Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Микуланинець C.I.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури:
виклики постіндустріальної економіки (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.)
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 996 с. – С.299.

Особливості інноваційних процесів у сфері туризму

інноваційні процеси в туризмі В сучасних умовах господарювання спостерігається постійне зростання ролі інновацій в усіх сферах економічної діяльності. Це зумовлено насамперед тим, що запровадження інновацій покращує конкурентні позиції, підвищує рейтинг організації, сприяє створенню нових продуктів та послуг. Зокрема ринок послуг досить стрімко розвивається, що зумовлює необхідність використання актуальних та ефективних інновацій у даній сфері.

Особливістю сфери послуг є її залежність не тільки від якості представлених послуг, а й від цілої низки соціальних показників, таких як рівень життя населення, його економічна активність, стан здоров'я, соціальний клімат та ін. Інноваційна діяльність в туристичній галузі не повинна обмежуватися виробництвом туристичного продукту, а й досліджувати специфіку потенційних споживачів шляхом використання комплексного підходу до визначення прогнозів, адресності, раціональності залучення всіх наявних ресурсів з врахуванням специфіки послуг.

Для підвищення ефективності запровадження інновацій необхідним є створення розвиненої інфраструктури, а рівень інноваційних розробок повинен відповідати міжнародному рівню. Інноваційна діяльність є міжгалузевою тому охоплює не тільки практичне застосування наукових розробок та винаходів, але й включає вдосконалення та створення нових товарів і послуг, оптимізація процесів управління організацією, активізація маркетингових заходів.

Туристична галузь стрімко розвивається, що супроводжується постійним впровадженням новітніх технологій, застосуванням прогресивних заходів просування та надання послуг, ефективним використанням наявних можливостей та ресурсів. Інноваційну діяльність в туризмі доцільно розглядати як систему заходів якісно нового характеру спрямованих на позитивні перетворення з метою забезпечення стійкого функціонування та розвитку галузі в регіоні.

Інноваційна діяльність в туризмі значною мірою залежить від економічної ситуації в країні, соціальних зрушень в суспільстві, національного законодавства та укладених міжнародних угод. Саме тому рівень залучення інновацій в туризм в різних країнах є неоднаковим. Основними напрямами впровадження інновацій в туристичній галузі є системи управління та кадрового забезпечення організацій, сукупність маркетингових інструментів спрямованих на виявлення потенційних споживачів туристичного продукту та їх максимальне задоволення, система заходів по вдосконаленню наявних та розробці нових туристичних продуктів.

Важливим фактором інновацій є їх новизна, що зумовлює збільшення числа потенційних споживачів туристичних послуг та підвищення рівня їх відповідності потребам туристів. Інноваційні процеси в туристичній галузі спрямовані на відновлення духовного та фізичного здоров'я туристів, створення якісно нових туристичних продуктів, вдосконалення туристичної інфраструктури, підвищення рівня конкурентоспроможності та покращення іміджу підприємств туристичної галузі.

Література

1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року №40-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
2. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.