Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Макогін 3.Я. Андрусейко Р.Я.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - С.134-135.

Туризм як чинник економічного розвитку Німеччини: досвід для України

В умовах розвитку глобалізаційних процесів міжнародний туризм став однією із основних галузей розвитку національних економік більшості держав світу. Не виключенням є Німеччина, де політика розвитку туризму передбачає, що створення туристичної привабливості повинно забезпечуватися не лише на рівні місцевої влади, але й базуватися на приватній ініціативі, особливо на регіональному і місцевому рівнях. Така політика не лише сприяє розвитку туристичної галузі Німеччини, але й допомагає утримувати ключові позиції на міжнародному ринку туризму та наповнювати державний бюджет.

Згідно даних Всесвітньої ради по туризму і подорожах (WTTC), туризм в Німеччині забезпечує 8,9% (за 2015 р.) ВВП країни, що становить 270,2 млрд. євро (рис. 1). Найбільш популярні серед зарубіжних туристів німецькі міста - Берлін, Мюнхен, Гамбург. Туристична галузь займає друге місце після автомобілебудування.

Доходи від туризму в Німеччині
Рис. 1. Доходи від туризму в Німеччині, млрд. евро [1]

Щорічно Німеччину відвідують близько 18 млн. туристів, кожен з яких проводить в готелі не менше двох ночей. Безпосередньо в туристичній сфері зайнято більш як 3 мільйони осіб, що становить 7% усіх найманих працівників у країні (рис. 2).

Відсоток зайнятих у туристичній сфері осіб у Німеччині
Рис. 2. Відсоток зайнятих у туристичній сфері осіб у Німеччині, у% від загальної кількості зайнятих у країні осіб [1]

Крім того, Німеччина приваблива як центр ділового туризму завдяки всіляким виставкам, конференціям. Поряд із Францією вона є лідером за кількістю виставок автомобільної спеціалізації (з 64 виставок у Німеччині щорічно проводиться близько 11). Це пояснюється тим, що країна є одним із світових лідерів у машинобудуванні, зокрема у виробництві легкових автомобілів. Близько 60% міжнародних ярмарків-виставок Європи проводяться в Німеччині, де виникло близько 20 великих ярмаркових центрів. Найдавніші ярмаркові центри в Німеччині - це Лейпциг, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Ганновер, Мюнхен, Дюссельдорф, Ессен. Також у Берліні щорічно проводиться найбільша міжнародна туристська виставка-ярмарок International Tourisms Borse.

У Німеччині федеральним урядом утворений Німецький центр туризму (1948 p.), який має 14 представництв за кордоном і кооперує з 4000 партнерами як усередині країни і за її межами [2]. Основними цілями даної організації є: створення і збереження іміджу Німеччини як країни, сприятливої для туризму; збільшення кількості подорожей до Німеччини; збільшення валютних надходжень від припливу іноземних туристів; збільшення ринкової частки Німеччини в міжнародному туризмі і на окремих ринках та багато інших. Для залучення українців у Німеччину Центром пропонуються наступні заходи: ярмарки, виставки, конференції й ділові поїздки; "wellness", фітнес, оздоровлення; культурні та освітні заходи.

Таким чином, досвід Німеччини показує, що держава, яка зацікавлена у розвитку туристичної галузі, повинна фінансувати просування цієї галузі як всередині країни, так і за кордоном, при цьому фінансування має спрямовуватися не лише на рекламні заходи, але і на глибокі маркетингові дослідження, підвищення інформаційної прозорості і додаткову освіту працівників туристичної індустрії, яка повинна відповідати світовим стандартам [3, с.178]. Адже, серед загальної кількості працівників туристичної сфери в Україні поки що лише 21% - кваліфіковані, а в Німеччині - 56%, що свідчить про значне відставання нашої держави від світових показників у розвитку галузі. В Україні, як і у Німеччині, проводяться масові фестивалі, конференції, міжнародні виставки туризму, метою яких є приваблення туристів та популяризація держави у світі, проте вони не настільки користуються популярністю у туристів як німецькі. Серед таких заходів можна відмітити музичний фестиваль "ЗахідФест" (Львівська обл.), міжнародні фестивалі "Джаз-Коктебель" (Одеська обл.) і "Art Jazz Corporation" (м. Рівне) та ін.

В Україні, здебільшого, сфера туризму розвивається за рахунок приватних інвестицій та ініціатив за деякою підтримкою держави. Тому при організації туристичної діяльності доцільними вважаємо проведення наступних заходів:

- на основі німецького досвіду, запровадити моніторинг ринків п'яти основних країн-постачальників туристів і конкурентів;
- спрощення процедури реєстрації та ведення туристичного бізнесу з боку держави;
- створення сучасних і зрозумілих стандартів якості, облаштування інфраструктури та надання фінансової допомоги на перспективні проекти;
- інтенсивну популяризацію туристичного продукту через глобальну інформаційну мережу Internet;
- підвищення привабливості відпочинку всередині країни та ін.

Список використаних джерел

1. Travel&Tourism economic impact 2016 Germany [The electronic version]. - Accessed at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/germany2016.pdf.
2. Німецький центр туризму (Die Deutsche Zentrale fur Tourismus (DZT)) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.btw.de.
3. Посохов І.С. Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України / І.С. Посохов, Е.В. Артем'єв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2013. - №1086. - С.175-179.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.