Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Редько Вікторія Євгенівна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності в країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.- 176 с. - С.18-20.

Вплив когнітивного маркетингу на формування туристських потоків

Зростання вимог покупців до асортименту та якості туристичного продукту вимагають від туристичних підприємств використання ефективного маркетингу, спрямованого на виявлення дійсних потреб туристів щодо напрямів, якості, безпеки та комфортності подорожі.

Дослідження практики організації подорожей дозволило виявити два підходи до формування туристських потоків. Перший полягає в тому, що пакети формуються за певними маршрутами відповідно до завчасно поданих замовлень на групові, сімейні або поодинокі подорожі, а другий підхід ґрунтується на маркетингових прогнозах попиту на певні маршрути та пакети їх сервісу, тобто на результатах дослідження ринкового попиту на туристичний продукт [1, с.236].

Вивчення останніх досліджень і публікацій з маркетингу та менеджменту туризму дозволяє відзначити, що ефективне використання обох підходів потребує використання когнітивного маркетингу, спрямованого на формування нових потреб споживачів, тобто створення стандартів споживання та впливу на формування свідомості потенційних споживачів [2, с.41]. Проте когнітивний маркетинг в туризмі ще не знайшов широкого застосування, тому метою цього дослідження стало визначення впливу когнітивного маркетингу на формування туристських потоків.

Підґрунтям використання когнітивного маркетингу на підприємствах туристичної сфери діяльності виступає інтенсивність конкурентної боротьби на туристичному ринку, підвищення диференціації туристичного продукту та складності його просування на ринок. Такі дослідження повинні враховувати споживчі переваги туристів, управління якими дозволить оптимізувати туристичну діяльність за рахунок ефективного створення туристичного продукту, який у свідомості споживачів є необхідним, престижним і забезпечить туристичним підприємствам досягнення стратегічних конкурентних переваг на ринку.

Вивчення туристичного попиту показало, що зміни у свідомості та поведінці туристів стають все більш емоційними, а не раціональними, а це сприяє збільшенню психологічних можливостей впливу на вибір туристичного продукту ними туристичних підприємств. Такий вплив виступає основним завданням когнітивного маркетингу в управлінні споживчими перевагами для досягнення конкурентоспроможності туристичного підприємства в цілому.

Виходячи з цього, в процесі обслуговування клієнта на першому місці знаходиться врахування постійних змін в потребах і бажаннях туриста, гнучке реагування на які, дозволить сформувати туристський потік, не викликаючи у відповідь негативної реакції. Отже, центром формування туристського потоку нині, а особливо в умовах світової фінансової кризи, виступає не сам турист, а способи його залучення до здійснення подорожі, де основним підходом виступає когнітивний маркетинг, який дозволить зважати не тільки на потреби туристів, а й знайти ефективні шляхи ведення бізнесу, краще зрозуміти запити ринку і знизити ймовірність ризику відповідно до змін в туристичних сезонах за рахунок управління відтворенням попиту.

При формуванні туристських потоків необхідно враховувати особливості споживання і виробництва туристичних послуг. Тому когнітивний маркетинг в туризмі повинен бути спрямований не тільки на потенційного туриста, а й на постачальників туристичних послуг (підприємства розміщення, харчування, транспортування, екскурсійні бюро тощо) з використанням диференціації та диверсифікації туристичної діяльності, що знаходить висвітлення у формуванні когнітивної концепції, яка охоплює всю діяльність туристичного підприємства від стратегічних до тактичних завдань. Такі підприємства приділятимуть увагу специфічним потребам окремих груп споживачів, сформують свій імідж, в основі якого лежать репутація в діловому світі, індивідуально-якісний підхід в процесі надання послуг, в результаті якого турист отримає високий рівень туристичного сервісу.

Таким чином, використання когнітивного маркетингу дозволить управляти туристськими потоками і впливати на діяльність постачальників туристичних послуг, що потребує подальших досліджень на основі використання новітніх інформаційних технологій.

Література

1. Дядечко Л.П., Шимкова В.Є. Особливості фінансового забезпечення туристичних підприємств на засадах логістики / Л.П. Дядечко, В.Є. Шимкова // Торгівля і ринок України: темат.зб. наук. пр.– Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – Вип.21. – Т.2. – С.234-240.
2. Юлдашева О. Когнитивный маркетинг: основные положения и терминологический аппарат / О. Юлдашева // Маркетинг. – 2006. – №1 (86). – С.34-43.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.