Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сахно Ю.С.
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи"
(м. Львів, 29.11.2016 р.). – Львів: МАУП, 2016. – Ч.1. – 360 с. – С.111-113.

Морський транспорт: проблеми та перспективи в євроінтеграції

Транспорт - найважливіша ланка у сфері економічних стосунків. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв'язок між виробництвом та споживанням між різними галузями господарства, між містами та регіонами. Він впливає на розвиток господарства і як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів.

Транспортний комплекс - це територіальне поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які, взаємодіючи, найповніше задовольняють потреби суспільного господарства і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. У структурі транспортного комплексу України частка морського транспорту за середньообліковою чисельністю працівників займає 10,5%, в експорті транспортних послуг - 17,1%, у загальному обсязі перевезень вантажів - 0,4% (за даними 2009 року).

До комплексу морського транспорту належать судна різних типів і призначень, морські шляхи й порти, судноремонтні підприємства та суднопідйомне устаткування.

Морський транспорт

Проблемам розвитку та сучасного стану морського транспорту, перспектив у євроінтеграції приділяли такі науковці як Боняр С.М., Ющенко О.М., Котлубай О.М., Нікулін С.Г., Рощіна Н.В. та багато інших.

Серед проблем морського транспорту до євроінтеграції виділяють:

1) низькі темпи оновлення флоту та інфраструктури, що призвело до старіння основних засобів виробництва;
2) не вирішуються проблеми вдосконалення та пришвидшення руху контейнерів через морські торговельні порти, питання облаштування митних постів сучасною контрольно-діагностичною апаратурою, не врегульовані проблеми контролю контейнерів відповідно до встановлених міжнародних норм
3) технічні характеристики портів (глибина підхідних каналів та акваторій, технічний стан причалів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, систем автоматизації і комп'ютеризації) залишаються на рівні 90-х років минулого століття [1].

Так, розвиток морського транспорту, як найважливішого фактора прискореного розвитку економіки й інтеграції України у світову економічну систему, передбачає наявність сучасного морського торговельного українського флоту, конкурентоспроможного на світовому фрахтовому ринку, здатного забезпечити потреби, народу України, фрахтову незалежність національної зовнішньої торгівлі.

Ефективне використання транзитного потенціалу України та експорт транспортних послуг можливий шляхом:

- створення конкурентноздатного рівня та механізму оподаткування судноплавної діяльності;
- розробки та впровадження, поряд з традиційним способом державного регулювання, комплексу інших заходів сприяння національному судноплавству, які не суперечитимуть загально визнаним міжнародним нормам;
- введення митних преференцій для судноплавних компаній, суднобудівних і судноремонтних підприємств, українських моряків [2].

Література

1. Реалізація потенціалу транспортної інфраструктури України в стратегії посткризового економічного розвитку. - К.: НІСД, 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://niss.gov.ua/content/articles/files/transport-5alle.pdf.
2. Котлубай О.М. Україна в світовій морській торгівлі // Головний редактор. - 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.