Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мігущенко Ю.В.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Фінансово-економічні механізми підтримки суб'єктів реального
сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС»
(м. Львів 24 травня 2017 p.). - К: Алерта, 2017. - 148 с. - С.78-80.

Реалізація потенціалу розвитку туристичного комплексу в умовах євроінтеграції

Україна - ЄС Актуальність та своєчасність використання міжнародного туризму в справі активізації співробітництва між Україною та країнами ЄС полягає в тому, що в умовах глобалізації світу та процесах інтеграції туристична галузь займає вагоме місце в економіці поповнює ВВП країн та забезпечує зайнятість населення. У свою чергу, Україна володіє необхідними та унікальними ресурсами, які формують передумови для ефективного та масштабного розвитку туристичної сфери (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів та культурно-історичної спадщини, санаторно-курортна база, гостинність, відкритість країни (відносно сприятливий візовий режим для іноземних туристів)).

Хоча Україна і має багатий туристичний потенціал, проте вона не входить до рейтингів країн-лідерів з надання туристичних послуг та, на жаль, використовує свої унікальні туристичні послуги лише орієнтовно на 10% (про що свідчить 1,5-2,5% частка туристичної галузі в структурі ВВП країни). Збільшення обсягів, а головне - підвищення якості туристичних послуг може стати одним із головних факторів практичної реалізації прагнень України стати повноправним учасником європейських інтеграційних процесів.

У цьому контексті Україні необхідно враховувати і переймати туристичний досвід більш розвинених країн світу, особливо країн ЄС, які домоглися значних успіхів у цій справі. Окрім того, практика останніх років свідчить, що попит на туристичні послуги України формується в основному в європейських країнах, де головним туристичним блоком виступає ЄС. В Україні проводиться системна робота з адаптації туристичного законодавства відповідно до директив і стандартів ЄС. Розвивається договірно-правова база двостороннього співробітництва з країнами ЄС.

Стримуючими факторами повноцінного використання туристичного потенціалу України є:

- низький рівень обслуговування;
- низький рівень комунікації в туристичній інфраструктурі;
- технологічна відсталість галузі;
- відсутність цілісної системи державного управління туризму в регіонах;
- практично відсутні інноваційні проекти та наукові дослідження з розвитку міжнародного туризму;
- слабо сформований туристичний імідж країни на міжнародному та європейському туристичних ринках;
- низький обсяг капіталовкладень;
- нестабільна економічна ситуація в країні.

В умовах проведення антитерористичної операції та тимчасової окупації частини території України (частини Донецької та Луганської областей), анексії великого туристичного регіону - півострова Крим, економічної кризи та недостатнього державного стимулювання розвитку туризму також спостерігаються негативні явища в частині втрати третини туристично-рекреаційного потенціалу, неготовності інфраструктури низки приморських курортів до прийому та якісного обслуговування туристів переорієнтованих на відпочинок з Криму, зменшення обсягів туристичних потоків з країни та в Україну, погіршення фінансово-економічного стану та показників обсягу діяльності підприємств вітчизняної туристичної галузі в окремих регіонах, занепаду круїзного туризму та погіршення показників роботи авіаційної галузі.

З метою повнішої реалізації туристичного потенціалу України в умовах євроінтеграції та дії Угоди про асоціацію з ЄС, а також з врахуванням непростих умов функціонування туристичної галузі на теперішньому етапі необхідно:

- для створення сприятливих умов розвитку туристичної галузі України, формування цілісної туристичної політики та підтримки пріоритетних напрямів туристичної діяльності, визначених Законом України «Про туризм», доцільно доопрацювати Стратегію розвитку туризму до 2020 р. в частині економічної обґрунтованості її реалізації та подати її на повторний розгляд Міністерству фінансів України для забезпечення бюджетного фінансування заходів Стратегії;
- на виконання Указу Президента України про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» передбачити Планом її виконання на 2017 р. розробку Програми розвитку туризму для:
а) популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі;
б) формування і просування бренд-меседжів про Україну: «Україна - країна, приваблива для туризму»; «Україна - країна із визначними культурними та історичними традиціями». А також розробити Національну маркетингову та рекламну стратегію України (з визначенням пріоритетних регіонів) та програми її реалізації з врахуванням успішного досвіду країн-лідерів туристичного ринку Європейського Союзу;
- для забезпечення ефективних змін та реформ в туристичній галузі України Управлінню туризму і курортів у складі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та міжфракційному об'єднанню «Україна туристична» сприяти виконанню рекомендацій парламентських слухань «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» (щодо промоції туристичних можливостей країни, змін нормативно-правового забезпечення та фінансування, сприяння розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, збереження історико-культурних та архітектурних ресурсів, забезпечення галузі кваліфікованими кадрами та ін.);
- з метою залучення та використання ресурсних можливостей Програми добросусідства Польща - Білорусь - Україна 2014-2020 в сфері туризму та культури обласним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забезпечити організаційну та фінансову підтримку підготовки, проходження і реалізації проектів в межах Програми;
- розглянути можливість лібералізувати візовий режим України для громадян країн, які є найбільшими генераторами туристів у світі шляхом спрощення митних процедур, зменшення вартості та скорочення тривалості отримання візи, збільшення терміну перебування іноземних громадян окремих країн в Україні, що не лише збільшить потік іноземних туристів в країну, але й відкриває можливості для ведення бізнесу, навчання, лікування, дозволить використовувати спортивну базу та готельну інфраструктуру, в тому числі які були підготовлені до ЄВРО-2012;
- в умовах спрощення візового режиму для громадян України з боку ЄС на національному рівні пропагувати саме туристичні подорожі та можливості європейських країн на противагу заробітчанству;
- з метою створення сприятливих фінансово-інвестиційних умов для реалізації інфраструктурних проектів у сфері туризму та рекреації (будівництво санаторно-курортних закладів, бюветів, грязелікарень) розглянути можливість оптимізації системи оподаткування для підприємств рекреаційно-туристичного комплексу, надання податкових пільг під конкретні проекти, у тому числі спрямовані на вирішення регіональних соціальних-економічних проблем (зокрема у сільських та гірських місцевостях, депресивних територіях);
- в умовах втрати третини санаторно-курортного комплексу внаслідок анексії Криму та тимчасової окупації частини території України Управлінню туризму і курортів у складі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Міністерству соціальної політики України необхідно здійснювати моніторинг матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення закладів в регіонах, де зосереджена вагома частина спеціалізованих закладів відпочинку (станом на 2013 p.: Запорізька обл. - 232 заклади, Миколаївська - 233, Одеська - 432, Херсонська - 247, Волинська - 83, Львівська - 70, Дніпропетровська - 127). Важливо забезпечити державне та місцеве дофінансування цих об'єктів, оптимізацію оподаткування, надання пільгових комунальних тарифів з метою забезпечення повноцінного їх функціонування та надання санаторно-оздоровчих послуг громадянам України та іноземним туристам.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.