Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Смирнов І.Г.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми моделювання та управління
соціально-економічними системами в умовах глобалізації
Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2018. - 308 с. - С.192-195.

Комплексна логістична стратегія сталого розвитку туризму в містах

Туризм сьогодні належить до найбільш динамічних галузей господарства регіонів та міст. До найбільш актуальних проблем у цьому зв'язку належать завдання забезпечення сталого розвитку туристичної галузі у містах. Особливо це стосується найбільш популярних серед туристів дестинацій - столичних, історичних міст, які притягують значні туристопотоки. Останні означають збільшення туристичного навантаження на наявну ресурсну базу туризму у містах, а також на все міське господарство, міську забудову та міську природу.

Завдання сталого розвитку туризму у містах у цьому контексті потребує об'єднання зусиль різних науково-практичних напрямів, серед яких важливе місце належить логістиці туризму. Логістика, як наука та практика з ефективного управління потоковими процесами в економіці, має що додати у цій ситуації. Логістика туризму досліджує потокові явища в туристичній галузі, виділяючи як головний потік туристопотік (або потік туристів). Цей головний потік у туризмі обслуговують такі додаткові потоки, як фінансовий, інформаційний, товарний, кадровий, матеріальний.

Завдання логістики туризму в контексті сталого розвитку полягає в такому регулюванні головного потоку (тобто туристопотоку), яке б забезпечило збереженість ресурсної бази туризму як у містах, так і в сільській місцевості з метою подальшого розвитку туристичної діяльності. Ця проблема є особливо гострою не тільки в містах - найбільших туристичних центрах світу, але й набирає сьогодні гостроти і в деяких містах України. Це стосується Львова, Києва, Одеси та інших українських міст - популярних туристичних дестинацій. Проблеми туристичного перевантаження Львова в останні роки є достатньо відомими, що висвітлювалося, зокрема, в публікаціях автора. Отже, на часі є постановка питання про комплексну логістичну стратегію сталого розвитку туризму в містах (рис. 1).

Комплексна логістична стратегія сталого розвитку туризму в містах
Рис. 1. Комплексна логістична стратегія сталого розвитку туризму в містах
(авторська розробка за [1, с.200])

Ця стратегія, розроблена автором, базується на двох концепціях. Перша - це концепція туристичної децентралізації, друга - концепція реверсивної логістики. Перша концепція базується на необхідності ефективної логістичної організації туристичного простору міста (ЛО ТПМ).

Основні складники ЛО ТПМ включають:

1) геологістичну ідентифікацію ресурсної бази туризму;
2) логістичне планування туристопотоків;
3) логістичне проектування туристичної інфраструктури;
4) логістичне проектування ланцюжків поставок.

Перший складник охоплює географічну та логістичну ідентифікацію туристичних ресурсів міста. Географічна ідентифікація означає геопросторову локалізацію туристичних ресурсів (об'єктів), які виступають у ролі «туристичних магнітів», що притягують туристопотоки на певну територію.

Отже, значна територіальна концентрація туристичних ресурсів (об'єктів) викликає концентрацію та накладання туристопотоків. Замість концентрації туристичних об'єктів та туристичних потоків рекомендується їх дисперсія, тобто розосередження на території міста. Саме ці міркування і зумовили розробку та застосування нині у Львові Концепції туристичної децентралізації, що має метою зменшити туристичне навантаження на центральну частину міста, зокрема, площу Ринок та активізувати застосування у туризмі інших ділянок древнього Львова. Логістична ідентифікація туристичних ресурсів означає визначення логістичного потенціалу туристичних об'єктів, тобто максимально можливого туристопотоку, який не зашкодить сталому розвитку туризму і стану туристичних ресурсів міста.

Застосування концепції реверсивної логістики має метою забезпечити комплексну переробку загального обсягу міських відходів, зокрема, твердих побутових (ТПВ) та інших. При цьому слід розділяти власне міські відходи та ті, що є результатом туристичного споживання. Правда, такий поділ має лише теоретичне значення, оскільки операції із збирання відходів у містах, їх вивезення за межі міста та переробку на сміттєпереробних підприємствах виконуються щодо усього обсягу відходів у містах, особливо у їхніх центральних дільницях, незважаючи на джерела генерування відходів. Доказом того, що туристичні відходи займають значну частку у загальноміському їхньому обсязі є пікове збільшення обсягу відходів, зокрема у центральних дільницях міст, після будь-яких свят (на третину). При цьому мають свої особливості проблеми збирання сміття у місті, його вивезення з міста та переробки. Так, збирання сміття має свої особливості залежно від відстані дільниці від центра (у центрі - більше); вивезення відходів з міста може здійснюватися або на сміттєзвалища (полігони), або на сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи; нарешті, переробка відходів на сміттєпереробних підприємствах означає розташування останніх у межах міста або за його межами, також - їхню належність до спеціалізованих закладів або до закладів інших галузей, наприклад, целюлозно-паперових (ЦПК) та картонажно-паперових комбінатів (КПК), склозаводів тощо. Допомогти у проблемі вивезення відходів із міста можуть знання з географії целюлозно-паперової та склоробної галузей. Так, під Львовом розташований Жидачевський ЦПК, а під Києвом - Обухівський КПК та Гостомельський склозаводи, які значну частину сировини (до третини) закупляють за кордоном.

Отже, проблема забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в регіонах та містах потребує комплексного підходу. Такі можливості може надати застосування логістичної стратегії сталого розвитку туризму у містах, яка ґрунтується на концепціях туристичної децентралізації та реверсивної логістики.

Список використаних джерел

1. Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі: навч. пос. / І.Г. Смирнов. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. - 251 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.