Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мовчан І.С., Харченко В.О.
Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції
«Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта,
наука, практика» (м. Львів, 31 жовтня - 1 листопада 2018 р.)
Львів: ЛТЕУ, 2018. - 342 с. - С.104-108.

Стан та перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні

Розвиток сільського туризму в регіонах України є одним із напрямків залучення населення до підприємницької діяльності, потенціалом якого є людські ресурси сільської території та природно-рекреаційні ресурси, попит туристів на відпочинок в мальовничих сільських районах з ціллю відтворювання фізичних та духовних сил. Загальний соціально-економічний ефект складається за рахунок застосування праці і створення нових робочих місць, подоланні просторової асиметрії розвитку регіональної економіки і відтворюванні продуктивних сил суспільства. Відновлення та поширення діяльності закладів соціально-культурного призначення в туристично-рекреаційній галузі буде поступово формувати сферу нетрадиційних для села видів підприємницької діяльності в сфері гостинності та розваг.

сільський (зелений) туризм

Формування туристичного потоку у внутрішньому туризмі, різновидом якого є сільський туризм, перш за все забезпечено положенням ст.45 Конституції України [1], у якій закріплено право на відпочинок та щорічної відпустки. По друге, визначення діяльності в сфері сільського туризму в рамках особистого селянського господарства відповідно до ст.1 Закону України «Про особисте селянське господарство» [2]. Прагнення до забезпечення сталого розвитку регіону висуває цілий комплекс вимог до існуючого якістю навколишнього середовища і вирішення проблеми взаємодії природи і суспільства. Сучасна концепція сталого розвитку регіону визначає актуальність створення такої системи, яка б забезпечувала збалансовану модель відносин між природним середовищем, різними видами господарської діяльності у сфері рекреації і туризму та соціально-економічними інтересами різних груп населення [3].

Як свідчать статистичні дані в Україні кількість офіційно зареєстрованих садиб сільського (зеленого) туризму у 2017 р. становила 377 од., що на 142 од. більше ніж у 2015 р. та на 2 од. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 60,4% і 0,5%. За декілька останніх років в Україні вже чітко виділилися регіон - лідер щодо розвитку сільського туризму, а саме: західний регіон (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області) що підтверджують офіційні статистичні дані. Так, беззаперечним лідером є Івано-Франківська обл. де у 2017 р. налічувалося 306 садиб сільського (зеленого туризму), що на 127 од. більше ніж у 2015 р. та на 1 од. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 70,9% і 0,3%. Друге місце посідає Чернівецька обл. з 16 садибами у 2017 р., що на 2 од. більше ніж у 2015 р. та на 1 од. менше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 6,7% і -5,9%. На третьому місці за кількістю офіційно зареєстрованих садиб сільського зеленого туризму знаходиться Львівська обл. де у 2017 р. налічувалося 14 од., що на 2 од. більше ніж у 2015 р. та на 2 од. менше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 16,7% і -12,5%.

Показники кількості розміщених у садибах сільського (зеленого) туризму в Україні за 2015-2017 рр. свідчать, що у 2017 р. їх кількість становила 82570 осіб, що на 33317 осіб більше ніж у 2015 р. та на 2679 осіб більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 67,6% і 3,4%. Беззаперечним лідером є Івано-Франківська обл., де у 2017 р. у садибах сільського (зеленого) туризму було розміщено 55096 осіб, що на 30058 осіб більше ніж у 2015 р. та на 701 особу менше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 120,0% і -1,3%. На другому місці знаходиться Чернівецька обл. де у 2017 р. відпочило 6974 осіб, що на 6959 осіб більше ніж у 2015 р. та на 60 осіб менше ніж у 2016 р. На третьому місці за кількістю офіційно розміщених у садибах сільського (зеленого) туризму знаходиться Хмельницька обл. де у 2017 р. було розміщено 3797 осіб, що на 560 осіб менше ніж у 2015 р. та на 317 осіб менше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав -16,3%, -7,0%.

