Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гірняк Л.І., Кашубинська І.Ю.
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»
(м. Львів, 6 грудня 2018 р.). - Львів: Растр-7, 2018. - 316 с. - С.245-247.

Оптимізація надання послуг підприємствами ресторанного господарства

ресторан Сучасний ринок послуг ресторанного господарства характеризується загостренням конкуренції. Для більш ефективної діяльності власники закладів ресторанного господарства повинні прикладати зусилля, щоб утримати вже існуючих та завоювати нових клієнтів. З цією метою слід впроваджувати сучасні новітні форми та методи управління, технологічні прийоми виготовлення страв, обслуговування клієнтів, використовувати сучасне обладнання, підвищувати якість страв та обслуговування, швидко та гнучко реагувати на зміну потреб споживачів, враховуючи специфіку послуг саме цих об'єктів, щоб стати і залишитися актуальними, неповторними, кращими з кращих [1].

На нашу думку, на сьогодні процес оптимізації надання послуг у закладах ресторанного господарства полягає у розширенні їх переліку, вдосконаленні безпосередньо процесу, тобто якості надання, в тому числі нових, нетрадиційних для більшості закладів, умінні виділити та втілити послуги актуальні для даного регіону, типу закладу та клієнтської орієнтованості, а також здатності швидко їх переорієнтувати, змінити, вдосконалити.

Безпосередньо оптимізація передбачає процес максимізації бажаних, вигідних характеристик та мінімізації затрат. Відповідно, оптимізація послуг полягає у досягненні найбільшого корисного ефекту від їх впровадження, споживання при заданих витратах на їх створення та експлуатацію (споживання).

Здійснити оптимізацію послуг закладів ресторанного господарства можна з урахуванням наступних чинників:

- технічні чинники - до них належать технічні засоби забезпечення процесу надання послуг, система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення та ін.;
- організаційні - це розподіл праці, спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації та ін.;
- до економічних чинників належать: ціна, собівартість, формування націнки, рівень витрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності праці персоналу та ін.;
- суб'єктивні чинники. В забезпеченні якості послуги значну роль відіграє людина з її професійною підготовкою, фізіологічними й психологічними особливостями, які по-різному впливають на перелічене вище, у тому числі і на якість надання послуг [2].

Оптимізація послуг безпосередньо пов'язана з підвищенням якості їх надання. Послугам закладів харчування властива складна структура - вони складаються з великого числа компонентів і параметрів, різних за своєю природою та важливістю для споживача. Це робить складним поліпшення і підтримку якості обслуговування. Головна вимога при поліпшенні якості обслуговування - це створення єдиних стандартів, що виключають двояке тлумачення.

Послуги закладів ресторанного господарства попри їх відповідність загальним характеристикам (нематеріальність, невіддільність, мінливість якості, неможливість зберігання) мають специфічні особливості. Так, до особливостей пов'язаних з клієнтом відносять:

1) комплексність потреб, які задовольняють заклади ресторанного господарства (не лише у харчуванні, а й у дозвіллі, спілкуванні, розвагах, підтриманні відповідного статусу та ін.);
2) здатність безпосередньо впливати на відвідувача (покращувати, погіршувати настрій). Надана послуга повинна нести в собі максимальну цінність для клієнта;
3) активна та пасивна участь клієнта. Клієнт закладів ресторанного господарства може приймати як активну (самообслуговування), так і пасивну (обслуговування офіціантом) участь в наданні послуги;
4) можливість задоволення як індивідуальних, так і колективних потреб. Послуги об'єктів ресторанного господарства задовольняють як індивідуальні потреби, так і колективні (наприклад, проведення корпоративних вечірок);
5) необхідність фізичної присутності клієнта. Під час надання послуги необхідна фізична присутність гостя, адже послуга надається у певний час, у певному місці, певному споживачеві;
6) суб'єктивна оцінка якості. Якість послуг кожен гість оцінює суб'єктивно, залежно від власних вподобань, побажань, смаків, очікувань, переваг;
7) високий ступінь ризику. Під час отримання послуги в закладах ресторанного господарства гість зазнає значно більшого ризику, ніж у ситуації отримання інших послуг. Цей ризик носить форму фізичного (можливість отруєння), морального (можливість неввічливого обслуговування), та фінансового ризику (ціна отриманої послуги може бути невиправдано завищеною) [1].

Виділяють особливості пов'язані з виконанням послуг, з обслуговуючим персоналом, зовнішнім середовищем та економічною діяльністю закладу.

Отже, оптимізація процесу надання послуг безпосередньо впливає на ефективність діяльності закладу ресторанного господарства, його конкурентоспроможність та привабливість для відвідувачів, а тому здійснювати її необхідно у комплексі стратегії розвитку підприємства.

Список використаних джерел

1. Трайно В.М. Специфіка послуг об'єктів ресторанного господарства / В.М. Трайно // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2010. - №5(44). - С.149-155.
2. Яхтер А. Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності / А. Яхтер // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2015 - Т.1. - №39. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/yahter.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.