Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кучер С.Ф.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, м. Бердянськ.

Реструктуризація функції маркетингу приморського міста

Вступ. У сучасних умовах господарювання головне завдання міста - продати свою продукцію. "Спочатку знайди замовлення, а потім розгорни виробництво (або надання послуги)" - от девіз міста в умовах ринку. Звідси й вимоги до функції міського маркетингу - вона стає основою світоглядної політики міста. тому що “міста є ... центрами державного, територіального (регіонального) управління” [1, С.7].

Актуальність поставлених проблем зростає в умовах конкурентної боротьби між містами, як на національному, так й інтернаціональному ринках.

Галузь дослідження. Об’єктом дослідження виступають процеси маркетингової діяльності місцевого самоврядування приморського міста.

Головна проблема в області міського маркетингу - проблема збуту продукції, що викликана, у свою чергу сукупністю проблем:

- втрата традиційних ринків збуту, розрив традиційних зв'язків зі споживачами;
- низька платоспроможність споживачів (потреба в нашій продукції є, а грошей для її оплати немає);
- низька конкурентноздатність нашої продукції, що утрудняє просування її на нові ринки;
- слабка інформованість потенційних покупців про нашу продукцію й про умови її поставки;
- неефективна цінова політика міста, обумовлена, зокрема, різким подорожчанням енергоносіїв, сировини, матеріалів, що комплектують і гострим дефіцитом оборотних коштів;
- нерозвиненість збутової сфери приморського міста, що застаріли організаційне схеми збуту продукції;
- занепад і розруха в раніше існуючій оптовій ланці;
- нерівні умови й "правила гри" для різних підприємств, особливо в порівнянні з містами-імпортерами;
- "неповороткість" міста в освоєнні продукції, що користується підвищеним платоспроможним попитом;
- відсутність у міста чіткої стратегії розвитку й ін.

Особлива роль маркетингу в забезпеченні розвитку рекреаційно-туристичного сектору обумовлена високими стандартами якості обслуговування, безпосереднього контакту з клієнтами, співвідношенням якості послуг, що надаються і ціни та інше. [2, с.25-27].

Методи дослідження. Базовими матодами дослідження даної проблеми виступають методи маркетингових досліджень.

Результати дослідження. Для подолання названих вище труднощів і проблем служба міського маркетингу в сучасному місті повинна вирішувати цілий комплекс взаємозалежних завдань. Регулярне вирішення таких завдань означає реалізацію функцій маркетингу приморського міста. Визначення складу й змісту основних функцій маркетингу - найважливіший етап інноваційної політики міста в даній сфері.

Висновки. На основі вищевказаного можна виділити основні функції маркетингу приморського міста:

- активне вивчення місткості ринку на продукцію та послуги міста;
- пошук нових ринків і споживачів, поновлення старих господарських зв'язків, насамперед у рамках СНД, виділення ринкових ніш;
- формування попиту на міські товари й послуги;
- розвиток туристичної мережі (оптова ланка, дилери, агенти й т.п.);
- удосконалювання схем одержання замовлень;
- реалізація активної комунікаційної політики (реклама, участь у виставках й ярмарках, створення фірмового стилю, методи стимулювання попиту на туристичну продукцію, у т.ч. і формування потреби на нові види послуг);
- створення гнучких фінансових схем роботи зі споживачами (продаж на виплат, використання векселів й ефективних бартерних схем, застосування взаємозаліку, пошук фінансових партнерів, які могли б кредитувати наших споживачів з метою підвищення їхньої оперативної платоспроможності й ін.);
- лобіювання уряду й органів влади з метою включення наших послуг у різноманітні (добре фінансовані) цільові програми;
- реалізація нової товарної політики міста (керування якістю товарів, виробництво нових послуг, асортиментна політика, питання логістики й просування послуг і т.п.);
- аналіз конкурентів і розробка програми підвищення конкурентноздатності продукції міста;
- стимулювання збуту: оптимізація політики цінових знижок і надбавок, гнучке ціноутворення, аналіз цінової ситуації й прогноз цін, сполучення цінових і нецінових методів конкуренції;
- оцінка ресурсно-виробничих можливостей міста для надання дефіцитних послуг (інвентаризація потенціалу міста, у тому числі й кадрового) і ін.

Література

1. Финагин В.В. Социально-правовые проблемы развития городов Украины в современных условиях // Економіка та право. - 2002.- № 1. - С.5-8.
2. Дурович А.П. Развитие маркетинга в туризме: Практические аспекты // Туризм в ХХІ столітті: глобальні тенденції та регіональні особливості: Матеріали 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2001р.). – К.: Знання України, 2002. - С.221-222.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.