Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Грицик В.В.
Матеріали Міжнародного конгресу “Проблеми інформатизації
рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного
та економічного розвитку”. – Трускавець. – 2000. – 275 с. - С.7.

Інформатизація рекреаційно-туристичної діяльності: проблеми, стан, перспективи

У доповіді представлені задачі з інформатизації рекреаційно-туристичної діяльності на Україні. Основна увага приділена створенню інформаційної інфраструктури, розглянуті основні проблеми, стан та перспективи розробок з інформатизації.

Щоденно спостерігаємо наплив величезної кількості інформації, яка характеризує найрізноманітніші ділянки людської діяльності. Серед цих масивів даних, підчас, важко вилучити необхідну інформацію. Ми будемо розглядати рекреаційно-туристичну діяльність як певну систему, що має складну рекурсивно- ієрархічну структуру, і характеризується множиною інформаційних параметрів різного рівня. Тому так важливо мати певний інформаційний інструментарій, який дозволяє здійснювати ефективний відбір даних за інтересами Замовника. Власне, створення інформаційної інфраструктури рекреаційно-туристичної діяльності на Україні це перспектива культурного і економічного розвитку країни. На жаль, на сьогоднішній день, розробки в галузі створення інформаційної інфраструктури рекреаційно-туристичної діяльності є на низькому рівні як науковому, так і в прикладних застосуваннях. Стан цих розробок можна характеризувати як перші спроби, підчас, низького гатунку, які не витримують критики. У цьому напрямку розробок та досліджень, потрібно визначити основні проблеми, які в першу чергу стосуються створення принципово нових інформаційних технологій. високопродуктивних структур, інтелектуальних інформаційних систем, високоефективних і якісних засобів відбору, відтворення, запису, збереження і захисту інформації та ін. Замовник, який цікавиться рекреаційно-туристичною діяльністю ставить задачу отримання всесторонньої інформації. Тому основою здійснення інформатизації рекреаційно-туристичної діяльності є створення бази інформаційних ресурсів. Ця проблема дуже тісно пов’язана з реалізацією геоінформаційних систем широкого спрямування і значної кількості інформаційних параметрів.

Розвинуті в останні десятиліття у світі різні методи інформаційного опису мають найрізноманітніше використання. У деяких випадках маємо компакт-диски з прекрасними записами, на виготовлення яких витрачено значні обсяги фінансування.

Слід відзначити, що вирішення поставлених завдань є можливим тільки на основі проведення всебічних наукових досліджень інформаційних інфраструктур, що характеризують рекреаційно-туристичну діяльність. Особливу увагу необхідно приділити регіональним аспектам створення інформаційної інфраструктури рекреаційно-туристичної діяльності. У цьому напрямку важливою проблемою є питання інформатизації рекреаційно-туристичної діяльності регіону Українських Зелених Легенів Європи. На нашу думку, потрібно створити, на засадах самоокупності, Центр інформаційної мережевої інфраструктури рекреаційно-туристичної діяльності, завдання якого: розробка, дослідження і систематизація інформаційних параметрів, які всебічно характеризують довкілля.

Важливим завданням такого Центру була би розробка типових інформаційних інфраструктур найрізноманітнішого спрямування для рекреаційно-туристичної діяльності. Ці інформаційні інфраструктури повинні бути елементами загальної системи управління рекреаційно-туристичною діяльностю.

Інформаційна інфраструктури регіональної системи рекреаційно-туристичної діяльності повинна складатись з інформаційно-технічної системи та інформаційного, математичного і програмного забезпечення, баз інформаційних ресурсів, елементи яких використовуються для відпрацювання, моделювання та макетування основних функцій інфраструктури. Регіональні інформаційні інфраструктури повинні створюватись в контексті Національної інформаційної інфраструктури, як відображення національних і світових тенденцій у рекреаційно-туристичній діяльності і як гарантія інтеграції з національним і світовим інформаційним середовищем. Модель повинна будуватись під впливом стану і перспектив економічного, наукового, культурного та інших факторів. Базовою концепцією загальної інформаційної інфраструктури рекреаційно- туристичної діяльності повинна бути концепція відкритої системи регіональних інформаційих інфраструктур різних рівнів.

Перспектива інформатизації рекреаційно-туристичної діяльності на Україні є створення потужної інформаційно-аналітичної системи, метою якої є відпрацювання оптимальної стратегії сприянню входження України в світове співтовариство.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.