Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Карпан Т.С.

Аналіз та сучасний стан міжнародних транспортних коридорів

Подано характеристику міжнародних транспортних коридорів в Україні. Проаналізовано сильні та слабкі сторони транспортної системи в Україні.

Ключові слова: транспортний коридор, транспортна система, міжнародна транспортний коридор.

Транспорт як галузь народного господарства характеризується тим, що в процесі його діяльності безпосередньо не створюється кінцевий продукт. Його продукція - це транспортні послуги, що використовуються споживачем лише в момент їх виконання.

Розбудова національної мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК), які є складовими Критських міжнародних транспортних коридорів та відповідають нормам і стандартам Європейського Союзу, є поступом України до інтеграції з європейською транспортною системою і важливою передумовою залучення додаткових обсягів перевезень через територію України [1].

Одним із основних завдань на сьогодні є забезпечення більш високих темпів розвитку національної транспортної системи України, її правова, технічна та технологічна адаптація до норм міжнародного транспортного та митного права, техніко-експлуатаційних та екологічних вимог міжнародних стандартів до рухомого складу, стану доріг та інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон, пошуку джерел фінансування для розвитку міжнародних транспортних коридорів.

Сьогодні Україна, на відміну від розвинутих держав, які ще в 80-ті роки минулого століття почали активну діяльність по створенню міжнародної транспортної мережі, значно відстає в створенні власних транспортних коридорів, що негативно впливає на формування конкурентоспроможності нашої держави та вітчизняних промислових підприємств. Президент України В.А. Ющенко відзначив напрямок створення міжнародних транспортних коридорів як один з пріоритетних у державній транспортній політиці [7].

Створення Україною міжнародних транспортних коридорів дозволить прискорити не тільки досягнення стратегічних цілей інтеграції в Європейську спільноту, але й вирішення таких задач як: залучення додаткових інвестицій в розвиток транспортної системи, прискорення темпу виходу із занепаду вітчизняного виробника, покращення валютних надходжень за транзитні перевезення, росту обсягів продукції, що експортується. В кінцевому рахунку, це вплине на зростання темпів економічного росту країни та регіонів.

Дослідженням різних аспектів розвитку транспортної галузі, а саме розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні займаються такі науковці, як О.О. Бакаєв, С.І. Пирожков, В.Л. Ревенко, Кроль С.С., Новікова В.П., Мироненко В.П., Мирошко В.М., Позднякова Л.А., Якименко Н.В. та інші.

Бакаєв, Пирожков та Ревенко досліджують міжнародні транспортні коридори, як особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему [2]. Н. Якименко розглядає питання щодо пріоритетних напрямків розбудови міжнародних транспортних коридорів на території України [7]. Метою дослідження Ю. Ремиги було з’ясування оцінки транспортної інфраструктури України шляхом аналізу основних показників діяльності транспортної системи України [6]. Кроль С.С., Новікова В.П. та Мироненко В.П. розглядали та дали повну характеристику автомобільних міжнародних транспортних коридорів [1]. Позднякова Л. досліджує особливості формування міжнародних транспортних коридорів в Україні [5].

Міжнародний транспортний коридор - це комплекс наземних та водних транспортних магістралей з відповідною інфраструктурою на визначеному напрямку, включаючи допоміжні споруди, під'їзні шляхи, прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажирські термінали, устаткування для управління рухом, організаційно-технічних заходів, законодавчих та нормативних актів, які забезпечують перевезення вантажів та пасажирів на рівні, що відповідає вимогам Європейського Співтовариства [1, 8].

Іншими словами, МТК - сукупність різних видів транспорту, що забезпечують значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямах їх найбільшої концентрації. Транспортні коридори виконують роль кровоносних судин у світових інтеграційних процесах [3].

Мета даного наукового дослідження - проведення аналізу сучасного стану мережі міжнародних транспортних коридорів та тенденції розвиту їх в Україні.

Створення та розвиток транспортних коридорів та входження їх до міжнародної транспортної системи визнано пріоритетним загальнодержавним напрямом розвитку транспортно-дорожнього комплексу України [6,7, 8].

Основи розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК) до 2015 року та поєднання із загальноєвропейською мережею визначені в "Концепції створення та функціонування національної мережі між¬народних транспортних коридорів в Україні", затвердженої постановою КМУ від 04.08.1997 р. №821, та Програмі створення та функціонування національної мережі між народ¬них транспортних коридорів в Україні на 1998-2005 рр., затвердженої постановою КМУ від 20.03.1998 №346. Мережу автомобільних МТК представлено у табл.1. та на рис. 1.

