Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сердечна Л.В.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.249-254.

Напрями участі поштових підприємств у програмах розвитку регіональної туристичної інфраструктури

Укрпошта У статті розглянуто сучасний стан залучення галузі поштового зв’язку до обслуговування туристів, проблеми взаємодії з іншими об’єктами туристичної інфраструктури та напрями підвищення її ефективності. Пропонується підхід до участі підприємства поштового зв’язку в регіональних програмах розвитку туристичної інфраструктури.

Ключові слова: програми розвитку, регіональні програми, галузь, туристична інфраструктура, поштовий зв’язок, туристичний сервіс, управління.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку регіонального ринку туристичного сервісу та об’єктів туристичної інфраструктури характеризується, з одного боку, дуже оптимістичними статистичними даними щодо темпів його зростання [1, с.11], але при цьому будь-який пересічний громадянин, і тим більше турист, наочно бачать занизький рівень сервісу, а в деяких видах послуг - навіть його відсутність.

Наприклад, у Донецьку в його головних “воротах” - залізничному вокзалі проблематично знайти путівник про пам’ятки Донбасу, придбати поштову картку з місцевими сюжетами і марку до неї чи навіть простий поштовий конверт з маркою, відшукати в путівнику поштові об’єкти. На самому вокзалі пошти немає взагалі. У готелях не завжди можливо придбати марку для відправки листа по Україні чи за кордон, або українську марку як сувенір, хоча вільно можна знайти у наших готелях сувеніри з Китаю (made in China). Тобто спостерігається відставання між сучасним рівнем туристичного сервісу і “європейськими” стандартами. Участь регіону у проведенні заходів “Євро-2009” та “Євро-2012” робить цю проблему вкрай актуальною.

Треба підкреслити, що участь Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, яке є національним оператором поштового зв’язку, взагалі не передбачена у переліку заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [2]. У відомчій програмі передбачено окремі дії з ремонту приміщень відділень зв’язку та спільного з Польщею випуску марки 2012 року.

У проекті “Стратегії сталого розвитку туризму і курортів України” серед тенденцій розвитку туризму в Україні відзначається “відсутність цілісної та комплексної системи управління туристичними ресурсами країни, різним відомчим підпорядкуванням туристичних ресурсів”, а також “недостатній за кількісними, якісними параметрами та за структурою рівень наукового, методичного та кадрового забезпечення, зокрема у сфері управління на державному та місцевих рівнях” [3, с.31]. Саме відсутність цілісності та комплексності в розбудові туристичної інфраструктури є основною проблемою.

У даній статті розглядається одна із складових цієї проблеми - необхідність залучення поштового сервісу до туристичної інфраструктури. Значення зв’язку в інфраструктурі національної економіки важко переоцінити, але при цьому туристична сфера залишилась поза увагою загальнодержавних, регіональних і відомчих програм у сфері розвитку туризму.

Метою дослідження є аналіз ролі поштового сервісу в обслуговуванні туристів, проблем взаємодії з іншими об’єктами туристичної інфраструктури та визначення напрямів підвищення її ефективності. Для досягнення мети необхідно розв'язати такі завдання:

- оцінка сучасного стану поштового сервісу щодо обслуговування туристів у регіоні;
- визначення напрямів інтеграції поштового сервісу в туристичну інфраструктуру регіону;
- розробка пропозицій щодо участі підприємства поштового зв’язку в регіональних програмах розвитку туристичної інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням удосконалення туристичної інфраструктури, розвитку туристичного потенціалу регіонів, інвестиційної політики в сфері послуг присвячена значна кількість теоретичних і практичних досліджень таких авторів, як Данильчук В.Ф., Близнюк А.М., Давиденко Л.І., Кузьменко Г.В., Туріянська М.М., Коніщева Н.Й., Амоша О.І., Снігова О.Ю., Войнаренко М.П. та інших [1, 6]. Але питанням залучення окремих галузей, зокрема і зв’язку, в регіональних програмах розвитку туристичної інфраструктури не приділялось достатньо уваги, що обумовило необхідність даного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поштову галузь України представляє Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (УДППЗ “Укрпошта”), яке є національним оператором у державі й несе відповідальність за належний рівень розвитку поштового сервісу, забезпечення зростаючих потреб суспільства в якісних сучасних послугах. Підприємство має найбільшу в країні мережу об’єктів зв’язку, надає понад п’ятдесят видів послуг, серед яких: поштові, фінансові, інформаційно-комунікаційні та ін. “Укрпошта” має 31 філіал, серед яких 27 - це регіональні дирекції. Донецька дирекція посідає гідне місце серед філій. Доходи дирекції складають десяту частину доходів підприємства, мережа налічує 909 відділень зв’язку станом на 1 вересня 2008 р., в яких працюють майже 8 тисяч працівників.

