Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мельник І.М.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - C.224-225.

Формування якості готельного продукту

якість готельного продукту Реструктуризація господарського комплексу України в цілях його планомірної інтеграції в світове господарство, зумовила необхідність перебудови існуючих систем управління економікою, а так само розвитку їх змісту з урахуванням становлення ринкових відносин, необхідності створення конкурентоздатного на міжнародних ринках і привабливого для вітчизняного споживача диференційованого національного продукту й послуг, забезпечення ефективного функціонування окремих ринкових структур у перманентно змінних умовах. Актуалізуючи "якість" у ролі одного з основних чинників успішності даного процесу для вітчизняної індустрії туризму в цілому, і готельного господарства зокрема, як базова розглядається гіпотеза про можливість і необхідність управління процесами забезпечення необхідного рівня якості з погляду взаємозв'язаного функціонування інтегрованих в підсистему суб'єкта елементів, що синергетично визначає ефективність системи якості готельного продукту.

Допускаючи диференціацію цільового і організаційно-правового стану елементних груп суб'єкта системи якості, необхідною вимогою є реалізація узгоджених дій по забезпеченню однорідності інтересів окремих господарюючих суб'єктів, органів державного і місцевого управління та колективних представників споживачів. Спільність досягнення мети функціонування системи забезпечується компромісом інтересів елементних груп. Підтвердженням об'єктивності даної думки є, на наш погляд, той факт, що навіть в умовах вільної конкурентної економіки діяльність окремих суб'єктів господарювання (як державних, так і приватних) вимагає загальної координації, організації, контролю, тобто управління виробництвом і реалізацією якісної продукції (послуг). Важливість скоординованого управління зростає для тих видів економічної діяльності, які розглядаються як бюджетоутворюючими, які виконують роль мультиплікаторів економічного розвитку.

Здійснювані в даному контексті заходи повинні забезпечувати, з одного боку, формування стійкої ідеології управління якістю не тільки в короткостроковому періоді, але й на перспективу, а з другого - мінімізувати ресурсоспоживання компонентів суб'єкта системи для забезпечення даного процесу (табл. 1).

Таблиця 1

Стадії формування системи якості готельного продукту
Мета Суб'єкти, що беруть участь у реалізації Комплекс заходів Прогнозний ефект
1 Формування структурного, нормативно-правового і методичного базису якості Уповноважені органи державного управління, виконавчі органи суб'єкта господарювання, об'єднання виробників і споживачів 1) створення сприятливого ліцензійно-дозвільного режиму для суб'єктів з відповідним рівнем якості;
2) спільна участь в програмно-методичному і нормативному процесах
- стабілізація структури готельних підприємств;
- нормативне закріплення нової господарської ідеології;
- цілісність і адекватність розвитку готельного господарства;
- горизонтальна і вертикальна кооперація;
- структурування інфраструктури
2 Побудова організаційно­го середовища якості Уповноважені органи регіонального управління, виконавчі органи суб'єкта господарювання, об'єднання виробників і споживачів 1) створення системи господарського консультування;
2) впровадження системи моніторингу;
3) реалізація спільного маркетингу;
4) регулювання процесів ціноутворення;
5) пільгове кредитування;
6) інвестиційні гранти
- розвиток готельного господарства;
- підвищення оперативності управління;
- посилення відповідальності;
- підвищення привабливості готельних послуг;
- стабілізація економічного становища господарюючих суб'єктів;
- перспективний ріст бюджетної віддачі готельної сфери
3 Забезпечення ефективності управління якістю Уповноважені органи регіонального та місцевого управління, виконавчі органи суб'єкта господарювання 1) бюджетне фінансування програм управління якістю;
2) надання податкових пільг і розвиток системи муніципального замовлення;
3)надання цільових бюджетних кредитів
- розвиток інструментів трансформації готельного господарства;
- розширення ринкової інтеграції готельного господарства;
- стабілізація соціально-економічного становища;
- створення робочих місць;
- підвищення життєвого рівня населення

З цієї позиції, висунуто пропозицію про необхідність і можливість реалізації комплексу заходів-стимуляторів, направлених на створення нормативно-правового і методичного базису управління якістю, стабілізацію складу діючих готельних підприємств за критерієм якості на основі структуризації суб'єктів господарювання відповідно до можливості їх участі в системі. Реалізація цих заходів повинна здійснюватися паралельно процесу формування організаційного середовища і розвитку інфраструктури якості (другий етап), оскільки фактично вони взаємодоповнюють один одного. Тягар витрат не покладається на яку-небудь одну групу елементів суб'єкта, будь то структури державного, місцевого управління або суб'єкти господарювання, а мають паритетний характер.

В умовах обмеженості ресурсної бази місцевого і державного управління, доцільним є відхід від традиційної схеми початкового стимулювання на основі надання яких-небудь фінансово-економічних пільг. Бюджети всіх рівнів повинні відігравати роль донорів тільки в частині ініціації ринкових процесів, надаючи можливість економічним системам розвиватися за рахунок наявних внутрішніх і можливих до залучення ззовні ресурсів. У зв'язку з цим, автор розглядає комплекс високо витратних заходів (третій етап) як необхідних до реалізації, що стабілізують процес управління якістю готельних послуг в довгостроковій перспективі, співпадаючій з втратою первинної позитивної інерції первинних заходів. Реалізація даних заходів як основних на початковому етапі не матиме належних стимулів, оскільки створює, перш за все, "тепличні" умови.

У контексті реалізації першого і другого комплексу заходів бачиться необхідним створення ефективно діючої інфраструктури управління якістю готельного продукту: банки, інвестиційні і фінансові компанії; посередники у сфері збуту і постачання; центри підготовки кадрів, центри зайнятості, учбово-наукові програми; консалтингові центри, маркетингові центри, конференції, клуби, інкубатори бізнесу, виробничі комплекси; засоби зв'язки і обробки інформації, конкурси, виставки, інформаційні банки.

У контексті виділених заходів повинна бути здійснена підготовка існуючої і створена нова інфраструктура управління якістю готельного продукту, що забезпечує виробничо-технічну, кредитно-фінансову, правову, кадрову і інформаційну підтримку.

Поиск туров и отелей с отзывами на ТУРЫ.ру

Booking.com


© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.