Таблиця 1

Національна мережа міжнародних автомобільних транспортних коридорів України
Назва міжнародного транспортного коридору Маршрут
Пан-європейський транспортний коридор №3 (Критський №3) Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ
Пан-європейський транспортний коридор №5 (Критський №5) Чоп/Ужгород-Стрий-Львів
відгалуження 5а Сторожниця-Ужгород-Мукачеве
відгалуження 5b Косини-Мукачеве
Пан-європейський транспортний коридор №9 (Критський №9) Нові Фроловичі - Чернігів - Кіпті - Київ - Любашівка - Платонове
відгалуження 9а Любашівка-Одеса/Ільчівськ
відгалуження 9с Бачівськ-Кіпті
Європа - Кавказ - Азія (ТRАСЕСА) Європа-Азія Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ-Полтава-Харків-Дебальцове-Ізварине
Гданськ-Одеса (Балтійське море-Чорне море) Ягодин-Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса/Ільчівськ
ЧЕС Рені-Ізмаїл-Одеса-Миколаїв-Херсон-Метіополь-Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ
Євроазіатський Одеса-Миколаїв-Херсон-Джанкой-Керч

Джерело: [1]

Схема автомобільних міжнародних транспортних коридорів в Україні
Рис. 1. Схема автомобільних міжнародних транспортних коридорів в Україні (для збільшення натисніть на рисунок)

Джерело: [6]

МТК пролягають шляхами І категорії (М - магістральні) та II категорії (Р - республіканські). Пропускна спроможність цих шляхів становить: І категорії - 14 тис. автомобілів (на деяких шляхах, наприклад Київ - Бориспіль, пропускна спроможність сягає 40 тис. КТЗ на добу, Київ- Житомир- 20 тис. АТЗ на добу); II категорії - 6-14тис. автомобілів. Найбільша Інтенсивність руху на автомобільних шляхах поблизу великих міст та біля великих прикордонних пунктів- 15-20тис. КТЗ на добу, середня інтенсивність руху на автомобільних магістралях країни - 6-14 тис. КТЗ на добу. Міжнародні транспортні коридори за своїм значенням для міжнародного сполучення автомобільним транспортом поділено на три категорії. Протяжність автомобільних доріг загального користування, які є складовою МТК №3 по території України становить - 617 км., з них 308 км категорії 1b з чотирма смугами руху та 304 км категорії II з двома смугами руху. Реконструкцію дороги І категорії планується проводити посекційно, ділянки категорії II мають бути повністю відремонтовані у відповідності з сучасними вимогами дорожнього руху.

МТК №5 з Чопа до Львова із загальною протяжності 28,5 км з цементобетонним покриттям, 252,6 км - з асфальтобетонним покриттям та 37,3 км - чорне шосе. 29,9 км (9%) складають автодороги І категорії, 249,7 км - ІІ категорії, 32,9 км - ІІІ та 5,9 км ІV.

На даний час триває реалізація ІІ спільного з ЄБРР інвестиційного проекту ремонту автомобільної дороги Київ - Чоп (км 441+000 - км 530+000), станом на 01.01.08 виконано робіт обсягом 138 млн.грн. з запланованих на 2007 рік 159,2 тис. грн. (кошти державного бюджету).

Існуюча інфраструктура транспортного коридору №5 є повністю електрифікована, двоколійна і обладнана пристроями автоблокування, за більшістю показників, відповідає загальноєвропейським вимогам, за винятком Бескид - Скотарського тунелю. На даний час ведуться роботи з інженерно-геологічних досліджень в зоні будівництва тунелю на перегоні Бескид - Скотарське, станом на 01.01.08 виконано робіт обсягом 219 тис. Євро.МТК №9 із загальної протяжності 85,7 км з цементобетонним покриттям, 512,9 км - з асфальтобетонним покриттям. 442,5 км (73%) складають автодороги І категорії, 99,6 км - ІІ категорії, 56,5 км - ІІІ. На даний час виконуються роботи з реконструкції та капітального ремонту автодороги Кіпті - Глухів - Бачівськ, в межах Чернігівської області планується спрямувати 693 млн. грн. кредитних коштів, в межах Сумської області 625 млн. грн. Існуюча інфраструктура транспортного коридору є повністю електрифікована, двоколійна і обладнана пристроями автоблокування, за більшістю показників, відповідає загальноєвропейським вимогам.