Серед послуг, які сьогодні надає національний оператор поштового зв’язку, окрім традиційних, дуже широкий перелік сучасних послуг, серед яких банківські та фінансові послуги, зокрема і приймання та виплата валютних переказів, послуги кур’єрської доставки. Безумовно, всі ці послуги можуть бути складовою частиною туристичного сервісу. Але сьогодні в жодній програмі цей напрям поштового сервісу не пересікається з розвитком туристичного сервісу.

Пересилання простої письмової кореспонденції засобами поштового зв’язку - це сьогодні найдоступніша комунікація зв’язку. Більше того, обсяги міжнародної пошти свідчать про зростання її популярності. Так, по Донецькій дирекції за 2007 р. обсяги як вхідної, так і вихідної кореспонденції значно зросли (таблиця 1). В Україні на даний час на душу населення доводиться 7,6 листа на рік, в той час як у країнах, що мають схожий з Україною рівень ВВП, цей показник коливається в межах 10,8-17,9 одиниць. В країнах з розвиненою економікою ці показники мають ще вищі рівні. Особливо зростають потоки кореспонденції під час проведення в країнах таких заходів, як олімпіади, чемпіонати світу чи континенту, тощо.

Таблиця 1

Обсяги пересилання простої письмової кореспонденції в межах Донецької області, виконані Донецькою дирекцією УДППЗ “Укрпошта”
Показники Роки відхилення
2006 2007
Пересилання простої письмової кореспонденції, вхідні відправлення, тис.од. 32237 34661 +7,5%
Теж саме, вихідні відправлення, тис.од. 24868 26766 +7,6%

Ураховуючи світові тенденції, слід очікувати пожвавлення попиту на послуги поштового зв’язку і в Україні. Зростаючі туристичні потоки в цьому попиті матимуть також певну питому вагу. Таким чином, на часі стоїть питання щодо адекватності пропозиції необхідного сервісу та асортименту поштових товарів збільшеного попиту, а також його наближення до зон обслуговування туристів.

Але навіть попри розвинену власну мережу пошти цього сервісу недостатньо. Навряд чи зручно туристам задля відправки листа чи поштової картки шукати відділення поштового зв’язку. Цей сервіс повинен бути наближений до споживача, він має бути складовою комплексного обслуговування туристів.

Наприклад, у Німеччині в містах найбільшої туристичної активності в асортименті будь-якого об’єкта роздрібної торгівлі є картки з краєвидами, марки, конверти або встановлено поштові автомати, у яких без проблем можна придбати марку. В країнах з розвиненою туристичною інфраструктурою є навіть спеціальні поштові об’єкти, такі, наприклад, як власна пошта у Луврі і навіть на Ейфелевій вежі. Туристи активно користуються їх послугами. Уявіть, як приємно відправити не просто картку з видом Парижу, а зробити це саме зі знаменитої вежі з відповідним відтиском поштового штемпелю, на якому значитиметься “Ейфелева вежа”.

Таких прикладів дуже багато. Так, українські туристи, що були на футбольному чемпіонаті в Німеччині “Євро 2006”, дуже активно відсилали додому спеціальні футбольні листівки у формі м’яча з емблемою чемпіонату у день гри української збірної. Погодьтесь, який це приємний сервіс для тих, хто був там, а тим більш приємний для тих, хто на чемпіонат не попав. При цьому продаж таких сувенірів здійснювався навіть у барах, не кажучи вже про торгівлю біля стадіонів.

Таким чином, наявність такого сервісу у комплексі туристичних послуг підвищує рівень обслуговування, впливає на рівень задоволення споживачів, позитивно позначається на туристичному іміджі країни. До речі, поштові марки - це візитка країни, бо на цих художніх мініатюрах знаходить відбиток історія держави, її пам’ятки, видатні особистості та події. Марки національної пошти, відповідно до ст.8 Конвенції Всесвітньої поштової спілки (Бухарест, 2004 р.), - “є виявленням суверенітету” [4, с.97], як, з рештою і національна валюта.

Відсутність взаємодії пошти з іншими об’єктами туристичної інфраструктури сьогодні не підвищує загальний туристичний рейтинг регіону. Як для туристів, так і для більшості постійного населення області існуюча система продажу поштових марок, конвертів, поштових карток тільки через мережу об’єктів зв’язку є незручною. Для організації їх розповсюдження повинна використовуватись готельна мережа, кафе та ресторани, торгівельна мережа, особливо об’єкти торгівлі сувенірною продукцією, кіоски з продажу періодичних видань тощо.

