Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Пурська І.С.
Збірник тез XI Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Актуальні складові регіонального розвитку в контексті європейської
інтеграції» (м. Феодосія, 21-22 травня 2009 р.) - С.166-168.

Маркетингові дослідження при виході суб'єктів туристичної діяльності на ринки європейських країн

Маркетингові дослідження при виході суб'єктів туристичної діяльності на ринки європейських країн Потенційними ринками збуту туристичних продуктів українських суб'єктів господарювання є саме європейські країни, які становлять більшу половину в'їзного турпотоку. За нашими підрахунками з Європи в Україну в 2008 р. з метою туризму в'їхало близько 1577 тис. іноземних громадян. Така невтішна статистика свідчить як про низьку популяризацію та конкурентоспроможність національного туристичного продукту на європейському ринку, так і про недостатню обізнаність вітчизняних суб'єктів туристичного бізнесу щодо попиту туристів з європейських країн, що не дозволяє задовольнити найкращим чином їхні смаки, вподобання та вимоги. У зв'язку із цим, проведення маркетингових досліджень зовнішнього середовища зарубіжних ринків набуває все більшої актуальності. Крім цього, маркетингові дослідження є передумовою для створення ефективної маркетингової стратегії входження на ринки Європейських країн і допомагають визначити особливості та можливості, загрози та ризики діяльності суб'єкта господарювання на цільових експортних ринках.

Метою маркетингового дослідження зовнішнього середовища є забезпечення суб'єкта туристичної діяльності достовірною та різнобічною інформацією щодо вибраних закордонних ринків, на основі якої можна визначити перелік привабливих зарубіжних країн для входження, виділити цільовий експортний ринок та розробити дієву маркетингову стратегію бізнес-поведінки на ньому, виходячи із цілей інтернаціоналізації, конкурентних позицій та наявних можливостей суб'єкта господарювання.

Проведення маркетингових досліджень зовнішнього середовища передбачає виконання декількох етапів організації такого процесу. Ф. Катеора та Дж. Ґрагам вважають, що ключем для успішного дослідження є використання систематичного і послідовного підхідну до збору та аналізу даних. Тому, автори поділяють процес маркетингового дослідження на такі етапи:

- визначення проблеми дослідження та встановлення завдань дослідження;
- визначення джерел інформації з метою виконання поставлених завдань дослідження;
- обґрунтування коштів та вигод від маркетингового дослідження;
- збір достовірних даних з основних чи/та вторинних джерел;
- аналіз, інтерпретування та сумування результатів;
- ефективне розповсюдження результатів для прийняття рішень [2, с.210].

На нашу думку, до основних етапів дослідження слід додати ще вибір методики маркетингового дослідження зарубіжних ринків після визначення проблеми та завдань дослідження. Адже, саме методика маркетингового дослідження буде визначати характер та напрямки усього процесу збору та аналізу даних.

В теорії та у практиці міжнародного бізнесу розрізняється велика кількість методик маркетингового дослідження зовнішнього бізнес середовища. Однак, ми вважаємо, що ці методики можна поділити на два основних види:

- комплексне вивчення вибраних зарубіжних ринків за допомогою великої кількості факторів маркетингового середовища та внутрішніх можливостей суб'єкта туристичної діяльності, які дозволяють всебічно дослідити закордонні ринки та зменшують ризики вибору несприятливого ринку, однак потребують значних коштів та досвіду для проведення таких досліджень.
- часткове вивчення зовнішнього середовища закордонних ринків, яке полягає у виборі декількох найважливіших факторів дослідження і дозволяє визначити поточну ситуацію в соціально-економічному середовищі країни. Маркетингові дослідження такого типу не потребують великого досвіду та значних коштів.

Специфіка здійснення туристичного бізнесу в Україні, а також незначний досвід використання маркетингових інструментів на практиці вітчизняних суб'єктів туристичної діяльності зумовлює необхідність використання змішаного підходу, а саме методики поетапного маркетингового дослідження зовнішнього середовища. Ця методика передбачає:

1. Попереднє дослідження вибраних зарубіжних ринків за декількома найважливішими факторами зовнішнього середовища (макрофактори, фактори галузевого дослідження). При цьому, вибір факторів дослідження (3-4 фактори) має визначатись в залежності від мети маркетингового дослідження, цілей інтернаціоналізації, та фінансово-маркетингових можливостей суб'єкта господарювання.

Проведення попереднього аналізу дозволить відсіяти очевидно несприятливі закордонні ринки, вихід на які обіцяє високі витрати, є досить ризикованим і мало прибутковим. Результати такого аналізу також дозволять вітчизняним суб'єктам туристичної діяльності визначити послідовність зарубіжних країн та виділити цільовий експортний ринок.

2. Проведення маркетингового дослідження зовнішнього конкурентного середовища цільового ринку, а саме: конкурентів, постачальників, посередників та споживачів. Таке дослідження є покликаним забезпечити вітчизняних суб'єктів туристичного бізнесу необхідною інформацію при визначення цілей виходу на конкретний ринок, вибору моделі входження та створенні маркетингового комплексу.

Методика поетапного вибору та дослідження зовнішнього ринку завдяки своїй послідовності дозволяє зменшити ступінь ризику та невизначеності діяльності на цільовому ринку, суттєво полегшує організаційну роботу та знижує витрати пов'язані з дослідженням макро- та мікросередовища несприятливих закордонних ринків.

Література

1. В'їзд іноземних громадян за країнами, з яких вони прибули в 2008 році / Державний комітет статистики України. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.
2. Cateora Ph.R. International Marketing / Ph. R. Cateora, J. L. Graham - [11th ed]. - Chicago; Bogota; Boston: Mc-Graw-Hill Higher Education, 2002. - 770 p.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.