Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ільюшина Катерина

Маркетингові аспекти формування маршруту екскурсії

екскурсія Динамічний розвиток ринку туристичних послуг вимагає принципово нового підходу до організації екскурсійної діяльності як до одного з основних продуктів сучасного туризму.

Туроператори, які розробляють екскурсійні послуги, повинні мати свою оригінальну марку, враховувати споживчий попит і різноманітність споживчих переваг. Це повинно накладати свій відбиток на організацію системи обслуговування клієнтів. Формування нових маршрутів веде до появи нових екскурсійних об'єктів, різноманітності екскурсійних послуг.

Якість і конкурентоспроможність екскурсійних послуг багато в чому залежить від програми і маршруту самих екскурсій. Екскурсійний маршрут - це раціонально розроблений шлях проходження екскурсійних груп, або індивідуальних туристів, який сприяє найбільш повному розкриттю теми [1].

Особливості розробки екскурсійного маршруту полягають в прагненні екскурсійних компаній, охопити найбільш значущі архітектурні та історико-культурні пам'ятки, розташувавши час і порядок їх огляду в логічній і хронологічній послідовності.

Розробка екскурсійних маршрутів є трудомістким і багатогранним процесом, які базуються не тільки на досвіді роботи і високій кваліфікації співробітників екскурсійних компаній в області історії, культури і мистецтва, а й на тонкому розумінні кон'юнктури ринку та сучасних економічних тенденцій та перспектив. І якщо знання, кваліфікація та досвід залежать від особистісних аспектів, то оперативне реагування на мінливі фактори зовнішнього середовища - багато в чому прерогатива маркетингової політики.

У практиці екскурсійних установ існують три варіанти побудови маршрутів:

- хронологічний маршрут (екскурсії, присвячені життєдіяльності відомих людей);
- тематичний маршрут (екскурсії, пов'язані з певним періодом життя міста);
- тематико-хронологічний маршрут (за таким принципом будуються оглядові екскурсії по місту, що охоплюють найрізноманітніші теми і періоди часу)[1].

Залежно від ступеня значимості архітектурних і історико-культурних об'єктів і рівня їх відповідності екскурсійній програмі вони можуть бути розподілені на:

- основні об'єкти. На них будується вся екскурсійна програма;
- додаткові об'єкти. Вони не є центральними об'єктами екскурсійної програми, і акцентують увагу на них, як правило, під час переїзду або переходу екскурсійних груп. Разом з тим, своєчасна згадка екскурсоводом про інші об'єкти, дозволяє йому побудувати максимально цікаву і різноманітну екскурсійну програму для своєї групи.

Ефективно розроблений екскурсійний маршрут повинен базуватися на принципах логіки і послідовності при огляді об'єктів.

При формуванні маршруту необхідно враховувати наступні вимоги:

- демонстрація екскурсійних об'єктів повинна відбуватися у чіткій логічній послідовності, а маршрут прямування повинен бути максимально раціональним. Це дозволить виключити повторні поїздки по одній і тій же ділянці маршруту (вулиці, площі, тощо);
- для найбільш ефективного сприйняття інформації і огляду об'єкта екскурсантами необхідно забезпечити його доступність. З цією метою необхідно визначити місце, яке було б максимально зручним і безпечним для його огляду;
- екскурсійна програма повинна бути спланована таким чином, щоб переїзд або перехід між основними пам'ятками не займав більше 10-15 хвилин. Це необхідно для того, щоб екскурсія не втрачала своєї динаміки, а розповідь екскурсовода не переривати тривалими паузами;
- програма екскурсії повинна передбачати достатню кількість зупинок, щоб у екскурсантів була можливість споглядати місцеві пейзажі і визначні пам'ятки не лише з вікна комфортабельного автобуса. Крім того, необхідно передбачити і санітарні зупинки, і місця для паркування транспортного засобу;
- при проведенні екскурсій потрібно враховувати особливості місцевості (району), де буде проводитися екскурсія. Бажано, щоб програма екскурсії мала не менше двох варіантів руху групи. Необхідність внесення коректив в маршрут прямування часто може бути продиктований транспортними «пробками», а також всілякими будівельними та ремонтними роботами, як в межах міста, так і на міських магістралях [2].

На завершальній стадії формування автобусного екскурсійного маршруту здійснюється погодження та затвердження паспорта і схеми маршруту, проводиться розрахунок кілометражу і часу використання транспортного засобу. Все це береться до уваги при формуванні цінової політики.

У тому випадку, якщо екскурсійна компанія постарається врахувати представлені вище вимоги і рекомендації, то вона, не без підстави, зможе розраховувати на позитивні результати від своєї діяльності.

Література

1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение / Б.В. Емельянов. - М.: Советский спорт, 2007. - 216 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs23.htm.
2. Миронов Ю.Б. Маркетинг в туризмі / Ю.Б. Миронов. - Дрогобич: ДДПУ, 2005. - 52 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/mark_tur.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.