Реалізація марок через альтернативну мережу, безумовно, розширила б попит на них. Але на даний час для цього є ряд перешкод. Перша - відомча. Згідно зі ст.15 Закону України “Про поштовий зв'язок”, національний оператор має виключне право як на видання марок, так і на організацію їх розповсюдження [5]. Але на даний час система розповсюдження обмежується тільки об’єктами поштового зв’язку, чисельність яких хоча і значна, але недостатня для масового розповсюдження, а також має незручні режими роботи. То ж на часі стоїть нагальна потреба в організації альтернативної мережі розповсюдження із залученням кіосків “Союздруку”, об’єктів роздрібної торгівлі та ін.

По-друге, має місце відсутність зацікавленості потенційних суб’єктів альтернативної мережі, тому що на даний час “Укрпошта” не надає комісійну винагороду розповсюджувачам. З одного боку, ця проблема породжена першою перешкодою - відсутністю організаційних заходів з боку національного оператора. Але є ще й такі перешкоди, як недостатня поінформованість, відсутність стандартів обслуговування туристів, які б зобов’язували власників об’єктів туристичної інфраструктури гарантувати туристам певний набір сервісу, включаючи і послуги зв’язку. Пошта сьогодні також не інтегрована до програм розвитку туристичного сервісу в регіоні.

Для визначення напрямів інтеграції цікавим є досвід Хмельниччини, де успішно застосовуються кластерні технології у реалізації регіональних програм розвитку й інвестиційної політики у сфері послуг, зокрема і у сфері туризму [6, с.12]. Кластер - це територіально-галузеве добровільне об’єднання підприємств, що співпрацюють з органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власного продукту та економічного зростання регіону. Поштова галузь могла би бути однією з ланок таких структур у туристичній індустрії регіону, націленою на створення комфортних умов для відпочиваючих і туристів та налаштування зручного сервісу у сфері зв’язку, удосконалення інфраструктури з включенням до неї відділень зв’язку або надання послуг на договірних чи інших засадах у інших об’єктах туристичної інфраструктури.

Серед прикладів ефективного застосування кластерів у Хмельницькому регіоні - транспортно-туристичний кластер “Південні ворота України”, який дав можливість удосконалити транспортні системи на основі сучасної логістики. Розглядаючи фактичний стан транспортних вузлів Донецька, можна констатувати чисельні незручності для туристів і відсутність інтеграції між окремими галузями. Має місце і недостатній рівень залучення поштового сервісу в обслуговуванні туристів. Наприклад, на залізничному вокзалі й привокзальній території немає об’єктів, де можливо скористатись послугами пошти, в жодному готелі Донецька неможливо придбати ні конвертів, ні марок, не кажучи вже про картки з видами місцевих пам’яток, відсутні також відомості про дислокацію об’єктів поштового зв’язку та поштових скриньок.

Якщо не займатися цими проблемами, їх виявленням та розробкою ефективних стратегій регіонального розвитку, глобальні компанії привезуть сюди поштові картки, на яких замість видів місцевих пейзажів будуть рекламуватись світові туристичні “фаст-фуди”, з нас будуть робити черговий сегмент глобального ринку, який “проковтне” будь-що, завдячуючи потужній рекламі та інвестиціям у просування закордонного сервісу.

Сьогодні вже спостерігається така тенденція, що населення України активно збільшує частку користувачів глобальних систем бронювання, де присутність українського туристичного продукту і українських операторів ринку мізерна, тож своїми коштами ми розвиваємо чужі економіки.

Щоб протидіяти таким тенденціям, необхідні ефективні регіональні програми щодо створення конкурентного національного туристичного продукту, який буде відповідати повному комплексу вимог сучасних споживачів, як вітчизняних, так й іноземних. Для задоволення потреб у сувенірній та інформаційно-довідковій продукції потрібно об’єднання зусиль видавців спеціальної літератури, виробничих і туристичних компаній, пошти та органів місцевого самоврядування.

Для ряду країн з розвиненою туристичною галуззю однією із статей доходів державних бюджетів є випуск поштових марок. Окрім того, марка - це посланець своєї країни, засіб реклами і пропаганди національних символів. Особливо активно цю функцію марок використовують поштові адміністрації країн, де проводяться олімпійські ігри, всесвітні чемпіонати та інші міжнародні заходи. Україні також слід використовувати національне марковидання як просвітницький засіб для реклами держави та формування її позитивного іміджу. Цей напрям повинен мати саме просвітницький і пропагандистський характер, а не тільки вирішувати короткострокові цілі поштової адміністрації, тому в даній роботі потрібні заходи з державної підтримки вітчизняного марковидання, інтеграції його у загальнодержавні іміджеві програми. У вищезгаданій державній програмі [2] є окремий захід щодо забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, але національних марок там немає, хоча це дуже доречний і ефектний сувенір не тільки для специфічного сегменту колекціонерів.

