Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мірошниченко Є.О.
Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку світової економіки" (м. Харків,
26 травня 2017 р.). Том 2. – Харків: ХНАДУ, 2017. - 222 с. - С.67-68.

Вплив зовнішньоекономічної діяльності на ресторанний бізнес

ресторанний бізнес Аналізуючи можливість застосування зовнішньоекономічної діяльності в ресторанному бізнесі, доцільно звернути увагу на побудову ефективної ресторанної системи. Ринок ресторанних послуг охоплює широкий спектр послуг від приготування страв до надання послуг обслуговування, що неможливо іноді реалізувати без постачання інгредієнтів з інших країн, тобто без імпорту [1].

Останнім часом спостерігається випереджаючий розвиток сфери ресторанних послуг. Тому все більшого значення набуває вивчення ресторанних послуг як різновиду ресторанних продуктів, їх специфічної природи та місця в діяльності ресторанів, механізму їх формування і розвитку. Велику роль у ресторанному бізнесі відігріють імпортні операції. Тому реалізація імпорту має важливе значення при розвитку підприємства в цілому [2].

Базою дослідження є ТОВ «Дрім Тім Ко». Основними напрямками його діяльності є виробництво харчових продуктів та надання послуг, товариство являє собою мережу ресторанів, що складається з трьох закладів. Близько 40% ресторанної продукції, що виготовляється досліджуваним підприємством, складається з інгредієнтів, що імпортуються. Організація зовнішньоекономічної діяльності слід розглядати оцінивши з позиції структури, яка реалізує зовнішньоекономічні зв'язки, та з точки зору організації самого процесу.

Організація зовнішньоекономічної діяльності є складним послідовним процесом. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як кон'юнктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і тощо. На підприємстві що досліджується відсутній відділ зовнішньоекономічної діяльності. Організацією імпортних операцій займаються працівники різних відділів, що в свою чергу призводить до їх перевантаженості, та не ефективності. Для підвищення ефективності функціонування імпортних операцій здійснюється ряд заходів. Вдосконалення організації імпортних операцій необхідно починати з: правильного підбору менеджера з закупівель, правильного вибору маркетингової політики, дослідження цін на продукцію, пошуку шляхів мінімізації витрат на організацію імпортних операцій та їх здійснення. Значна частка витрат відноситься до витрат на організацію імпортних операцій. Необхідно зазначити, що на величину імпорту ТОВ «Дрім Тім Ко» найбільшою мірою впливає вартість імпортованої продукції, тому варто також розглянути можливі шляхи мінімізації затрат на виробництво страв.

Шляхів зниження вартості продукції є чимало: це і використання менш дорогих інгредієнтів, це і вдосконалення процесу виробництва, автоматизації робочих місць та скорочення кількості працюючих тощо [3]. Найбільш ефективним шляхом зниження вартості продукції є оптимізація параметрів управляючої системи та оптимізація планування виробничого процесу, а також зниження вартості транспортних витрат при імпорті. У зв'язку з тим, що близько 40% ресторанної продукції, що виготовляється досліджуваним підприємством, складається з інгредієнтів, що імпортуються, то значну роль в організаційній структурі підприємства відіграє група людей з різних відділів підприємства, яка виконує роботу відділу зовнішньоекономічної діяльності, якого у товаристві не має. Завдання, яке виконує група, полягає в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю як елементом єдиної цілісної системи внутрішньофірмового управління. Існування окремої групи людей, кількістю від 2 до 4 є необхідністю, щоб бути повністю задіяним у зовнішньоекономічній діяльності. Для отримання максимального прибутку необхідно зменшувати транспортні витрати, шляхом підвищення функціонування транспорту, заміною одного виду іншим, більш ефективним для перевезення даної продукції, або шляхом удосконалення територіальної організації виробництва.

Результати дослідження дали можливість визначити підходи до удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються за допомогою зовнішньоекономічних зв'язків, для ефективної діяльності ТОВ «Дрім Тім Ко» на майбутнє і в цілому. Вихід підприємств на зовнішні ринки передбачає, перш за все, розробку відповідної стратегії. Під стратегією розуміють узагальнюючу модель дій, які потрібні для досягнення визначених цілей шляхом координації і розподілу його ресурсів, формування системи довгострокових цілей зовнішньоекономічної діяльності та вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, і цілісну систему взаємопов'язаних рішень, які спрямовані на розвиток процесів взаємодії умов внутрішнього і зовнішнього середовищ, визначення на цій основі якісно нових завдань.

Впровадження якісної системи управління на підприємстві дозволить активізувати діяльність працівників, покращити роботу управлінського персоналу, пришвидшити комунікаційні зв'язки, удосконалити організаційну структуру, що призведе до загального підвищення ефективності підприємства та максимізації прибутку.

Перелік посилань

1. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 544 с.
2. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. - Львів: Афіша, 2004. - 140 с.
3. Готельний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. / [за заг. ред. М.П. Мальської]. - К.: ЦУЛ, 2009. - 472 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.