Найнапруженішими за інтенсивністю руху пасажирських автотраспортних засобів (від 7 до 15 тис. АТЗ на добу) є транспортні коридори №3, №5 та ЧАС за даними 2004 року [1]. Оскільки ці транспортні коридори належать до І категорії (черги) розбудови інфраструктури об’єктів автодорожнього сервісу за експортом транспортних послуг у сфері міжнародних зв’язків, що здійснюються автомобільним транспортом. Перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні здійснюється переважно такими транспортними коридорами:

- №3, 5 Європа- Азія: Чоп - Ужгород- Мукачеве- Стрий - Львів - Рівне - Житомир - Київ з відгалуженнями на Бачівськ, Полтаву, Дебальцеве, Довжанський та Харків - Гоптівку;
- №9: Нові Яриловичі - Чернігів;
- №5: Ужгород/Рава-Руська- Львів з відгалуженнями на Ковель - Чернівці - Хмельницький - Нововолинськ;
- Балтійське море - Чорне море: Доманове - Ковель - Луцьк - Дубно - Тернопіль - Чернівці з відгалуженнями на Мамалиґу та Порубне;
- ЧЕС: Новоазовськ- Маріуполь- Херсон- Миколаїв- Одеса з відгалуженнями на Рені - Кучурган та Любашівку;
- автошляхами: Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці; Ягодин - Ковель - Сарни - Коростень - Київ.

Україна володіє унікальними можливостями (міжнародний транзит, географічне розташування та ін.), але реалізувати їх в повній мірі немає змоги із-за слабо розвиненої транспортної інфраструктури. Нажаль, навіть фінансування інвестиційних проектів у транспортному секторі знаходиться на низькому рівні (табл.2).

Таблиця 2

Тенденції надходження інвестицій в Україну за 2005-2007рр, тис.грн.
Рік Сума інвестицій Тис.грн. У % до загального обсягу
2004 Всього 75714387,0 100,0
Транспортна складова 15015286,0 19,8
2005 Всього 93096104,0 100,0
Транспортна складова 16887496,0 18,1
2006 Всього 125253672,0 100,0
Транспортна складова 20328518,0 16,2
2007 Всього 188486112,0 100,0
Транспортна складова 31709446,0 16,8

Тому й недоліком неповного виконання Програми розвитку по реконструкції ті модернізації існуючої мережі автомобільних доріг є фінансові негаразди, які поглибилися у зв’язку з прийняттям рішення про скасування Дорожнього фонду та ліквідацію Інноваційного фонду. Тепер фінансування має здійснюватись з Державного бюджету [1,6].

Також Україна має гарний транзитний потенціал за рахунок свого географічного розташування. За результатами досліджень англійського інституту Rendall щодо коефіцієнта транзитності - Україна займає перше місце в Європі [6, 9].

В таблиці 3 наведемо стан транзитних перевезень в Україні, їх темп зростання та темп приросту за 2005-2008рр.

Як видно з таблиці 3 на сьогодні ступінь використання транзитних перевезень України ще досить низький. Показник обсягів транзитних перевезень вантажів автомобільним транспортом у 2008р. збільшились лише на 9,2% порівняно із 2005р.

Таблиця 3

Стан транзитних перевезення вантажів в Україні
Вид транспорту Обсяг перевезень транзитних вантажів, тис.т. Темп зростання, % Темп приросту, %
2005 2006 2007 2008 2006/2005 2007/2006 2007/2005 2008/2007 2008/2005
Всі види транспорту 205565,2 222948,1 386956,5 325423,0 108,4 173,6 188,2 84,1 -15,9
Залізничним 73221,04 75050,72 99882,37 93347,60 102,5 133,1 136,4 93,5 -6,5
Автомобільним 636,10 1614,14 4494,61 4908,71 253,8 278,5 706,6 109,2 +9,2
Морським 3765,54 2516,11 2693,97 3486,97 66,8 107,1 71,5 129,4 +29,4
Річковим 10,11 18,50 37,43 74,73 183,0 202,3 370,2 199,7 +99,7
Авіаційним 1,4 1,17 1,28 1,54 83,6 109,4 91,4 120,3 +20,3
Трубопровідним 127921,8 143721,1 279802,3 223497,9 112,4 194,7 218,7 79,9 -20,1
Інше 9,16 26,33 44,54 105,54 287,5 169,2 486,2 237,0 +137,0

Джерело: [6, 11]

Транзитний потенціал транспортної системи залежить не тільки від технічних характеристик транспортних засобів, мереж і інфраструктури, але і значною мірою від рішень за погодженням параметрів транспортних потоків, які обслуговує транспортна система, їх координації і інтеграції. Потенційні можливості залучення в Україну міжнародних транспортних потоків великі[6].

За оцінками англійського інституту Rendall, Україна має найвищий у Європі транспортний транзитний рейтинг 3,11 бала. Зауважимо, що у сусідній Польщі цей показник становить лише 2,72 бала. Транзитний рейтинг території тієї або іншої країни враховує розвиненість розміщених у ній транспортних систем і мереж, а також рівень і стан їх інфраструктури. Досить велике значення цього показника має ряд країн Центральної та Східної Європи: Угорщина, Румунія, Білорусь, Росія [6, 9]. Тому вигідне географічне положення України, її потужна транспортна система та інфраструктура, наявність наукового й освітнього середовища робить нашу країну потенційно привабливою для залучення в систему міжнародних транспортних коридорів.