Донецькі поштовики активно використовують свої досить обмежені можливості (річний тематичний план поштових випусків має обмеження щодо загальної кількості випусків, а обсяг пропозицій від усіх областей України досить широкий) для пропаганди регіональної тематики на марках і конвертах. За період з 1992 р. ініційована значна кількість поштових випусків, присвячених Донеччині.

Окрім того, в 2008 р. Донецька дирекція внесла на розгляд спеціальної художньої ради видавництва “Марка України” пропозицію щодо формування плану спеціальних випусків поштових марок, присвячених історії та досягненням вітчизняного спорту, і зокрема футболу, на 2009-2012 роки.

Для гостей Донецька, що прибудуть на чемпіонат, у Донецькому поштамті планується обладнання видавничого центру, де будуть виготовлятись персоніфіковані марки. Персоніфікована марка - це сучасний вид поштових мініатюр, які мають купон або вільне поле на марці для розміщення на ньому зображення за бажанням клієнта. Цей вид марок виник у світі кілька років тому, першою їх випустила Австралія. Сьогодні вони випускаються в багатьох країнах, зокрема і в Україні.

Але на сьогодні досягнення національного поштового оператора не задіяні у процесах розвитку туристичної інфраструктури і покращення сервісу. Безумовно, що для цього необхідні заходи на рівні держави, але досвід роботи у інших напрямах показує, що цілком можливі й ефективні регіональні локальні заходи.

На рівні таких структур в регіоні, як Торгово-промислова палата, регіональний виставковий центр, а також відповідних структур у органах місцевого самоврядування та державних адміністрацій, необхідно здійснювати заходи, що впливають на поінформованість ділових кіл, підвищення рівня зацікавленості суб’єктів підприємницької діяльності в інвестуванні в сферу туризму та участі у регіональних програмах, формування громадської думки, стимулювання зростання попиту.

Як відзначено у Посланні Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (2008 р.), проведення фінальної частини чемпіонату в Україні - це “чіткий часовий орієнтир для багатьох завдань: і переоснащення інфраструктури, і здійснення інвестиційного плану розвитку, і проведення нарешті реальної популяризаторської кампанії про Україну в Європі і світі” [7, с.12].

Висновки:

1. Для активізації розвитку туристичної інфраструктури в регіоні та органічної інтеграції до неї підприємств, зокрема і галузі зв’язку, доцільно здійснити такі заходи:
- змінити підходи до управління туристичною сферою регіону, при розробці та впровадженні регіональних програм розвитку інфраструктури застосовувати комплексний підхід;
- залучити галузеві структури, зокрема і поштового зв’язку до розробки і втілення програм розвитку туристичної інфраструктури, а також реалізації цільової програми Євро 2012.
2. Одним із перспективних напрямів об’єднання зусиль підприємств у туристичній галузі є застосування кластерних технологій.
3. Паралельно із застосування кластерних технологій доцільно розробляти і впроваджувати галузеві плани заходів, які спрямовані на інтеграцію до такої перспективної галузі регіональної і національної економіки, як туризм.
4. Підготовка країни до проведення Європейського чемпіонату з футболу 2012 р. переводить розглянуті вище питання до групи стратегічних.

Список використаних джерел

1. Амоша А.И. Активизация туристско-рекреационного потенциала как стратегическое направление развития г. Донецка / А.И. Амоша, Е.Ю. Сниговая // Вісник ДІТБ. - 2008. - №12. - С.8-12.
2. Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. №107 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.liga.net.
3. Стратегія сталого розвитку туризму і курортів України (витяг з проекту) // Новости турбизнеса. - 2007. - №21. - С.31-37.
4. Всесвітня поштова конвенція // Статут, Додатковий протокол до Статуту, Конвенція Всесвітнього поштового союзу. - Бухарест: Б.в., 2004. - С.87-126.
5. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4.10.2001 р. №2759-ІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.liga.net.
6. Войнаренко М.П. Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері розваг / М.П. Войнаренко // Вісник ДІТБ. - 2007. - №11. - С.13-19.
7. Про внутрішнє і зовнішнє становище України: Послання Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України // Офіційний вісник Президента України. - 2008. - №15(53). - С.3-15.
В статье рассматривается современное состояние вовлеченности отрасли почтовой связи в обслуживание туристов, проблемы взаимодействия с другими объектами туристической инфраструктуры и направления повышения ее эффективности. Предлагается подход к участию предприятия почтовой связи в региональных программах развития туристической инфраструктуры.

Ключевые слова: программы развития, региональные программы, отрасль, туристическая инфраструктура, почтовая связь, туристический сервис, управление.

This article gives modern state of the service for tourists in postal office. There are problems and propositions about integration of postal service in tourism infrastructure in this work. The approach towards the interaction of the postal enterprise and tourism infrastructure.

Keywords: development programs, regional programs, branch, tourist infrastructure, postal communications, tourist service, management.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.