Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мізюк Б.М.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - С.65-67.

Інноваційні особливості індустрії туризму

Інноваційні особливості індустрії туризму У контексті сучасного економічного розвитку України все більшого значення набуває підвищення господарської активності у регіонах, подолання кризових тенденцій, інтеграційних процесів в національну і світову економіку, а також реалізація потенціалу довгострокового зростання.

Пріоритетний розвиток туристичної індустрії, випереджаючий інші галузі і сфери економіки має важливе значення в процесі диверсифікації національної та регіональної економіки і має стратегічну необхідність пріоритетного розвитку саме індустрії туризму.

В умовах економічних змін туристична індустрія стикається з багатьма проблемами, зокрема:

1) невизначеністю ринкової ситуації;
2) жорсткою конкуренцією у цій галузі;
3) недостатністю фінансових ресурсів;
4) сезонною нестабільністю попиту на туристичні послуги.

Як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі успішність розвитку індустрії туризму визначається перш за все збалансованістю різних напрямків її розвитку. При цьому важлива роль належить інфраструктурі, яку для туристичної галузі складають комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, дороги, суміжні підприємства, що забезпечують доступ туристів до туристичних ресурсів, їх належне використання у цілях туризму, а також підтримання життєдіяльності підприємств зазначеної індустрії [3].

Ефективне управління туристичною індустрією має базуватися на використанні основних складових, на перманентній інформаційній комунікації, урядовій підтримці, еколого-економічній безпеці, адекватних маркетингових технологіях та інноваційних підходах [1]. Зокрема, комунікативний фактор має забезпечувати достовірність та прозорість інформації. Він має реалізовуватись через активне залучення засобів масової інформації до процесу висвітлення проблем та вжитих заходів, відсутність спекуляцій на тему кризи, активне використання мережі Інтернет для відображення подій тощо.

Поточні події переформовують фінансовий та індустріальний світ, роль інституцій та урядів. Туристична індустрія має шанс використати часи економічної невизначеності для підвищення співпраці між всіма гравцями ринку, а також ініціювати інноваційне партнерство між різними галузями та створити нові бізнесові напрями [2].

Інноваційний підхід до вирішення проблемних питань дає можливість гідно витримати економічний спад. Нові та прибуткові партнерства можуть підтримувати туризм через створення нових цікавих та привабливих товарів та послуг. Це може бути посилення партнерства між аеропортами, транспортною системою та готелями. В транспортній інфраструктурі можливо налагодити виробництво біопалива з водоростей та ріпаку, створити масову трансферну модель від аеропорту до центра міста. Вона може розширити свою діяльність, здійснюючи переміщення людей та товарів без акцентування на виді транспорту. Такий підхід вимагає інноваційних альянсів з іншими транспортними компаніями для забезпечення послуг від «дверей до дверей». Така співпраця вже формується між галузями в туристичному. Готельний сектор може активно використовувати технології відновлюваних джерел енергії та покращання енергетичного збереження будівель. В Індії за спільною ініціативою Конфедерації індустрій Індії та Інституту світових ресурсів було створено нове венчурне підприємство для інвестицій в екотуристичний бізнес, екологічні будівельні матеріали, переробку сміття та відновлення енергії. Існує багато можливостей для співпраці на інноваційній основі для подолання існуючих проблем.

Необхідно зазначити, що якщо при формуванні інноваційної стратегії розвитку туристичної індустрії України не враховувати вищевказані складові управління, це призведе до:

- переорієнтації внутрішніх туристів на зовнішній ринок;
- підвищення техногенного навантаження на екосистеми туристичних регіонів країни, що пов'язано зі збільшенням побутового та промислового забруднення територій, вирубкою лісів, збільшенням транспортних витрат;
- скороченням обсягів інвестицій через недостатньо розвинуту транспортну, інженерну та енергетичну інфраструктури;
- погіршення стану пляжних територій, їх невідповідність міжнародним стандартам.

Отже, на нашу думку, для ефективного управління туристичною індустрією доцільно використовувати наступні інструменти:

- пропозиції обласних адміністрацій потенційним інвесторам розміщувати на їх території готельні, торговельно-розважальні та інші комплекси, що сприятимуть розвитку туризму;
- розробку інвестиційних проектів, які пропонуватимуться на офіційних сайтах, в паспортах інвестиційних проектів, в презентаційних книгах і буклетах, в ілюстративних матеріалах для учасників міжнародних та українських інвестиційних форумів;
- щорічну участь делегацій з регіонів з розвинутою туристичною інфраструктурою в міжнародних інвестиційних форумах і туристичних виставках;
- розвиток системи підтримки громадського правопорядку, попередження сутичок на національному та релігійному підґрунті, терористичних актів;
- створення образів регіонів як місць, привабливих для бізнесу, туристів та населення.

Інструментами формування та зміни уявлень про регіони можуть бути інтерв'ю з головами адміністрацій по телебаченню та у провідних журналах, реклама міст регіону на зовнішніх щитах повз автомобільні дороги, сувенірна продукція з назвами міст тощо.

Список використаних джерел

1. Бондаренко М. Стабілізація та підтримка розвитку індустрії туризму в умовах економічної турбулентності / М. Бондаренко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/bondarenko3.htm.
2. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія / М. Борущак. - Л.: ІРД НАН України, 2006. - 288 с.
3. Мельник Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Ю. Мельник, Л. Цетнар // Психологія і суспільство. - 2012. - №2. - С.58-63.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.