Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Криштанович С., Барила Х.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури
та сфері обслуговування" (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.)
Львів: ЛДУФК, 2017. - 168 с. - С.36-38.

Соціально-економічне значення сільського туризму для розвитку сільських територій України

сільський туризм На сучасному етапі економічного розвитку Україна потребує пошуку нових форм господарювання у сільській місцевості. Однією з таких форм можна вважати сільський туризм, адже саме завдяки йому Україна зможе поліпшити свій соціально-економічний стан. Оскільки туризм посідає одне із першорядних місць у житті суспільства, сільський туризм можна вважати одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та національної культури.

Наукової літератури, присвяченої проблемам розвитку сільського туризму, не так вже й багато в українському інформаційному просторі. Цій темі присвячено праці О. Кручека, В. Сідєльнікової, В. Бирковича, К. Мастюх тощо.

Мета нашого дослідження - обґрунтувати соціально-економічне значення сільського туризму в сучасних умовах розвитку на сільських територіях України.

Упродовж багатьох років в Україні спостерігалося значне зростання міст, що призвело до процесу урбанізації, тому сільський туризм дасть змогу мешканцям міст активно організовувати свій відпочинок у приватних сільських господарствах. Таким чином, це поліпшуватиме фінансове становище сільських господарів, адже сільський туризм охоплює широкий спектр різних видів діяльності, які збільшуватимуть доходи місцевого населення, а саме:

- послуги приймання туристів;
- послуги харчування;
- зведення кінного комплексу;
- народні промисли, проведення майстер-класів;
- полювання, аматорське та спортивне рибальство;
- збирання грибів, ягід, лікувальних трав;
- облаштування туристичних маршрутів історичними місцями;
- реалізація екологічно чистої продукції;
- навчання технологій виготовлення меду, хліба, хмільних напоїв;
- робота екскурсоводом або гідом;
- проведення фестивалю зеленого туризму тощо.

Успішний розвиток сільського туризму впливатиме на підвищення рівня життя сільських мешканців, що дозволить створювати нові робочі місця. Саме тому в багатьох європейських країнах значну увагу приділяють розвиткові цього виду туризму як галузі, що сприятиме швидкому поліпшенню місцевої інфраструктури (табл.1).

Таблиця 1

Розвиток сільського туризму: досвід ЄС [1; 2 ; 3].
Країни ЄС Характеристика ринку сільського туризму
Австрія Безпосередня участь туристів у фермерському господарюванні, а саме: збиранні альпійських трав, збиранні лісових ягід, вигоні худоби на альпійські луки, виготовленні молокопродуктів тощо, а також у розробленні різних програм екстремального, активного гірського й екологічного туризму
Угорщина У цій країні сільський туризм поєднується з національними традиціями конярства, що збережено ще з часів кочівництва (до ХІІ ст.)
Румунія Сільський туризм цієї країни розвивається насамперед у Південних Карпатах і орієнтується, як і в Україні, на збереження природного ландшафту й етнокультурних звичаїв (відгінне вівчарство на карпатських полонинах, гастрономічні традиції, обряди, народні ремесла, гірські замки, унікальну народну архітектуру, гірськолижні курорти, мережу природно-заповідних територій)

Отже, ураховуючи досвід країн ЄС сільський туризм в Україні повинен мати національне значення завдяки збереженню української самобутності. Саме тому необхідно розвивати цей вид туризму, і це дасть змогу:

- позитивно впливати на відродження та збереження сільських звичаїв і традицій;
- зберегти екосистему навколишнього середовища, що є одним із пріоритетних чинників привабливості туристів;
- міські мешканці матимуть нагоду дізнатися про справжні українські традиції;
- етнокультурні традиції приваблюватимуть іноземних туристів тощо.

Соціально-економічний розвиток сільського туризму сприятиме розвиткові економіки й культури як сільських територій, так і України в цілому.

Список використаних джерел

1. Міжнародний досвід. Спілка сприяння розвитку сільського туризму в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.greentour.com.ua.
2. Столярчук П. Аналіз європейського досвіду організації сільського зеленого туризму та його категоризації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/stolyarchuk2.htm.
3. Гоблик В. Європейський досвід державного регулювання сільського зеленого туризму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/goblyk4.htm.

Поиск туров и отелей с отзывами на ТУРЫ.ру

Booking.com


© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.