Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кочеткова А.А.
Збірник матеріалів за результатами IV науково-
практичної конференції студентів та молодих вчених
«Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».
Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. - 230 с. - C.133-135.

Особливості державного управління туристичної галузі на прикладі США

У статті розглянуто особливості впровадження ринкової моделі управління галуззю туризму на прикладі США, визначено основні повноваження Консультативної ради з туризму та подорожей.

Ключові слова: модель державного управління, туризм, США.

Постановка проблеми. Туризм у багатьох країнах світу є пріоритетним напрямом розвитку національної економіки. Це зумовлено динамічністю, високою прибутковістю та великим позитивним соціально-економічним і соціокультурним впливом туризму на розвиток країн. Туристична галузь є специфічним і досить складним об'єктом державного управління. Необхідність державної підтримки та регулювання туризму як синтетичної, складної галузі та багатогранної економічної системи з розгалуженою мережею зв'язків, в орбіту якої входить понад 40 суміжних галузей національного господарства (транспорт, зв'язок, харчування тощо), є очевидною.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання державного управління в різних галузях економіки досліджують Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. Нормативно-правові акти України з питань туризму систематизує Камлик М.І. розвиток туризму у США вивчають Рябова І.Я., Забав Ю.В., ДрачоваУ.Л.

Мета статті: встановити особливості державного управління туристичної галузі на прикладі США.

Результати дослідження. Всесвітня Туристська Організація (ВТО) стверджує, що в європейських країнах державна політика у сфері туризму впроваджується через центральні органи виконавчої влади, а саме національні туристичні організації, а також за допомогою правових важелів, підтримки туристичної інфраструктури і міжнародної політики [1]. Механізм реалізації туристичної політики включає:

- складання цільових програм із розвитку туризму на рівні держави та регіонів;
- розробку конкретних заходів щодо досягнення поставленої стратегічної мети;
- державне регулювання туристичної галузі.

Аналіз ролі держави в розвитку туристичної галузі виявив чотири моделі розвитку індустрії туризму, однак у даній статті розглядатимемо лише одну з них - ринкову. Така модель передбачає відсутність центральної державної туристичної адміністрації, органу державного управління на рівні центральної влади. Всі питання, пов'язані з розвитком туризму, вирішуються на рівні регіонів або самостійно суб'єктами господарювання на основі оперативного регулювання та принципів ринкової економіки. Основна умова для можливості використання цієї моделі полягає в тому, що країна має бути привабливою для іноземних туристів з усіх поглядів і не мати потребу в особливій рекламі національного туристичного продукту на світовому ринку.

Подібна модель розвитку індустрії туризму сформувалася в США, де з метою економії бюджетних коштів у 1997 р. ліквідована державна структура U.S. Travel and Tourism Administration (USTTA), що займалася питаннями розвитку туристичної галузі. Цей крок був зумовлений тим, що США втримують міцні позиції на міжнародному туристичному ринку, а сильні приватні компанії здатні на самостійні рекламні акції в інтересах усього національного ринку туризму. Замість USTTA в США діє Консультативна рада з туризму та подорожей (USTTAB) - досить впливовий орган, до складу якого входять значні представники туристичної індустрії.

державне регулювання туристичної галузі у США

USTTAB є консультативним органом міністра торгівлі з питань, що стосуються подорожей і туризму в США. Рада консультує секретаря з питань державної політики та програм, що впливають на розвиток американських подорожей і туризму, пропозицій щодо поточних питань розвитку, нових задач, та забезпечує форум для обговорення і пропозиції шляхів вирішення галузевих проблем [2].

В доповнення до цієї роботи, при Раді директорів створено підкомітети для вивчення питань по чотирьох загальних напрямах:

- інформаційно-пропагандистська діяльність;
- бізнес-клімат;
- інфраструктура та сталий розвиток;
- спрощення туристичних формальностей.

Також сформована дослідницька робоча група з аналізу даних і вивчення складностей, які переживає галузь.

Рада складається з тридцяти двох членів, які призначаються міністром торгівлі. Члени представляють інтереси різних компаній та організацій в індустрії туризму і авіаперевезень охоплюючи широкий діапазон виробників товарів і послуг, розмірів компанії і їх географічного розташування.

Цей відділ департаменту торгівлі в США займається широким колом питань, зокрема: полегшення поїздок, візова політика, інфраструктура, авіаційна безпека, наукові дослідження, енергетична політика, економічна стійкість і необхідність скоординованої державної стратегії у сфері подорожей і туризму. Помічник міністра промисловості і аналізу служить в якості виконавчого директора. Офіс консультативного комітету знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Висновки. Можна узагальнити, що ринкова модель управління галуззю туризму базується на широкому залученні представників малого та середнього бізнесу до управлінської діяльності на основі формування та активної діяльності дорадчого органу з широкими повноваженнями. Американська модель дає можливість врахування позиції підприємців, що працюють в туристичній індустрії США, у процесі творення державної політики розвитку туризму.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт ВТО [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unwto.org/.
2. Офіційний сайт офісу подорожей і туризму міністерства промисловості і аналізу США [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://travel.trade.gov/.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.