Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мілашовська О.І., Гоблик-Маркович Н.М.
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції
«Прогресивна техніка та технології харчових виробництв,
ресторанного та готельного господарств і торгівлі.
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».
18 жовтня 2012 р., м. Харків. - Ч.1. - С.263-264.

Вплив інформаційного забезпечення процесу обслуговування на конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства

ресторан Велика конкуренція в галузі ресторанного господарства призводить до того, що необхідною стає боротьба практично за кожного клієнта. Тому важливе місце у торговельно-виробничій діяльності підприємства ресторанного господарства посідає організація процесу обслуговування. Орієнтація на споживача передбачає створення максимально комфортних умов перебування гостей у закладі харчування та всебічне їх інформування про заклад, можливості обслуговування, перелік послуг та ін.

Особливо актуальним на сьогодні постає питання визначення інформаційного забезпечення процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства. Хибним і недостатнім є вузькоспрямоване сприйняття інформаційного забезпечення тільки як формування бази даних, комп'ютерного забезпечення та ін. Для прийняття обґрунтованих рішень в сфері управління діяльністю підприємства ресторанного господарства необхідно спиратись на сучасні концепції розвитку підприємств сфери обслуговування на засадах гостинності.

На сьогодні дуже мало науковців приділяють увагу вивченню процесу інформаційного забезпечення обслуговування у закладах ресторанного господарства і більшою мірою зустрічаються праці практиків ресторанного бізнесу, які мають безпосередній зв'язок з виробничим та обслуговуючим процесом на підприємствах.

Поодинокі теоретичні та методологічні основи визначення інформаційного забезпечення процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства розглядаються в роботах вітчизняних і зарубіжних учених: Л.М. Мостової, О.В. Новикової, В.В.Архіпова, В.А.Русавської, Г.Т.П'ятницької, Я.М. Сало та ін.

Інформаційне забезпечення процесу обслуговування (ІЗПО) - це задоволення потреб споживачів ресторанних підприємств в інформації на всіх етапах організації ресторанного обслуговування.

Можна виокремити наступні складові ІЗПО.

Початковим етапом процесу обслуговування є формування у клієнтів потреби у послугах закладу ресторанного господарства ще до початку процесу обслуговування за допомогою реклами в ЗМІ, розповсюдженню брошур, флаєрів, вивіски та екстер'єру ресторану.

Правильне формування інформаційного забезпечення та подача інформації до потенційного споживача дасть можливість сформували цільовий контингент та відповідно задовольняти його потреби у послугах ресторанних закладів.

Одним з найважливіших етапів діяльності закладу ресторанного господарства є підготовчий, на якому за допомогою правильно спланованого внутрішнього простору, його інформаційного забезпечення можливою стає більша візуалізація та матеріалізація послуг, що надаються в закладах ресторанного господарства. Підготовка торгових приміщень до прийому споживачів передбачає їх прибирання, розставляння меблів, одержання столового посуду і наборів, столової білизни та сервірування столів.

Інформаційне забезпечення на етапі безпосереднього обслуговування клієнтів у закладах ресторанного господарств а значною мірою залежить від вдало реалізованих комунікацій між обслуговуючим персоналом та відвідувачами.

Обслуговування в ресторані складається з таких елементів: зустріч і розміщення відвідувачів, прийом і оформлення замовлень, передача замовлень на виробництво, одержання і подача буфетної продукції, замовлених закусок, страв, напоїв, розрахунок з клієнтами.

Чільне місце в системі інформаційного забезпечення процесу обслуговування відводиться меню. Меню є основним носієм інформації про продукцію (страви), що пропонується закладом ресторанного господарства та його візитною карткою.

На завершальному етапі процесу обслуговування важливо правильно здійснити розрахунок з клієнтами, визначити їх позитивне ставлення та можливість повторного звернення до послуг закладу ресторанного господарства.

Таким чином ми бачимо, що процес обслуговування є складним, трудомістким і займає основоположне місце у торговельно-виробничій діяльності підприємств а ресторанного господарства. При цьому саме від правильно сформованої та реалізованої системи інформаційного забезпечення залежатиме успіх та конкурентоспроможність підприємств на ринку. Доцільним було б включити ІЗПО в загальну стратегію розвитку підприємства ресторанного господарства.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.