Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мельниченко Світлана Володимирівна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Теорія та практика управління економічним розвитком»
м. Київ, 22-24 листопада 2012 року. - В 3 т. - Т.2. - С.163-165.

Маркетингові технології у туристичній сфері

маркетингові технології у туристичній сфері Рекламно-інформаційна діяльність у туристичній сфері, збір інформації про стан внутрішнього і зовнішнього середовища туристичного підприємства або туризму в цілому в режимі постійного спостереження та зберігання даних, і забезпечення позитивного іміджу України як туристичної держави на міжнародній арені посідає вагоме місце серед усіх маркетингових операцій. Тому реалізація маркетингової політики в туристичній сфері не можлива без урахування напрямів застосування сучасних технологій та шляхів їх удосконалення, а саме:

- запровадження електронного маркетингу у туристичній сфері, у тому числі системи пропагування та реклами туристичних і рекреаційних можливостей України. Тобто паралельно з традиційними формами рекламування вітчизняного туристичного продукту Україна повинна приєднатись до світових тенденцій використання сучасних Інтернет-технологій для реалізації маркетингових функцій туристичних підприємств та держави в цілому. Одним із шляхів застосування інструментів електронного маркетингу є рекламування національного туристичного продукту на інформаційних порталах міжнародних туристичних організацій;
- розповсюдження інформації за допомогою послуг глобальної мережі Інтернет та реклами туристичного продукту на міжрегіональних, національному та міжнародному ринках;
- створення інформаційно-маркетингових центрів (ІМЦ) для проведення досліджень, опрацювання отриманих результатів та накопичення туристичної інформації в електронних базах даних. Основною їх функцією стане цілеспрямована й організована діяльність щодо вивчення потреб у конкретних туристичних послугах та їх просування на міжрегіональні, національний, міжнародний туристичні ринки; проведення маркетингових досліджень, що дозволять визначити перспективні ринки збуту туристичного продукту; сегментації ринку, визначення найбільш привабливих видів туризму для конкретного ринку, кількісних параметрів туристичних потоків та ін. Суб'єктам господарювання у сфері туризму та споживачам центри надаватимуть необхідні інформаційно-маркетингові послуги.

Необхідність створення центрів викликана комплексом проблем:

- недостатнім рівнем доступу до туристичної інформації, включаючи інформацію про попит і пропозицію;
- відсутністю централізованих маркетингових досліджень у туристичній сфері і доступу до них суб'єктів туристичної діяльності та споживачів;
- високим рівнем ризиків зовнішньоекономічних торговельних і фінансових операцій туристичних підприємств, що займаються виїзним туризмом;
- недостатністю інформації про ринки збуту, склад клієнтури, привабливість різних видів туризму для конкретного територіального або соціального ринку;
- зміною механізму господарювання, яка може призвести до порушення партнерських зв'язків;
- недостатнім ступенем розвитку автоматизованої системи збору, обробки, зберігання туристичної інформації і забезпечення доступу до неї туристичних підприємств, органів влади та управління.

Національні інформаційно-маркетингові центри з туризму можуть стати складовою міждержавної мережі та забезпечити вітчизняних суб'єктів господарювання у сфері туризму єдиною системою обміну інформацією на основі сучасних інформаційних технологій, а також сприяє інтеграції мережі центрів у світовий інформаційний простір.

Таким чином, створення національних ІМЦ у туризмі дозволить:

- ліквідувати інформаційні перешкоди між виробниками, посередниками туристичних послуг та споживачами, забезпечить умови для пошуку нових ринків збуту в умовах динамічної кон'юнктури;
- запровадження електронних (віртуальних) засобів просування туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках, зокрема проведення в Україні віртуальних туристичних виставок із залученням іноземних суб'єктів господарювання у сфері туризму.

Безперервний режим проведення віртуальних виставок компенсує відсутність особистих контактів з потенційними споживачами та економить значні кошти на витрати, пов'язані з участю в традиційних виставкових заходах.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.