Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Федишин В.В., Рибчук А.В.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми моделювання та управління
соціально-економічними системами в умовах глобалізації
Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2018. - 308 с. - С.195-197.

Пріоритети модернізації підприємств туристичної індустрії Прикарпаття

Невід'ємною умовою розвитку підприємств туристичної індустрії Прикарпаття є пошук ефективних підприємницьких рішень, формування та реалізація таких управлінських процедур, які базуються на стратегії реструктуризації. Такий вид стратегії розвитку охоплює вибір ефективних програм і їхню реалізацію.

Стратегією державного управління в туристичній індустрії можна вважати доповнену комплексом реальних заходів загальну концепцію реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, завдяки якій досягаються визначені принципи, пріоритети, цілі розвитку підприємств туристичної індустрії, оптимально використовуються всі ресурси, необхідні для їхнього розвитку, розв'язуються проблеми, що перешкоджають її вдосконаленню [1].

Дрогобич - місто в передгір'ї Карпат, столиця Прикарпаття, центр південно-західного промислового регіону Львівщини

Пріоритетними напрямами розвитку підприємств туристичної індустрії Прикарпаття вважаємо такі:

- збалансоване та прозоре адміністративно-правове управління туристично-курортною сферою;
- формування сприятливих економіко-правових та організаційних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну та курортну сферу;
- утвердження Прикарпаття як регіону туристичного та курортного значення;
- створення та просування туристичного бренду Прикарпаття на внутрішньому й міжнародному туристичних ринках;
- проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного та курортного потенціалу Прикарпаття на світові туристичні ринки;
- створення конкурентоспроможного туристичного та санаторно-куротного продукту Львівщини та Івано-Франківщини;
- створення єдиної інформаційно-туристичної інфраструктури;
- удосконалення системи контролю за роботою туристичних підприємств, екскурсоводів та гідів-перекладачів, що працюють на території Львівської та Івано-Франківської областей;
- сприяння розвиткові перспективних форм туризму (зелений туризм, активні види відпочинку) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища;
- упровадження світових стандартів у систему туристичного знакування шляхів активного туризму;
- упровадження стандартизації закладів проживання відповідно до світових норм;
- забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки туристів;
- модернізація існуючої матеріально-технічної бази санаторно-курортної сфери, створення нових рекреаційно-туристичних об'єктів міжнародного стандарту;
- забезпечення раціонального й ефективного використання природних рекреаційних, історико-культурних ресурсів, відновлення архітектурних та етнічних пам'яток;
- активізація міжнародної співпраці у сфері туризму і курортів;
- підвищення якості та розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг;
- створення нових конкурентоспроможних туристичних та курортних продуктів;
- забезпечення галузі кваліфікованими кадрами;
- поглиблення міжгалузевого та міжнародного партнерства;
- налагодження стосунків між владою та представниками бізнесу, підвищення авторитету влади в регіоні та за його межами.

Отже, щоб перетворити Прикарпаття на регіон організованого туризму, відпочинку, спорту, необхідно розширити мережу об'єктів туристичної індустрії, продовжити будівництво сучасних санаторно-курортних комплексів, баз відпочинку, спортивних баз, визначити туристські маршрути тощо. У цьому регіоні маємо унікальне поєднання неповторних ландшафтів, історичних і етнографічних пам'яток, а також пам'яток природи, культури, побуту населення. Будівництво сучасних санаторіїв, лікарень, пансіонатів та баз відпочинку, виконаних з дерева у традиційному карпатському архітектурному стилі, спортивних комплексів та кемпінгів сприятиме визначенню нових туристичних маршрутів та їх поєднанню в єдиному курортно-туристичному комплексі Прикарпаття, розрахованому на раціональне залучення до цього процесу місцевих природних умов, різноманітних мінеральних вод, лікарських рослин та ягід.

Подальший розвиток міжнародного туризму служитиме одним із дієвих засобів виходу регіону з економічної кризи за рахунок активного залучення іноземних туристів та збільшення валютних надходжень до місцевих бюджетів.

Список використаних джерел

1. Інформація щодо показників розвитку сфери туризму та курортів у 2016 році // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/.
2. UNWTO World Tourism Barometer. - 2017. - Vol.15 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2017_06.pdf.
3. World Tourism Organization UNWTO Official site [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www2.unwto.org/.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.