Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Макогін 3.Я., Андрусейко Р.Я.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 10-11
травня 2018 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2018. - 386 с. - С.194-196.

Туризм як прибуткова галузь економіки Німеччини: приклади для України

В умовах розвитку глобалізаційних процесів міжнародний туризм став однією із основних галузей розвитку національних економік більшості держав світу. Для прикладу, туризм у Німеччині в середньому забезпечує більш як 10% валового внутрішнього продукту країни. Безпосередньо в туристичній сфері створено більш як 6 мільйонів робочих місць, що становить 14% усіх найманих працівників у країні (табл. 1), а галузь туризму займає друге місце після автомобілебудування.

Таблиця 1

Вплив галузі туризму на економіку Німеччини
  2016 р., млн. дол. США 2016 р., у % 2017 р. зростання у %
Вплив на ВВП 376,7 10,8 1,2
Вплив на зайнятість 6,086 14 0,4
Внутрішні витрати 319,7 9,2 1,4
Витрати на дозвілля 288,0 3,1 1,7
Бізнес витрати 78,4 0,8 1,7
Капіталовкладення 27,2 3,9 4,8

За: [1].

Німеччина приваблива як центр ділового туризму завдяки всіляким виставкам, конференціям. Поряд із Францією, вона є лідером за кількістю виставок автомобільної спеціалізації. З 64 виставок цієї спеціалізації у Німеччині щорічно проводиться близько 11. Це пояснюється тим, що Німеччина є одним зі світових лідерів у машинобудуванні, зокрема у виробництві легкових автомобілів.

Щорічно Німеччину відвідують близько 18 млн. туристів, кожен з яких проводить в готелі не менше двох ночей. Можна виокремити такі основні чинники, які приваблюють туристів в країну:

- висока концентрація історичних і культурних пам'яток;
- спрощений візовий режим (можливість широкого спектра комплексних турів);
- високий рівень сервісу.

Концепція розвитку національної туристичної галузі базується на 4-х "китах":

- культурний туризм;
- зелений туризм;
- подієвий туризм;
- Інтернет-технології.

Здійсненням конкретних кроків у цьому напрямі займається Німецький центр туризму (рис. 1).

Характеристика Німецького центру туризму
Рис. 1. Характеристика Німецького центру туризму (складено автором)

Так, для залучення українців у Німеччину Центром пропонуються такі заходи:

- ярмарки, виставки, конференції й ділові поїздки;
- "wellness", фітнес, оздоровлення;
- мова й освіта.

Близько 60% міжнародних ярмарків-виставок Європи проводяться в Німеччині, де виникло близько 20 великих ярмаркових центрів. Найдавніші ярмаркові центри в Німеччині - Лейпциг, а також Кельн, Франкфурт-на-Майні, Ганновер, Мюнхен, Дюссельдорф, Ессен. Серед європейських ярмаркових центрів усі вони вирізняються високою часткою іноземних учасників. У Берліні щорічно проводиться найбільша міжнародна туристська виставка-ярмарок (International Tourisms Borse).

Лейпциг
Лейпциг

Що стосується України, то на галузь туризму приносить лише 2% ВВП країни. Такі дані дають підстави оцінити поточну ситуацію як незадовільну та неконкурентоспроможну. Причинами цього є недостатнє кадрове забезпечення сфери туризму та кваліфікація працівників (серед загальної кількості працівників нашої країни поки що тільки 21% - кваліфіковані, а в Японії - 72, Німеччині - 56, США - 43%), висока вартість готельних номерів, застарілий матеріально-технічний комплекс, невідповідність рівня сервісу міжнародним стандартам, занедбаність багатьох пам'яток культури та історії, низка проблем екологічного, економічного і соціального характеру та ін. [2, с.2].

У сучасних умовах господарювання на розвиток туризму в Україні також негативно впливає напружена політична ситуація. Анексія Криму, події на сході та півдні України вже сьогодні спричинили зміни в структурі та об'ємах в'їзних і внутрішніх туристичних потоків. Окупація Криму призвела до втрати близько 30% рекреаційно-туристичного потенціалу. Відповідно, частина українських туристів, яка надавала перевагу відпочинку біля моря, змушена їхати за кордон або відмовитися від такого виду відпочинку [3, с.99].

На наш погляд, перспективними видами туризму в Україні можуть стати гастрономічний та зелений туризм. Головними містами гастрономічного туризму, які користуються популярністю серед закордонних та вітчизняних туристів, є Київ, Одеса та Львів. В Одеській області пропонують тури "Гастрономічна Бессарабія", "Фрумушіка-Нова", що дозволяють ознайомитися з гастрономічними особливостями болгарського, гагаузького та молдавського народів, наблизитися до їх культури. А найбільш пріоритетними районами для розвитку сільського зеленого туризму в Україні є: Закарпатський, Івано-Франківський, Вінницький, Київський, Львівський, Полтавський.

Отже, створення вітчизняного конкурентоспроможного туристичного продукту та популяризації його у світі вимагає від уряду запровадження наступних заходів:

- розбудову транспортної інфраструктури;
- збільшення фінансування галузі з метою модернізації інфраструктурних об'єктів;
- підвищення кваліфікації працівників туристичної індустрії;
- впровадження потужної маркетингової та рекламно-інформаційної діяльності вітчизняного туристичного продукту;
- залучення до діяльності на українському авіаринку європейських лоу-кост компаній;
- популяризація національного туристичного бренду за кордоном, адже іноземні туристи переконані, що в Україні війною охоплена вся територія країни, а не окрема її частина та ін.

Список використаних джерел

1. Travel & Tourism Economic Impact 2017 Germany [Electronic resource]. - Access mode: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/germany2017.pdf.
2. Макогін 3.Я. Сучасні тенденції та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні / 3.Я. Макогін // Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23 березня 2017 р.). - Львів: ЛІЕТ, 2017. - С.167-173.
3. Гук Н.А. Міжнародний туризм в Україні: реалії та перспективи / Н.А. Гук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2016. - Вип.7(41). - С.99-102.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.