Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ощипок І.М., Барчі К.Б., Богдан Н.В.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - C.329-330.

Стратегічне управління в готельному господарстві на основі корпоративної культури

корпоративна культура готельного підприємства Поняття корпоративної культури включає в себе дуже важливий аспект, що отримав назву корпоративної поведінки і включає в себе різноманітні дії, пов'язані з управлінням господарськими товариствами. Основні принципи корпоративного поведінки стали формулюватися на початку 1990-х pp. в «кодексі корпоративної поведінки», прийнятих у країнах з найбільш розвиненими ринками капіталу: Англії, США і Канаді. Ці кодекси регулювали практику корпоративної поведінки, зокрема питання забезпечення інтересів акціонерів, підзвітності директорів і керівництва компанією. З тих пір у багатьох країнах видані кодекси корпоративної поведінки з відповідними методичними рекомендаціями.

Корпоративна культура - це набір найбільш важливих припущень, які приймаються членами організації та одержують вираження у декларованих організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки і дій. Аналізуючи структуру корпоративної культури можна виділити наступні характеристики:

1. Регулярні форми поведінки. Це ті, які піддаються спостереженню при взаємодії членів організації для прояву поваги або демонстрації прийнятної поведінки (спільна мова, термінологія, ритуали).
2. Норми. Існуючі стандарти поведінки, які показують ставлення до праці, у багатьох організаціях вони зводяться до формули: «Не слід працювати понад багато і не слід працювати понад мало».
3. Домінуючі цінності. Очікується, що це основні цінності, яких дотримуються організації, повинні розділяти її члени (якість продукції, висока продуктивність).
4. Філософія. Напрацьована організацією політика, яка відображає її уявлення про те, як їй слід поводитися з внутрішніми (тобто співробітниками) і зовнішніми клієнтами компанії.
5. Правила. В організації існують встановлені правила поведінки. Новоприйняті працівники повинні їх засвоїти, щоб стати повноправними членами організації.
6. Організаційний клімат. Загальне враження, яке виникає фізичною організацією простору, стилем спілкування співробітників між собою, з клієнтами та іншими сторонніми особами.

Тому слід зазначити, що правильне позиціонування організації неможливо без обліку фактору лідерства: «сильні менеджери - сильні культури». Управління корпоративною культурою - це копітка щоденна робота. Спочатку поведінка керівників та інших членів організації визначає і формує культуру, а потім культура організації визначає поведінку її співробітників. За останні кілька десятиліть індустрія гостинності значно змінилася. Клієнти очікують від готельного підприємства високих стандартів обслуговування. У зв'язку з цим керівники готелів, чия основна увага донедавна була зосереджена на оперативному управлінні виробництвом, повинні вирішувати нові завдання, по-іншому підходити до розробки та підтримання в конкурентоспроможному стані готельної інфраструктури, оскільки на неї лягає основна відповідальність за створення ефективного бізнесу. Дохід і успіх готелю прямо пов'язаний з його іміджем. Останнім часом стало приділятися багато уваги корпоративному іміджу - образу готельного підприємства в уявленні клієнтів. Це інструмент досягнення стратегічних цілей готельного підприємства, орієнтованих на перспективу.

Тому, для розуміння глибинних процесів функціонування готельного підприємства, необхідно проаналізувати його корпоративну культуру - сукупність цінностей, норм і правил, прийнятих на ньому і обумовлених його цілями, які підтримують усі співробітники. Корпоративна культура є елементом стратегічної важливості. Сьогодні більшість практиків поділяють думку, що стратегія готельного підприємства, його структура, тип людей, що приймають рішення, системи і способи управління, як правило, віддзеркалюють корпоративну культуру підприємства.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.