Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Лагутіна Т.Ю.
Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом"
(м. Маріуполь, 28 вересня 2018 р.). - Маріуполь: МДУ, 2018. - 80 с. - С.25-27.

Специфіка і зміст маркетингу в туристичній індустрії

Існує багато визначень терміну «маркетинг», але можна виділити загальне значення з усіх. В основі терміна «маркетинг» є англійське слово «market», або як його перекладають - «ринок». З цього і починається пояснення маркетингу. Маркетинг - це процес соціально-управлінський, який спрямований на задоволення потреб індивідуальних та колективних [1]. Туристичний маркетинг визначають, як ланку основних методів, прийомів для розроблення основних програм, аналізу діяльності та прогнозування майбутніх потреб туристів.

Усе заради того, аби визначити потреби туристів та задоволення їх краще ніж у конкурентів. Він покликаний забезпечувати якнайповніше задоволення наявних потреб туристів, а також передбачати можливі зміни у структурі потреб. Маркетинг у туристичному бізнесі має свою специфіку, обумовлену особливостями створення і споживання туристичного продукту. Визначають характер туристичного продукту, що створюються; потреби ринку в товарах і послугах та як вони задовольняються; туристичний продукт і з яких елементів він складається; як формуються канали маркетингової стратегії просування і продажу туристичних продуктів [2]. Якщо розглядати специфіку маркетингу, то можна зробити детальний прогноз діяльності.

Усі складові пояснюють те, що саме формування та реалізація туристичного продукту пов'язує термін «туризм», з його видами та різними концепціями розвитку цієї сфери діяльності. Ось в чому полягає основна місія туризму та туристичної діяльності, без якої неможливо спрогнозувати та проаналізувати подальшу діяльність туристичної сфери.

Туризм пропонує природні блага, що перебувають у вільному стані і, поєднуючи їх з іншими формами, готує до споживання. Мета туристичного продукту - це задоволення конкретних потреб людей, їхнього оздоровлення та відпочинку. Обираючи туристичну сферу для бізнесу необхідно врахувати всю специфіку діяльності та проаналізувати вже існуючі приклади. У сучасному світі Сполучені Штати Америки є лідером на світовому туристичному ринку. Сильно розвинений міжнародний туризм, щорічні доходи від цього виду туризму складають більше 75 мільярдів доларів [3]. Щорічно в країну приїжджають приблизно 50 мільйонів іноземних туристів. Туристичні зв'язки між Україною та Німеччиною швидко розвиваються:німецькі туристи посідають восьме місце в іноземному туристопотоці, який прямує до нашої держави; кількість українців, які відвідують Німеччину, також зростає. Необхідно проаналізувати приклади для того, щоб бізнес приносив не тільки радість та відпочинок, а ще прибуток його власнику.

Сполучені Штати Америки

Для відкриття туристичної фірми треба знайти та представити унікальний та невідомий туристичний продукт, щоб одразу зацікавити споживачів та стати конкурентоспроможним на ринку товарів та послуг. Також необхідно завжди бути «в курсі» новин та трендів не тільки молоді, сімей але й літніх людей. В сучасному світі потреби людей змінюються швидко, щоб бути конкурентоспроможною фірмою необхідно «тримати руку на пульсі», бути на крок попереду конкурентів.

Туристичний продукт є сукупністю конкретних продуктів туристичних послуг, що створені в сучасному світі та є в наявності для споживання. Він розглядається у вигляді трьох етапів як комплекс благ, що можуть задовольнити усі потреби туристів [2].

Таблиця 1

Етапи визначення туристичного продукту
Етапи Характеристика етапу
Перший етап Визначається, який продукт буде одержувати споживач, бо сподівається підлікуватися, розважитися та задовольнити інші потреби. Туристичний продукт - це головне для споживача (транспорт, притулок, розвага)
Другий етап Виробник має зробити туристичний продукт готовим до реалізації і привабливим для клієнтів. Виробник має пропонувати споживачам:
- набір різноманітних послуг;
- певний рівень якості;
- продуманий імідж;
- яскраву рекламу свого товару, інформаційну рекламу про акції та заходи.
Третій етап Створений продукт варто підкріпити гарантіями того, що споживач обов'язково одержить обіцяні вигоди в повному обсязі, а якщо туристична фірма через певні причини не зможе задовольнити всіх очікувань, то втрати споживача будуть повністю компенсовані.

Але туристичний попит нестабільний, та може змінюватись через безліч економічних та позаекономічних факторів, таких як мода, реклама, суб'єктивні фактори, кризові ситуації в країні, безробіття та інше.

Принципи маркетингу визначають конкретні напрями маркетингової діяльності туристської організації, її функції. Всі ці функції тісно взаємопов'язані, і тому не можна жодну з них виключити з системи, не порушивши її цілісності.

