІЕПД НАН України, ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2001. – 270с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.