Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Регула А.
Збірник матеріалів за результатами IV науково-
практичної конференції студентів та молодих вчених
«Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».
Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. - 230 с. - C.148-150.

Інновації в туризмі: екологічний туризм

Туризм - це унікальна галузь народного господарства, яка відповідно чинного законодавства створює умови для тимчасового виїзду осіб з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування [1, с.1].

За інформацією Держтуризмкурорту та Державної прикордонної служби України, протягом І кварталу 2015 р. Україну відвідало понад 2,9 млн. іноземних туристів. У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року кількість туристів зменшилась на 0,5 млн. осіб. Найбільші потоки туристів до України у вказаному періоді спостерігалася з сусідніх країн, серед яких: Молдова - 1,1 млн. осіб, Білорусь - 0,4 млн. осіб, Польща - 0,3 млн. осіб.

Також, у І кварталі 2015 р. державний кордон України перетнуло 4,8 млн. українців, що на 4 відсотки менше ніж у І кварталі 2014 p., коли виїзний турпотік налічував близько 5 млн. осіб. Країнами найбільш відвідуваними українськими туристами є Польща, Угорщина, Італія, Словаччина, Румунія, Німеччина, Єгипет, Туреччина, ОАЕ.

За даними Державної фіскальної служби України суб'єктами туристичної діяльності (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя) у І кварталі 2015 року сплачено податків та зборів до зведеного бюджету понад 322,4 млн. грн., що на 7,4 млн. грн. менше ніж у аналогічному періоді 2014 р. [3].

Як видно, спостерігається зменшення турпотоку як в країну так і з країни. Але, за останні роки туристична галузь в Україні почала дуже розвиватись і стала масовим соціально-економічним явищем. її швидкому розвитку сприяло розширення економічних, наукових і культурних зв'язків між Україною та іншими державами. Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, а також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та її регулювання. В Україні постає проблема в необхідності активізувати потенціал розвитку туристичної галузі. Вирішення цієї проблеми дасть змогу підвищити зростання соціально-економічних показників підприємств, регіону та країни загалом, які будуть залежати від того, наскільки успішно і раціонально використовуватимуться рекреаційні ресурси. Тому, дослідження особливостей та проблем туристичної галузі в Україні, мають важливе значення для подальшого розвитку цієї сфери.

Розвиток туристичної галузі України повинен ґрунтуватись на впровадженні інновацій. Основними напрямами інноваційної діяльності в туризмі є впровадження нових послуг з новими властивостями, зміни в організації виробництва і споживання традиційних туристичних послуг, залучення раніше не використаних туристичних ресурсів, виявлення і використання нових ринків збуту туристичних послуг і товарів.

Інноваційна діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за кількома напрямами. Перший напрямок - це випуск нових видів туристичного продукту. Іншими напрямками є:

- використання нових туристичних ресурсів;
- зміна в організації виробництва і споживання (застосування передових принципів маркетингу і менеджменту);
- виявлення і використання нових ринків збуту продукції, а також використання нової техніки і технології.

Саме тому, хотілось зупинитись на випуску нових видів туристичних продуктів, а саме розвиток екотуризму.

Досліджуючи сутність категорії «екотуризм» (екологічний), варто зазначити, що він має широке тлумачення.

Туризм екологічний (екотуризм):

1. Організація подорожей з обмеженою кількістю учасників у природні зони з можливим відвідуванням місць, що представляють культурну цінність та з метою реалізації різних проектів охорони й раціонального використання природних ресурсів.
2. Відповідальна подорож у природні зони та області з метою збереження навколишнього середовища і підтримання добробуту місцевих жителів (визначення Міжнародної організації екотуризму) [2, с.318].

Основні компоненти екотуризму:

- «пізнання природи», тобто подорожі передбачають наявність елементів вивчення природи, отримання туристами нових знань та навичок;
- «збереження екосистеми» передбачає відповідну поведінку групи на маршруті та участь туристів, туроператорів у програмах й заходах щодо захисту навколишнього середовища;
- «поважання інтересів місцевих жителів» - дотримання місцевих законів та звичаїв, а також вклад туризму в соціально-економічний розвиток туристських центрів.

Мета екотуризму - це отримання нової інформації про природу регіону, по якому здійснюється подорож, про культурно-етнографічні особливості регіону подорожі туристів, поліпшення охорони довкілля, економічного клімату в регіоні і зміна відношення до природи із споживчого на дбайливий.

Популярність турботи про екологію і збереження живої природи у світі робить екологічний туризм дуже перспективним видом відпочинку і туризму. Екологічний туризм покликаний запобігти негативній дії людини на природу і мотивувати туристів і туроператорів до участі в соціально-культурному розвитку регіонів і охороні природи. Екотуристи подорожують по тих природних місцях, де збереглася ще дика природа.

Отже, такий регіон в Україні де необхідно розвивати екотуризм - це Поділля. Це один із найекзотичніших регіонів України, де навіть вибагливий турист зможе задовольнити свої смаки. Тут і величний Дністер, друга за довжиною річка в Україні зі своїм неперевершеним каньйоном, і сітка дивовижних печер, які пам'ятають стародавніх трипільців, і Подільські Товтри, унікальні вапнякові гори, і неперевершений Джуринський водоспад, найбільший рівнинний водоспад України, і архітектурні пам'ятки Кам'янець-Подільського і Хотина, що бачили славні сторінки української історії.

Подільські Товтри

На Поділлі можливо об'єднати такі види екотуризму як науковий, пізнавальний та реакційний туризм.

1. Науковий екотуризм - збір наукових даних в місцях подорожі (студентські польові практики, наукові експедиції та ін.), які допомагають розвивати екологічний туризм в тому або іншому регіоні.
2. Пізнавальний екотуризм - якнайповніше відповідає концепції екотуризма (етнографічні тури, палеонтологічні тури, фототури).
3. Рекреаційний екотуризм - відпочинок на природі і отримання нових знань про неї.

Рекреаційний екотуризм буває двох видів:

- активний - частина пригодницького туризму (різні піші, лижні, кінні походи, спелеотуризм, сходження на гори, подорожі по воді тощо);
- пасивний - пікніки на природі, відпочинок в палаткових таборах, піші прогулянки на короткі відстані, риболовля, збір грибів і ягід з дотриманням принципів екологічної стійкості.

Висновки. Отже, за допомогою екотуризму з'являться можливості ближче знайомитися з природними регіонами та населенням, що проживає в тому регіоні, розвивати усесторонні зв'язки. Посилення такого взаємного впливу та переплетення різних культур дасть можливості черпати прийнятні для себе цінності з культур населення різних регіонів країни та природних див регіонів. Такий взаємний діалог між культурами різних регіонів країни збагачує туристів, а «екотуризм» виступає у цьому процесі позитивно утворюючим фактором.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про туризм». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
2. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Текст] / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух - К.: Видавничий дім «Слово», 2006. - 372 с.
3. Офіційний сайт Держтуризмкурорт. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/ua/news/27681/.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.