Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Хорошун В.В.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, м. Бердянськ.

Економіко-математичні методи управління туризмом в системі регіонального бюджетного планування

Сучасний ринковий варіант економічних взаємин у період формування зв'язків між управлінськими структурами дозволяє виділити сферу туризму як один з найважливіших факторів регіональної економіки.

Аналіз туристичного ринку показує, що Україна має об'єктивні передумови для інтенсивного розвитку туризму, однак необхідно відзначити, що ринкові ризики, швидкі зміни економічної та соціальної ситуації в регіонах, недосконалість нормативно-законодавчої бази не сприяють тому, щоб Україна стала туристичною державою європейського рівня.

Економіко-математичні методи управління туризмом передбачають розробку економічної політики туристичних агентств, визначення цілей діяльності агентств й стратегії їх розвитку на найближчу й подальшу перспективу, виходячи з потенційних можливостей і забезпеченості їх відповідними ресурсами. Аналіз удосконалення економічних методів управління включає розробку й оцінку сценаріїв розвитку сфери туризму в системі регіонального бюджетного планування. При вирішенні цієї проблеми виникає необхідність у практичних засобах, які стосуються фінансової самостійності окремих туристичних фірм як складових інструментів ринку туризму, що приносять внесок у дохідну частину бюджетів різних рівнів, у частку валового національного приросту країни.

Одним зі сценаріїв розвитку сфери туризму може бути зменшення ставки податку на прибуток. На основі змін зовнішніх факторів таких, як, наприклад, ставка податку на прибуток, робиться перерахунок фінансових показників агентства: розмір податку на прибуток Npr і чистий прибуток PR, що представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Фінансові показники агентства «Дімона-авіатур» до й після впливу зовнішніх параметрів
Фінансові показники Базовий варіант Варіант із обмеженнями
Npr 6521,00 5432,00
PR 15206,97 16295,97

Наступним сценарієм є зміна розміру податку на землю з урахуванням зміни ставки податку на прибуток. Згідно Закону про туризм, туристичне агентство може мати деякі пільги по сплаті земельного податку, які полягають у частковому зменшенні суми податку на відповідний регулюючий коефіцієнт Kr– коефіцієнт, який розраховується безпосередньо до обчислення суми податку, відповідно збільшуючи або зменшуючи її. Якщо агентство скористається пільгою, у результаті чого його звільнять від регулюючого коефіцієнта Kr, отримаємо наступні результати, представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Фінансові показники агентства «Дімона-авіатур» до й після впливу зовнішніх параметрів
Фінансові показники Базовий варіант Варіант після зміни
Nzm 4126,50 825,30
Npr 6521,00 6258,00
PR 15206,97 18771,17

Завдяки звільненню від вищевказаного коефіцієнта відбулися значні зміни: сума земельного податку Nzm зменшилася на 80%; база оподатковування Bi збільшилася на 15,2%; розмір податку на прибуток Npr збільшився на 4%; у результаті збільшення головного фінансового показника – чистого прибутку PR на 23,4%.

На основі отриманих даних шляхом багатофакторного модельного експерименту оптимальний розмір чистого прибутку становить 18771,17 гривень, представлений у таблиці 2, отриманий при зменшенні таких екзогенних факторів, як земельний податок і податок на прибуток, що дозволило збільшити чистий прибуток від базового варіанта на 23,4%.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.