Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Скрипко Т.О.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України
на інноваційних засадах" (м. Львів, 2-3 листопада 2017 р.)
Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. - 360 с. - С.55-56.

Тенденції суспільного розвитку та їх вплив на вітчизняну туристично-рекреаційну індустрію

Швидкі темпи розвитку туризму спонукають до наукових досліджень причин та чинників такої динаміки. Загальні тенденції суспільного прогресу, безперечно, впливають на туристично-рекреаційну сферу. Проаналізуємо тенденції у суспільстві, що спонукають виробників змінювати рекреаційний продукт.

Демографічні процеси щодо старіння населення впливають неоднозначно. Люди старшого віку будуть мати краще здоров’я і більші доходи. Проте збільшення віку виходу на пенсію можуть пригальмувати прояву цієї тенденції у ближчій перспективі. Наслідками у туристично-рекреаційній сфері є:

- підвищення попиту на рекреаційний продукт високої якості, зручності і безпеки;
- комфортність транспорту для трансферу;
- переважання пасивних видів дозвілля;
- згладжування у сезонних коливань попиту;
- збільшення попиту на санаторну форму відновлення здоров’я.

Підвищення уваги до власного здоров’я все більше має значення при виборі мети і моделі поведінки рекреанта. Ця тенденція проявляється через:

- спрямованість поїздок, більш корисних для здоров’я;
- скорочення тих продуктів, що передбачають здебільше перебування на пляжі;
- популяризація активного відпочинку;
- мода на користування послугами фітнес-центрів.

Економічні процеси подальшого розшарування населення призводять до зростання частки сегменту високозабезпечених клієнтів (професії IT-сфери, топ-менеджери великих підприємств тощо). Це зумовлює підвищення попиту на: мандрівки у далекі країни, короткотермінові закордонні мандрівки, зимові тури.

Національна ідентифікація спонукає більше дізнаватися про звичаї, побут, історію, легенди предків та продовжувати їх. У зв’язку з цим відслідковується зростання попиту на культурно-історичні поїздки, відвідування релігійних культових пам’яток, мандрівки вихідного дня із насиченою екскурсійною програмою тощо. Набуває популярності розвиток сільського туризму у віддалених закутках.

сільський туризм

Завдяки сучасним технологіям у постіндустріальному суспільстві зростає чисельність високоосвічених людей. Навіть через Інтернет можуть здобувати знання люди старшого віку. Тому, зокрема, вимогою часу є якісні та креативні форми подання інформації про туристичні чи рекреаційні місця. Відбувається поєднання різних функціональних рекреаційних систем, як-то заходи із елементами мистецтва, культури, історичних подій, навчального спрямування та для духовного розвитку. Тепер закономірним є зростання ролі відпочинкових, спортивних і оздоровчих занять, натомість, відносне зниження частки лікувальних занять.

Інформаційні технології, мода на смарт-телефони забезпечують різноманітність використання можливостей Інтернету як засобу одержання інформації та придбання туристичного продукту. Досвідчені туристи можуть самостійно компонувати мандрівки шляхом он-лайн бронювання. Спроможність до самоорганізації маршрутів рекреантом стимулюватиме туристичні компанії до гнучкої цінової політики, терміну відпочинку, транспортної складової.

На ринку з’являються віртуальні форми придбання послуг (наприклад, Advant travel), відповідно зменшується роль туристичних посередників, натомість кількості Інтернет-сайтів зростає і скорочення терміну попереднього резервування.

Науково-технічний прогрес також додав мобільності пересування за допомогою, зокрема, швидких комфортабельних потягів. Щодо авіатранспорту, вони стають більш доступними за рахунок довготермінового придбання і low cost компаній. Такі сприятливі чинники призводять до зростання попиту на короткотермінові поїздки на міжнародні спортивні, культурні заходи, тобто створюються сприятливі умови, особливо, для подієвого туризму. Натомість мандрівки автобусом стають не такими популярними. Розвиваються сервіси оренди легкових автомобілів.

Серед основних негативних чинників розвитку індустрії туризму відзначимо безпековий аспект. Це становить не лише загрозу життю і здоров’ю людей, а й підвищує витрати на забезпечення безпеки мандрівників. В наслідок локальних військових конфліктів і терористичних випадків виникатимуть несподівані обмеження, зростатимуть бізнес-ризики для організаторів відпочинку. Туристична індустрія має бути гнучкішою, швидше адаптуватися до кризових глобальних та регіональних процесів.

Також усвідомлення важливості охорони навколишнього середовища і актуальність екологічних загроз зумовлює необхідність додаткових витрат на захист довкілля, які компенсують (відшкодовують) рекреанти шляхом зростання вартості послуг. Більш контрольованими стають природні комплекси, в дію вступають заборони на перебування у певних місцях, інші обмеження.

У хронологічному сенсі, закономірне збільшення частки вільного часу дозволяє платоспроможному рекреанту урізноманітнювати щорічну відпустку, а також обирати відпуск не одним періодом, а двічі у різні пори року. Нині доволі часто спостерігається відмова від однієї тривалої відпустки на користь кількох коротких. За результатами наших досліджень скорочується тривалість відпускного періоду при одночасному збільшенні частоти виїздів на відпочинок.

Для прихильників активних видів туризму (здебільше - для молоді) урізноманітнюються дозвіллєві, розважальні форм відпочинку (пригодницькі квести тощо). У структурному аспекті у бізнесі збільшується кількість вузькоспеціалізованих фірм сфери розважальних послуг. Зменшується повторюваність поїздок одним і тим же клієнтом. Щорічне зростання кількості і видів нових рекреаційних занять: екологічний туризм, СПА, екстрим, міжнародний шоппінг, освітній туризм залучає все більше забезпечуючих галузей економіки та нових видів ресурсів.

Щодо готельної інфраструктури, стандарти комфортабельності і якості розміщення підвищуватимуться для сегменту старшого віку, натомість для молоді не втрачатиме популярності формат “сніданок, нічліг”.

Таким чином, регіони, що пропонуватимуть комплексну, різноманітну концепцію будуть більш конкурентоздатними, проте водночас постає проблема більш ефективного менеджменту. Підвищення громадянської активності населення, діяльність організацій захисту прав споживачів, природи, вимогливість рекреантів до адекватного співвідношення “ціна-якість” туристично-рекреаційного продукту спонукає організаторів бізнесу приймати до уваги міжнародний досвід туристичного ринку, а держава повинна докладати конкретних зусиль для того, щоби створювати позитивний імідж країни як цікавої, безпечної і комфортної геосистеми.

Список використаних джерел

1. Україна у цифрах 2016. Статистичний збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2017. - 240 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.
2. Регіональний людський розвиток. Статистичний бюлетень. - К.: Державна служба статистики України, 2017. - 68 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.