У зв'язку із закінченням у 2005 році терміну дії "Програми створення і функціонування національної мережі між народ¬них транспортних коридорів в Україні", ДП "Державтотранс НДІпроект" розроблено проект "Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки", який був затверджений Кабінетом міністрів України 12 квітня 2006р [12].

Програма передбачає комплекс першочергових шляхів та заходів, спрямованих на розбудову національної мережі міжнародних транспортних коридорів: будівництво Бескидського тунелю на МТК №5; реконструкція ділянок автомагістралей Київ - Мила на МТК №З, Мукачеве - Ужгород на МТК №5, Кіпті - Глухів - Бачівськ, Київ - Васильків, обхід м. Одеса на МТК №9, Пирятин -Лубни на МТК Європа -Азія, Ковель - Ягодин на МТК Балтика - Чорне море; будівництво нових автодоріг Львів - Краківець, Львів - Броди на засадах концесій; адаптація нормативно-правової бази з питань розбудови та розвитку національної мережі МТК до норм І стандартів ЄС та прискорення інтегра¬ції України до Європейського Союзу; проведення постійного моніторингу вантажопотоків за напрямками МТК, інше. Фінансування Програми здійснюється за рахунок власних коштів підприємств транспортної галузі, Державного бюджету України (Дорожнього фонду), а також інших джерел, перед¬бачених законом, у тому числі кредитів вітчизняних та іноземних банків і міжнародних організацій, а також коштів, залучених на умовах концесії. Обсяг фінансування (прогнозований) на розбудову транспортних коридорів (автомобільний, залізничний, морський та річковий) становить 2291400 тис. грн. з державного бюджету та 13499600тис.грн. - інші джерела [12].

Якщо давати аналіз програмі розвитку на 2006-2010 рр, то можна сказати, що вона не виконується на 100%.

Інтеграція України через міжнародні транспортні коридори в міжнародне співтовариство дасть нашій країні і її регіонам підґрунтя динамічного розвитку економіки, створить умови підвищення якості та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни, підвищить ефективність використання транзитного потенціалу, поліпшить соціально-економічне положення в регіонах розбудови МТК.

В Україні - транзитній державі - не повністю використовуються потенційні можливості, - лише на 70%. МТК, котрі проходять через територію України, не відповідають міжнародним вимогам. Україна маючи технічні можливості для залучення додаткових обсягів транзитних вантажопотоків може рівномірно використовувати існуючі резерви за видами транспорту.

Тому, процес реалізації транспортного потенціалу України гальмує низька якість транспортної мережі і транспортного обслуговування, а також відсутність державного регулювання. Оскільки Україна постає вигідною геополітичною транзитною країною, необхідно звернути увагу на запровадження саме транспортних європейських стандартів якості та сервісу.

Бібліографія

1. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми перспективи розвитку: Монографія / Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут; за заг. ред. А.М. Редзюка. - К.: ДП „ДержавтотрансНДІпроект”, 2005. - 400 с.
2. Бакаєв О.О., Пирожков С.І., Ревенко В.Л. Міжнародні транспортні коридори - особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему // Стратегічна панорама: журнал Національного інституту проблем міжнародної безпеки. - 1999. - №4.
3. Мірошко В.М. Міжнародні транспортні коридори і Україна // http://tourlib.net/statti_ukr/miroshko.htm.
4. Пікулик О.Б. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. - 2008. - №7. - С.284-291.
5. Позднякова Л.А. Международные транспортные коридоры и особенность их формирования в Украине // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. - 2004. - №7. - С.4.
6. Ремига Ю.С. Аналіз тенденцій розвитку транспортної інфраструктури України // Збірник наукових праць НАУ. - 2008. - №20. - С.263-273.
7. Якименко Н.В. Пріоритетні напрямки розбудови міжнародних транспортних коридорів на території України (з точки зору Харківського регіону) // Науково-технічний збірник "Коммунальное хозяйство городов". - 2007 - № 78. - С.381-386.
8. Мережа міжнародних транспортних коридорів/Міністерство транспорту та зв’язку України. Діяльність міністерства 2008 // www.mintrans.gov.ua/uk/transports/print/42.html
9. http://www.niurr.gov.ua.
10. http://www.ukravtodor.gov.ua - сайт Державної служби автомобільних доріг України «Укравтодор».
11. http://www.ukrstat.gov.ua - сайт Державного комітету статистики.
12. http://zakon.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України.

Description of international transport corridors is given in Ukraine. The analysis of strength, weaknesses, opportunities of transport system in Ukraine.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.