Показники доходів садиб сільського (зеленого) туризму в Україні від наданих послуг (без ПДВ, акцизного податку і аналогічних платежів) за 2015-2017 рр. засвідчили, що у 2017 р. становив 53594,4 тис. грн., що на 35225,4 тис. грн. більше ніж у 2015 р. та на 11714,9 тис. грн. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 191,8% і 28,0%. Беззаперечним лідером є Івано-Франківська обл., де у 2017 р. у садибах сільського (зеленого) туризму було отримано 39214,9 тис. грн. доходу, що на 28661,0 тис. грн. більше ніж у 2015 р. та на 8751,4 тис. грн. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 271,6% і 28,0%. На другому місці знаходиться Львівська обл. яка отримала доходів у 2017 р. на суму 4980,1 тис. грн., що на 3006,6 тис. грн. більше ніж у 2015 р. та на 888,3 тис. грн. більше ніж у 2016 р. На третьому місці за кількістю офіційно отриманих доходів від наданих послуг у садибах сільського (зеленого) туризму знаходиться Чернівецька обл., де у 2017 р. було отримано 2741,4 тис. грн., що на 1016,4 тис. грн. більше ніж у 2015 р. та на 129 тис. грн. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 58,9% і 4,9%.

Фактичні витрати на один день перебування у садибах сільського (зеленого) туризму у 2017 р. становили 248,1 грн., що на 94,4 грн. більше ніж у 2015 р. та на 51,0 грн. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 61,7% і 25,9%. Найбільший рівень витрат зафіксований у Миколаївській обл. який у 2017 р. склав 399,3 грн., що на 99,3 грн. більше ніж у 2015 р. та на 10,2 грн. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 33,1% і 2,6%. На другому місці знаходиться Закарпатська обл. з 317,3 грн. витрат у 2017 р., що на 214,5 грн. більше ніж у 2015 р. та на 81,1 тис. грн. більше ніж у 2016 р. На третьому місці за фактичними витратами на один день перебування знаходиться Волинська обл., де у 2017 р. було витрачено 286,4 грн., що на 30,6 грн. більше ніж у 2015 р. та на 21,9 грн. більше ніж у 2016 р., відповідно темп росту склав 12,0% і 8,3%.

Середня тривалість перебування розміщених осіб у садибах сільського (зеленого) туризму в Україні у 2017 р. становила 2,6 доби, що на 0,4 доби більше ніж у 2015 р. та на 0,1 доби більше ніж у 2016 р. Максимальна середня тривалість перебування розміщених осіб у садибах сільського (зеленого) туризму у 2017 р. зафіксована у Львівській обл. - 7,6 доби, що на 2,7 доби більше ніж у 2015 р. та на 1,3 доби більше ніж у 2016 р. Друге місце посідає Вінницька обл. з 5,2 доби у 2017 р., а третє місце займає Миколаївська обл. з 3,9 доби [4-6].

Отже, сільський (зелений) туризм є одним із перспективних напрямів розвитку аграрного сектору економіки України та може стати поштовхом для розвитку малого та середнього бізнесу на селі. Його розвиток також сприятиме збереженню культури і духовності українського народу, це додаткові можливості для популяризації української культури, поширення знань та інформації про неї у світі. Також сільський (зелений) туризм є чи не єдиною можливістю вирішити соціально-економічні проблеми українського села, а саме подолати безробіття, зменшити міграційні процеси, підвищити рівень життя сільського населення тощо.

Список використаних джерел

1. Конституція України. - К.: Парламент. вид-во, 1996. - 72 с.
2. Про особисте селянське господарство : Закон України від 15 травня 2003 р. - №742-ІV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_selgosp.htm.
3. Нездоймінов С.Г. Потенціал розвитку сільського зеленого туризму Одеського регіону / С.Г. Нездоймінов // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія / за ред. М.Х. Шершуна. - Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. - С.164-170.
4. Колективні засоби розміщування в Україні у 2015 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.О. Кармазіна. - К.: Державна служба статистики України, 2016. - 200 с.
5. Колективні засоби розміщування в Україні у 2016 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.О. Кармазіна. - К.: Державна служба статистики України, 2017. - 200 с.
6. Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.О. Кармазіна. - К.: Державна служба статистики України, 2018. - 142 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.