Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Хрептик О.В.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми,
перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 20-21 квітня 2017 р.)
Бердянськ: БДПУ, 2017. - Ч.1. - 354 с. - С.278-279.

Роль і значення Інтернету в сучасному туристичному бізнесі

Internet у туристичному бізнесі Поява Інтернету і неймовірно швидкий розвиток складної комп'ютерної та телекомунікаційної технології зробили світ «глобальним селом» в реальному сенсі. Мережа супутникового зв'язку забезпечує найшвидшу і найдешевшу передачу даних у всіх частинах світу, велика домовленість між тисячами комп'ютерних систем, які взаємодіють один з одним представлена як Інтернет.

Розвиток інформаційних технологій і створення комп'ютерних мереж та Інтернету створили новий спосіб спілкування. Інтернет забезпечує доступ до численних джерел інформації по всьому світу, а також прямий зв'язок з усіма користувачами. Інтернет є сукупністю комп'ютерних мереж по всьому світу, так само як і є найбільшою комп'ютерною системою, яку мільйони користувачів можуть використовувати і обмінюватися всіма видами інформації: числа, текст, звук і зображення. Інтернет став опорою для більш складних і важливих функцій в сфері туризму та індустрії гостинності, і це сприяло його значним нововведенням [5].

Переваги використання Інтернету у веденні туристичного бізнесу. У сучасному туристичному бізнесі Інтернет довів, що може бути прибутковим засобом просування туризму і продажів. Інтернет є цікавий і корисний канал для збору клієнтів і надає можливість розпізнати їхні бажання. Рекламна візуалізація туристичних послуг і товарів через мультимедійні технології справляє більше враження на потенційного клієнта, ніж стандартні брошури, каталоги та листівки. Інтернет дозволяє покращити туристичні підприємства за рахунок прискорення комунікації і надання всієї необхідної інформації. Глобальні системи резервування, такі як «Amadeus», «Galileo», «Sabre» і «Worldspan», забезпечують кращу і більш ефективну співпрацю з клієнтами на сучасних туристичних підприємствах. Поширення товарів і послуг підприємств більше не залежить від кількості друкованих каталогів, а інформація про них може досягати мільйонів користувачів Інтернету. Цінності, які підприємства можуть надати клієнтам за допомогою Інтернету, є високоякісна інформація, швидка пропозиція послуг пов'язаних з поїздками, швидке виконання замовлення, експрес-доставки і т.д. Використання Інтернету має певні недоліки, такі як: веб-інформація не завжди повна і надійна, безпека платежів не на задовільному рівні, а також продаж певних товарів і послуг вимагає прямого зв'язку з продавцем [2].

Інтернет і маркетингова діяльність сучасних туристичних підприємств. Маркетинг є невід'ємною частиною ведення бізнесу в сучасних туристичних підприємствах, а Інтернет стає невід'ємною частиною медіа-планування. Інтернет надає легко доступну інформацію для потенційних клієнтів з усього світу, і являє собою важливий «маркетинговий і комунікаційний канал», який може ефективно поєднати попит та пропозицію в сучасному туризмі. Підвищення конкурентоспроможності на світовому туристичному ринку потребує виняткових зусиль і інвестицій у просування, ресурси, знання і якість для того, щоб досягти задовільного росту. Тому надзвичайно важливо для кожного підприємства слідувати новим технологічним тенденціям і мати необхідні знання та уявлення для ефективного реагування на виклики конкуренції [3].

Маркетингова діяльність сучасних туристичних підприємств, які значно покращують свій бізнес через Інтернет, може бути виділена в наступних областях:

- Просування туристичних послуг: телебачення, радіо, газети, каталоги, брошури, плакати; вона покращується з рекламним текстом, малюнками, фотографіями і звуком.
- Продаж туристичних послуг - необмежені бази даних і ємність цифрового носія забезпечує миттєвий доступ до туристичного ринку послуг для кожного потенційного туриста.
- Бронювання туристичних послуг - миттєвий обмін інформацією між усіма учасниками процесу продажів; це дозволяє уникнути надмірних продажів (овербукінг) [1].

Для виконання цих маркетингових заходів, зокрема, в продажу туристичних послуг, використовують наступні технології:

- World Wide Web (система пов'язаних сторінок);
- Підключення пошти (для відправки та отримання повідомлень через електронну пошту);
- Мультимедіа - поєднання різних засобів масової інформації: текст, звук і зображення, все з комп'ютерним управлінням;
- Бази даних.

Використовуючи Інтернет, мультимедіа та бази даних може бути досягнутий раціональний і швидкий Інтернет-зв'язок, прямий контакт з туристичним ринком і діловими партнерами, інтеграція та автоматизація бізнес-процесів, доставка і доступ до інформації [4].

Отже, Інтернет-технології є важливим «каналом зв'язку» між попитом і пропозицією в сучасному туризмі. За допомогою «Інтернету», є великі можливості для туроператорів успішно просувати та продавати послуги і продукти, діяти відповідно до бажань і потреб сучасних споживачів. У сучасному туристичному бізнесі, «Інтернет» довів, що є ефективним засобом для просування туризму і продажів, що розподіл товарів і послуг більше не залежить від кількості друкованих каталогів і брошур, а інформацію про туристичні товари та послуги можуть отримати мільйони Інтернет-користувачі, і перебронювання стало практично неможливим, тому що всі проблеми комунікації були усунені. Маркетингова діяльність займає важливе місце в бізнес-стратегії сучасного туристичного підприємства, де «Інтернет» останнім часом став невід'ємною частиною брендингу. Можна зробити висновок про те, що сучасні Інтернет-технології допомагають туристичним підприємствам в створенні унікальної ідентичності, розвитку послуг, підвищення ефективності та конкурентоспроможності.

Список використаних джерел

1. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг: навчальний посібник / І.Л. Литовченко. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 184 с.
2. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія / С.В. Мельниченко. - К: КНТЕУ, 2008. - 493 с.
3. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в управлінні суб'єктами туристичної діяльності / С.В. Мельниченко // Вісник КНТЕУ. - 2010. - №2. - С.131-143.
4. Царьов Р.Ю. Електронна комерція: навчальний посібник з підготовки бакалаврів / Р.Ю. Царьов. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. - 112 с.
5. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме: учебное пособие / Н.Н. Шаховалов. - Барнаул: Издательство АлтГАКИ, 2007. – 251 с..
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.