Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Скрипко Т.О.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - С.67-69.

Організаційне забезпечення розвитку регіонального туризму згідно економікоцентричної концепції рекреалогії

У проекті Стратегії розвитку туризму і курортів на 2016-2020 pp. зазначено, що провідні держави світу усвідомлюють економічну роль туризму, адже він сприяє зростанню зайнятості, диверсифікації бізнесу, розвитку дотичних приблизно 50 галузей, підвищує інноваційність національного господарства, а також є одним із чинників реалізації зовнішньої політики держави [1].

Згідно економіко центричної концепції рекреалогії пріоритетним вектором стратегії є створення системних та комплексних передумов для розвитку туризму та курортів в для прискорення економічного зростання країни.

Відповідно основними завданнями для України є:

- підтримка створення та модернізації туристичної інфраструктури;
- ефективне використання наявного туристичного потенціалу;
- створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту, забезпечення на цій основі сприятливих умов для зростання кількості закордонних туристів і рекреантів.

Реалізувати повністю ці амбітні завдання можна лише на основі інтегрованого підходу до формування і реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, який передбачатиме поєднання галузевих, територіальних, секторальних аспектів.

Так, країни Карпатського регіону ухвалили стратегію розвитку туризму [2]. Українські Карпати мають великий потенціал для розвитку туризму та є однією з найбільш конкурентоспроможних дестинацій рекреації в Європі. Сталий розвиток туризму в Карпатах повинен супроводжуватись бережливим використанням природних ресурсів, активною співпрацею громадськості, органів місцевої влади та бізнесу, а також створенням безпечних умов для туристів.

Стратегія не є автономним планом дій та заходів щодо оцінки та сталого використання визначних природних та історико-культурних ресурсів з метою розвитку туризму, а є складовою частиною комплексних дій та зусиль Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

У руслі цього документу у 2016 р. ухвалено постанову ВР [3], згідно якої рекомендовано розробити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 4 роки та забезпечити фінансування включених до неї заходів і проектів, а також забезпечити підтримку діяльності української частини єврорегіонів у рамках цієї програми; вжити заходів щодо інтенсифікації участі регіонів України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, у тому числі поширення сфери дії проектів на Львівську, Тернопільську, Хмельницьку і Вінницьку області на лівобережжі річки Дністер; розвивати транскордонне співробітництво за пріоритетом XI Стратегії ЄС для Дунайського регіону [2], зокрема вжити заходів щодо: будівництва нових міжнародних пунктів пропуску на українсько-польській ділянці державного кордону.

Щорічно у Львові проходить Міжнародний економічний форум з питань розвитку прикордонного співробітництва за участі керівників урядів прикордонних держав, представників регіональної влади та підприємці; відбуваються міжнародні виставки та ярмарки. Львівська область є активним учасником міжрегіональної асоціації "Карпатський Єврорегіон", що діє за принципами:

1. Партнерство, тобто характер стратегічного розвитку формується за результатами різних консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До участі в ухваленні рішень і розробці стратегічних цілей залучають представників влади, наукових установ, асоціацій підприємців, торгівельних палат, підприємств та громадянського суспільства. Спільна участь представників влади та приватного сектору забезпечує широкий соціальний консенсус, а також підтримку громадськості. Усі заходи розроблялися у спосіб, захищений від надмірного впливу учасників процесу розвитку.
2. Життєздатність, тобто збалансованість та послідовність цілей та заходів розвитку порівняльних переваг та для виявлення синергії, визначених за результатами SWOT-аналізу.
3. Інтеграція за двома напрямками: інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні; інтеграція шляхом зосередження на сумісності та синергії заходів через бага-томірний план розвитку пріоритетних секторів, що сприяє усуненню конфліктів та негативних впливів.
4. Інновація - застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і стосується, головним чином, запропонованого підходу та як найефективнішого використання ресурсів.
5. Ієрархія планів, тобто стратегічні плани вищого рівня мають більш загальний характер і закладають підвалини для визначення конкретних заходів на нижчих рівнях.
6. Інституційна послідовність, тобто робота над проектом стратегії базується на результатах, досягнутих при розробці попередніх стратегічних документів.
7. Субсидіарність - визначення стратегічних заходів, починаючи з первинного рівня на основі потреб місцевих громад, здійснювалось із використанням ресурсів регіонального розвитку.

В останні роки на Львівщині відбуваються позитивні зміни, закріплюються тенденції економічного зростання, підвищується конкурентоспроможність економіки. За темпами приросту обсягів продукції промисловості область посідає 3місце в Україні, також входить у трійку лідерів за чисельністю закордонних туристів. Рекреаційний потенціал є потужним. Центральна частина міста оголошена історико-архітектурним заповідником і внесена до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Значну частину області займають "Карпати" де розташовано чотири гірськолижних курорти: Славськ, Тисовець, Розлуч, Турка, понад 4 тис. пам'яток культурної спадщини України (зокрема, замкові фортифікації), розташовано національні природні парки "Сколівські Бескиди" та "Яворівський", природний заповідник "Розточчя", державні історико-архітектурні заповідники "Княжий Белз", "Жовківський", "Тустань". Регіон багатий унікальними родовищами мінеральних вод (понад 200 джерел) та грязей з лікувальними властивостями, на базі яких функціонують курорти. В області нараховується близько 130 санаторно-курортних та інших закладів оздоровлення.

Національний природний парк «Сколівські Бескиди»

Таким чином, Львівщина має значний потенціал для інтенсивного розвитку туристично-рекреаційної сфери. Правове підґрунтя поступу рекреаційної діяльності ми оцінюємо на належному рівні. Організаційне забезпечення повинно розвиватися. Функціонування інфраструктури (зокрема, міжнародний аеропорт "Львів" ім. Д. Галицького, стадіон "Арена Львів", готельне господарство) як перевага повинна бути використана у конкурсному відборі на проведення інтернаціональних мегаспортивних подій (чемпіонатів, олімпіад, фестивалів тощо).

Львів має значний економічний та науково-технічний потенціал, розвинутий сектор інформаційно-комунікаційних технологій, до того ж, для населення властиві стійкі українські традиції та морально-етичні цінності.

Список використаних джерел

1. Стратегія розвитку туризму і курортів на 2016-2020 pp. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/e1227acdf34bb4a1da39d384139b9d7a.pdf.
2. Рекомендації парламентських слухань на тему: "Транскордонне співробітництво як чинник євроін-теграційнихпроцесів України" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1537-19.
3. XI Стратегія ЄС для Дунайського регіону [Електронний ресурс]. - Режим доступу: mtu.gov.ua/content/strategiya-es-dlya-dunayskogo-regionu.html.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.