Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кузуб М.В., Савчук Т.В.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України
на інноваційних засадах" (м. Львів, 2-3 листопада 2017 р.)
Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. - 360 с. - С.281-282.

Організація бухгалтерського обліку у готельному господарстві

бухгалтерський облік у готельному господарстві Бухгалтерський облік займає важливе місце в управлінні підприємством. Його основне призначення - задоволення потреби в інформації тих осіб, які мають відношення до організації. Бухгалтерським обліком зазвичай користуються:

- керівництво підприємства - фінансова інформація дає змогу оцінити ефективність управління підприємством;
- покупці, які зацікавлені в стабільному постачанні продукції;
- постачальники - зацікавлені в інформації про своєчасність виплат за поставлену сировину та матеріали;
- інвестори - які вкладають в підприємство капітал;
- працівники підприємства - мають право отримувати достовірну інформацію про можливість підприємства виплачувати заробітну плату;
- державні установи - від успішного функціонування підприємства залежить економічний розвиток регіону.

Готельний бізнес - галузь господарювання, яка швидко розвивається. Готельні підприємства діють як основні, так і додаткові послуги. В свою чергу створюють для підприємства витрати і приносять дохід. Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єктами господарської діяльності - юридичними особами у сфері обслуговування незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності здійснюється згідно з вимогами Закону про бухгалтерський облік. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій [1, ст.9 п.1]. Оскільки основною діяльністю готелів є надання послуг, то облік операцій з їх надання є аналогічним обліку операцій із надання звичайних послуг. Тому витрати, пов’язані з наданням готельних послуг, у тому числі собівартість наданих готельних послуг, формуються відповідно до норм П(С)БО 16, а доходи - згідно з вимогами П(С)БО 15.

Основною діяльністю готелів є надання послуг з розміщення, до яких належать послуги з обслуговування житлового номера, харчування, із збереження майна і багажу проживаючого, а також інші послуги, надані залежно від категорії готелю. Також готелі, крім основних послуг, надають клієнтам додаткові послуги: ремонт взуття, послуги перукарні, транспортне обслуговування, стоянка автомобілів та багато інших. Ці послуги обліковують окремо від послуг номерного фонду, для чого як у складі рахунків обліку витрат, так і у складі рахунків обліку доходів передбачають окремі субрахунки (або аналітичні рахунки) для кожного виду допоміжних виробництв. Наприклад до рахунку 23 “Виробництво” можуть використовуватися такі субрахунки: 231 “Номерний фонд”, 232 “Ресторан (їдальня, бар, кафе і т. ін.)”, 233 “Перукарня”, 234 “Автостоянка”, 235 “Пральня”, та ін. [2].

Для визначення ціни послуг та фінансового результату діяльності кожного департаменту готелю необхідно вести окремий облік доходів і витрат за видами діяльності, не об’єднуючи їх з доходами і витратами номерного фонду.

Витрати готельних послуг складаються в основному з витрат на:

- оснащення номерного фонду готелів (крім тих, що підлягають амортизації) та обслуговування клієнтів;
- оплату праці обслуговуючого персоналу, включаючи відрахування до фондів соціального страхування;
- амортизацію номерного фонду;
- утримання приміщень номерного фонду;
- охорону праці, техніку безпеки;
- ремонт номерного фонду, тощо.

Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлено П(С)БО 15, згідно з п. 10 якого дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції.

Доходи від реалізації готелем послуг в основному складаються з доходів від:

- надання послуг проживання;
- реалізації послуг громадського харчування магазинами, які розташовані на території готелю та належать йому;
- департаментів побутового обслуговування (прання, прасування, хімчистка тощо);
- пасажирських перевезень;
- туристичних турів;
- інших послуг (телекомунікаційних, SPA-послуг).

Для узагальнення інформації про дохід, одержаний від надання готельних послуг, використовують субрахунок 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”, до якого для обліку основних і додаткових послуг, що надаються готелем, можуть відкриватися субрахунки другого порядку [4].

Питання організації бухгалтерського обліку готельного підприємства вирішується власником або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємства самостійно визначає облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, об’єкти і періодичність проведення інвентаризації активів і зобов’язань [3].

Отже, бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством, тому його організація є одним із головних джерел отримання інформації необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. За допомогою обліку можна визначити ефективність використання певних ресурсів та оцінити рентабельність підприємства. При правильному веденні бухгалтерського обліку можна оцінити: які помилки здійснені у минулому, як діяти у теперішньому та що робити у майбутньому, щоб не створювати зроблених помилок і покращити стан підприємства. Для правильного ведення бухгалтерського обліку керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для цього, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Запропоновані заходи можуть використовувати вітчизняні підприємства для підвищення рентабельності своєї діяльності в нинішніх умовах.

Список використаних джерел

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
2. Інструкція про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП “Укркомунобслуговування”.
3. Граковський Ю. Готельні послуги: організація діяльності, облік доходів та витрат // Вісник: офіційно про податки. - 2013. - №22.
4. Скічко О. Бухгалтерський облік готельних послуг // Вісник податкової служби України. - 2009. - №20.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.