Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Коневич Н.М.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
"Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики"
(м. Кривий Ріг, 28 квітня 2018 р.). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ
ім. М. Туган-Барановського, 2018. - 559 с. - С.467-470.

Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації

інформатизація готельного бізнесу На сьогоднішній час соціально-економічний розвиток країни, регіону та світу в цілому значною мірою залежить від технологічного прогресу. Впровадження новітніх досягнень наукової думки, вдосконалення технологічних і управлінських процесів, використання нових шляхів, методів, можливостей для вирішення конкретних економічних завдань давно вже є основним змістом господарської діяльності в розвинених, постіндустріальних країнах, які складають ядро сучасного світового господарства.

Вагомий внесок у дослідження проблем функціонування, управління та проблем розвитку готельного господарства зробили такі вчені, як С. Байлик, І. Балабанов, Ю. Волков, В. Герасименко, К. Каспар, Ф. Котлер, А. Кох та ін.

Українська готельна індустрія сьогодні знаходиться на етапі масштабного переходу з паперово-ручного методу роботи на застосування автоматизованих IT управління готелем, хоча донедавна знаходилася в ізоляції від світових тенденцій розвитку. Вкрай важливим і вже реальним фактом для успішного розвитку бізнесу для 60% готелів України стало впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) [1].

Інноваційна інформатизація готельного бізнесу - це цілеспрямований процес системної інтеграції комунікаційних та інформаційних технологій, комп'ютерних засобів у глобальному інформаційному просторі з метою отримання нових загальносистемних властивостей, що дозволяють ефективно організувати виробництво готельних послуг, формування, реалізацію та споживання готельних послуг із максимальним ступенем його індивідуалізації в просторі та часі.

Після проведення аналізу потреб споживачів і суб'єктів готельного бізнесу можна зробити висновки щодо вимог, які висуваються до інформаційних технологій:

- бути достатньо простими та доступними для користування;
- достатньо швидко та високо окупатись;
- вимагати мінімальних затрат коштів і праці для ефективного функціонування;
- мати широкий діапазон можливостей і гнучкість для вдосконалення, розвитку та доповнення;
- мати здатність пропонувати альтернативні варіанти запропонованих готельних послуг;
- мати високу інформативність;
- бути здатними самостійно поширювати відкриту інформацію з метою залучення нових клієнтів або бізнес-партнерів.

Такий комплекс пропозицій забезпечить ефективне функціонування готельного підприємства та його прибутковість як цільову функцію. Також він дозволить задовольнити переважну більшість потреб споживачів готельних послуг, як в основних, так і в додаткових послугах, пов'язаних або не пов'язаних з безпосередньою діяльністю готелю.

Інформаційні системи менеджменту, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, електроні платіжні системи, сучасні інформаційно-комп'ютерні системи резервування та бронювання у теперішній час широко застосовуються та використовуються в готельному бізнесі. Тобто на сайті готелів повинні бути спеціальні опції для туристичних агенцій або споживачів готельних послуг, щоб скористатися наданими можливостями, призначеними для цього програмними ресурсами.

Нещодавно в Інтернеті з'явився новий вид бізнесу, якому слід приділити особливу увагу. Це сайти-агрегатори, які можуть бути спеціалізованими й універсальними. Спеціалізовані сайти містять вузько спрямовану інформацію про готелі з описом послуг і контактами. Універсальні сайти містять узагальнену інформацію з різних секторів економіки (allbiz. info, prom.ua, biznes.net тощо) з окремим розділом про готелі. Отже, розміщувати інформацію про готельне підприємство на такому сайті-агрегаторі дуже вигідно, тому що вони мають найбільшу кількість відвідувачів.

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) - це системно організована для розв'язання задач управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, оброблення і захисту інформації на основі застосування програмного забезпечення, засобів зв'язку й обчислювальної техніки, а також засобів пропонування інформації до клієнтів.

Впровадження і використання автоматизованої інформаційної системи сприяє значному зниженню витрат. Вона дозволяє скоротити витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування, електроенергію, значно зменшити поточні витрати завдяки оптимізації використання готельного номерного фонду та підвищенню ефективності обслуговування клієнтів.

Послуги, надані через мережу Інтернет, також приносять економічний ефект. За допомогою інформаційної системи можна також проаналізувати кількість і якість наданих послуг. Завдяки впровадженню і застосуванню автоматизованої інформаційної системи можна підвищити продуктивність праці та знизити потребу в робочій силі, при цьому скоротивши витрати на неї приблизно на 30%. На сьогодні у світовій практиці найчастіше використовуються такі автоматизовані готельні системи:

- Система управління готелем (PMS - Property Management System);
- Система управління рестораном (Point Of Sales);
- Система телефонного сервісу (Telephone Management System);
- Система електронних ключів ((Key System);
- Система електронних мінібарів ((Minibar System);
- Система інтерактивного телебачення (Video Services System);
- Система енергозбереження (Energy Management System);
- Система обробки кредитних карт (Credit Card Authorization System);
- Система складського обліку та калькуляції (Food&Beverage);
- Система фінансово-бухгалтерського обліку (Accounting System);
- Система центрального бронювання (Central Reservation System);
- Система інтернет-бронювання (Web Reservation System);
- Система кадрового обліку (Human Resource System);
- Система безпеки (Security System).

Автоматизація бізнес-процесів у готелі стосується як зовнішніх бізнес-процесів (фронт-офіс), так і внутрішніх бізнес-процесів (бек-офіс). Служби прийому та розміщення, маркетингу, бронювання та продажів, обслуговування та супроводу - всі структурні підрозділи і співробітники, задачею яких є безпосередня взаємодія з гостями, - і називаються фронт-офісом готелю.

Перетворення готельного господарства в галузь економіки, яка розвивається на індустріальній основі і сприяє поширенню іноземного туризму, економіка країни отримує значні валютні надходження. Тому необхідно визначити пріоритетні напрями розвитку готельного бізнесу:

- поглиблення концептуалізації та спеціалізації об'єктів готельного бізнесу;
- створення консорціумів і міжнародних готельних ланцюгів внаслідок глобалізації світового господарства;
- цілковита концентрація на потребах і запитах клієнтів, персоніфікація обслуговування;
- диверсифікація послуг;
- впровадження новітніх інформаційних комп'ютерних технологій на підприємствах готельного бізнесу.

Таким чином, для ефективного вирішення невідкладних завдань готельного бізнесу необхідно впроваджувати автоматизовані інформаційні системи управління. Це відкриє нові можливості в реалізації програм ресурсозбереження та енергозбереження, знизивши споживання електроенергії та води шляхом уникнення пікових навантажень.

Упровадження системи безпосередньо в роботу готелю дозволить підвищити кваліфікацію обслуговуючого персоналу та продуктивність його праці, покращати якість виконуваних робіт і послуг, скоротити час надавання послуг, підвищити якість обслуговування гостей.

Література

1. Державна служба туризму і курортів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/.
2. UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2016.pdf.
3. Мунін Г.Б., Змійов А.О., Зінов'єв Г.О., Самарцев Є.В., Гаца О.О. Управління сучасним готельним комплексом: навч. пос. - К.: Ліра, 2015. - 156 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.