Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сергєєва Л.Н., Кіркова Н.П.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Раціональне управління фінансовими потоками як оптимізація діяльності підприємств санаторно-курортної сфери в період міжсезоння

На підприємствах санаторно-курортної сфери України ще слабо розвинутий сервіс послуг в період міжсезоння, особливо це стосується Північно-приазовського регіону. У цей період природні умови не дають змоги отримати літнього ефекту від діяльності згаданих вище підприємств, бо найбільш вагомим ресурсом для відпочинку і частково оздоровлення являється море. Але ж, крім моря, існують ще природні лікувальні фактори – мінеральні води, сульфідно-ілові грязі, розташовані у цій місцевості, які можливо використовувати для здійснення санаторно-курортної реабілітації, лікування, профілактики та оздоровлення громадян не тільки у літній, а і в осінньо-зимовий період. Аналіз запропонованих послуг у випадку діяльності баз відпочинку і санаторіїв у період міжсезоння, дає можливість стверджувати, що спектр додаткових послуг є дуже вузьким. Цінової диференціації на них практично не існує. Так за даними результатів діяльності санаторіїв – структурних підрозділів ЗАТ „Приазовкурорт” м. Бердянска за 2000-2006рр., ціна на путівки у період міжсезоння була не меншою за 90% від ціни у літній період. А це все негативно впливає на рівень попиту та результати існування санаторіїв не тільки в осінньо-зимовий період, а і за весь звітний період взагалі.

В кримських курортах теж простежується однобокість рекреаційної пропозиції і обмеженість у додаткових послугах. Досить важливою проблемою є також сезонність відпочинку, яка загострюється високою конкуренцією з іншими приморськими країнами в сегменті «пляжного» туризму [1].

На закарпатських курортах в період міжсезоння ситуація „однобокості” і „обмеженості” пропозицій починає кардинально змінюватися [2].

Усе вище сказане дає можливість стверджувати, що не дивлячись на деякі позитивні зміни, в Україні досить гострою залишається проблема існування підприємств санаторно-курортної сфери в період міжсезоння. Це обумовлено не використанням повною мірою природних ресурсів рекреаційних регіонів, обмеженістю додаткових послуг, зовсім незначним використовуванням диференціації в політиці ціноутворення, що в свою чергу є важливим чинником утворення оптимального попиту.

Авторами побудована математична модель такого ціноутворення у період міжсезоння, яке приведе до більш позитивних результатів діяльності санаторіїв.

На основі моделі побудовано схематичний графік результатів діяльності санаторію за рік, що дає можливість розширити границю прибутковості грамотним управлінням грошовими потоками. Для цього змодельовані дві схеми раціонального використання депозитних вкладів.

Таким чином, цілорічне існування підприємств санаторно-курортної сфери дає можливість не тільки отримати економічний результат, а і досягти відповідного соціального ефекту, так як у цьому випадку буде можливість обслуговувати не тільки заможних клієнтів, а і соціально-незахищені верстви населення.

Для того щоб збільшити економічні результати діяльності санаторіїв не тільки у період міжсезоння, а і за цілий рік необхідно:

- розширити та урізноманітнити спектр додаткових послуг;
- як можна ширше використовувати диференційований підхід до процесу ціноутворення для всіх видів послуг;
- частину прибутку, отриманого у період піку попиту, вкладати у банк, а потім використовувати як засіб тимчасової допомоги у діяльності в період міжсезоння.

Література

1. http://www.terkom.com/?id=232
2. http://www.ua-reporter.com/m/print/?id=583
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.