Вивчення ринку і прогноз його розвитку передбачає систематичне, комплексне вивчення стану і тенденцій зміни туристських ринків; аналіз ситуації, ємності, динаміки, структури, конкурентів; оцінку власного положення на ринку, а також визначення стисло і довгострокових тенденцій розвитку як окремих сегментів туристського ринку, так і туристського ринку загалом.

На основі глибокого аналізу ринку, споживчого попиту і їх прогнозування на перспективу туристська організація формулює цілі на близьку і далеку перспективу. Ними можуть бути: збільшення прийому туристів, зростання доходів, вихід до певного терміну з конкретним турпродуктом на конкретний ринок і інші.

Наступний елемент маркетингової діяльності - розробка стратегії і тактика туристської діяльності. Це можуть бути довгострокові, короткострокові і поточні плани. Якщо до довгострокових планів в області туризму потрібно віднести розвиток матеріально-технічної бази, підготовку кадрів, розробку нових турпродуктів, розробку цінової, збутової, рекламної і інакших стратегій і їх взаємоув'язку, то до короткострокових можна віднести розробку нових комерційних пропозицій, більш раціональне використання туристських ресурсів, що є, розв'язання проблеми сезонності, інформування клієнта про туристські продукти, що пропонуються, щоб запобігти дисонансу між очікуваннями клієнта і дійсною пропозицією.

Формування попиту і стимулювання збуту пов'язане з практичною діяльністю туристської організації і є тією стадією, де на практиці перевіряється правильність вибраної стратегії і відбувається матеріалізація поставлених цілей і задач. Дана функція важлива для організації, оскільки вона повинна активно протидіяти тиску конкурентів, використовуючи заходи щодо формування попиту і стимулювання збуту для успішної реалізації зробленого турпродукта. За допомогою високої якості турпродукту досягнути максимального задоволення клієнтів, сформувати постійну клієнтуру, створити позитивний імідж туристської організації.

Нарешті, аналіз і контроль - необхідна міра в будь-якій діяльності, що дозволяє внести коректива в маркетингову стратегію в залежності від проміжних результатів, усунути виникаючі труднощі, посилити найбільш вигідні напрями.

Маркетингова діяльність вимагає значних фінансових коштів і відвернення трудових ресурсів від безпосередніх виробничих обов'язків. Тому керівництво організації індустрії туризму регулярно веде контроль маркетингу по критерію «витрати - результати». По мірі досягнення проміжних і кінцевих цілей маркетингової роботи формуються нові цілі відповідно до зовнішньої ситуації, що змінилася і внутрішніх можливостей організації.

Кожне з цих напрямів маркетингової діяльності важливе саме по собі, але, взяті в сукупності і взаимоувязку, вони забезпечують необхідні умови для успішної діяльності організації в індустрії туризму, допомагають розробляти і пропонувати споживачам різноманітні види, типи і категорії туристського обслуговування направлені на конкретну групу споживачів.

Багато вітчизняних туристичних фірм беруть приклад у іноземних агентств, які зарекомендували себе як престижний постачальник якісного продукту. Так турфірма «Time To Go» у місті Київ, в своїй роботі використовували досвід американських турфірм. А саме: у США туристичні агенції, як правило, нагадують справжній call-центр, де багато працівників будучи одягнені в навушники з мікрофонами відповідають на незліченні питання допитливих клієнтів. Американські туристи можуть дзвонити по різних дрібницях, наприклад, цікавлюся місцезнаходженням найближчого суші-бару або дізнаючись погоду на завтра. Окремою особливістю ставлення американців до турагентам є те, що турагент реально допомагає туристам в організації поїздки. Саме допомагає, а не думає за клієнта, що йому треба і куди йому треба, як це часто буває в Росії. Як правило, в американське турагентство приходять люди з начерком маршруту подорожі, списком місць і закладів, які вони бажають відвідати, та турагент допомагає їм максимально комфортно і вигідно прокласти маршрут.

Вітчизняні фірми ретельно опрацьовують свій імідж і техніку донесення свого продукту до споживачів, тому аналіз діяльності вже широко відомих туристичних фірм допомагає в розвитку діяльності фірм, що виходять на ринок.

Література

1. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. ДуровиЧ. - Минск: Новое знание, 2003. - 366 с.
2. Лукьянов В.О. Маркетинг туристичного бізнесу: Підручник / В.О. Лукьянов, Г.Б. Мунін. - К.: Кондор, 2012. - 155 с.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2004. - С.112-156.
5. Миронов Ю.Б. Використання маркетингу у сфері туризму / Ю.Б. Миронов // Молодь і ринок. - 2002. - №1. - С.57-60.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.