Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Синчак Юліана
Щорічна наукова студентська конференція
"Соціально-економічні перспективи України
у ХХI столітті". - Київ, 2013 р.

Методи оцінки конкурентоспроможності ресторанів формату Fast Casual

Актуальність теми. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції. Конкуренція – це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших, а сама конкурентна боротьба – це динамічний процес, який сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами.

Якою мірою конкретне підприємство може протистояти ринковому суперництву та досягти успіху в боротьбі за першість виражає поняття його конкурентоспроможності, тобто здатності ефективніше і результативніше задовольнити потреби споживача порівняно з іншими компаніями, що пропонують подібний товар або послугу. Тому оцінка конкурентного рівня підприємства завжди відігравала велике значення для менеджерів компаній, оскільки на її основі можна визначити теперішній стан підприємства та шляхи і напрями його поліпшення, виходячи з можливостей самої організації та умов ринку, на якому вона функціонує.

Існує багато методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства та визначення його позиції на ринку, які використовується в залежності від особливостей кожної окремої галузі, поведінки конкуруючих фірм, посередників та споживачів. Дане питання досліджувалось багатьма зарубіжними (Б. Райзберг, М. Портер, Й. Шумпетер, В. Стівенсон та ін.) і вітчизняними (В. Андрійчук, О. Білоус, І. Піддубний, В. Балабанова та ін.) вченими.

Постановка завдання. В даній статті буде розглянуто питання оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу формату Fast Casual. Ресторани даного типу відрізняються від традиційних Fast Food тим, що мають ширший асортимент, стильний дизайн та більш комфортні умови для відпочинку, а страви, які пропонуються відвідувачам, не несуть шкоди здоров`ю, на відміну від «нездорової їжі», або так званої junk food, що є характерною для фастфудів.

Результати дослідження. Ресторанна справа, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого – середовищем із високим ступенем конкуренції. У всьому цивілізованому світі це є одним із найбільш розповсюджених видів малого і середнього бізнесу, тому підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за утримання постійних і пошук нових споживачів їхніх послуг. Оскільки існує велика кількість ресторанів, що пропонують аналогічні послуги, а споживач, відповідно, має широкий вибір, то можна припустити, що в даному бізнесі задоволеність і лояльність клієнтів є найважливішим показником рівня конкурентоспроможності ресторану. Це пояснюється такими причинами:

- споживчий попит є еластичним за ціною;
- існує велика кількість ресторанів, що пропонують аналогічні послуги, тому споживач має широкий вибір;
- клієнт ресторану Fast Casual є дуже чутливим до якості наданих йому послуг, якщо він буде розчарований перший раз, то імовірність відвідування ним даного ресторану вдруге є дуже низькою;
- рівень дохідності ресторану формату Fast Casual великою мірою залежить від місця його розташування, оскільки прийняття рішення людиною про відвідування такого ресторану на 70% є спонтанним;
- на споживчий попит також впливають такі, на перший погляд незначні фактори, як інтер’єр ресторану або наявність в ньому додаткових послуг (Wi-Fi, Take away, Delivery тощо).

Базуючись на зробленому вище припущенні, було проведене дослідження конкурентного стану таких Fast Casual ресторанів, як «Здоровенькі були», «Пузата хата», «Дрова», «Домашня кухня» та «Євро хата». Так, на основі методики оцінки рівня конкурентоспроможності потенціалу організації, викладеної у підручнику О.С. Федоніна, І.М. Рєпіної та О.І. Олексюка «Потенціал підприємства», нами була запропонована її модифікація, адаптована для оцінки конкурентоспроможності ресторанів даного формату.

В рамках дослідження було опитано 20 людей, які часто відвідують ресторани швидкого харчування. Їм було запропоновано проранжувати фактори, які мають найбільший вплив на їх вибір такого ресторану, і, згідно з результатами опитування, дані фактори розмістились у такій послідовності з відповідною вагою, що відображає глибину впливу чинника на конкурентоспроможність ресторану:

- смакові якості страв (0,3);
- зручність місця розташування ресторану (0,2);
- рівень цін (0,15);
- асортимент (0.15);
- швидкість та якість обслуговування (0,09);
- дизайн ресторану та комфорт (0,08);
- наявність додаткових послуг (0,03).

Наступним кроком дослідження було друге анкетування респондентів, в якому необхідно було оцінити за 5-ти бальної шкалою вищезазначені фактори по відношенню до ресторанів-конкурентів. Нижче подана зведена таблиця результатів анкетування 20 респондентів:

Таблиця 1

Зведена таблиця експертних оцінок
  Вага Здоровенькі були Пузата хата Дрова Домашня кухня Євро хата
Ціна 0,15 4,00 4,10 3,65 3,55 3,65
Асортимент 0,15 4,15 4,40 3,35 3,80 3,40
Смакові якості страв 0,3 4,00 3,95 2,85 3,40 3,15
Зручність розташування 0,2 3,60 4,40 4,25 3,45 3,25
Швидкість та якість обслуговування 0,09 3,85 4,10 3,75 3,85 3,70
Додаткові послуги 0,03 3,50 3,60 3,45 3,20 2,60
Дизайн інтер'єру 0,08 4,00 4,20 3,20 3,75 3,37
Бал   3,91 4,15 3,45 3,56 3,33

Розрахувавши на основі формули

D = (L – A) / 4   (1)

крок розподілу ресторанів на зони конкурентоспроможності, де D – крок розподілу зон, L – бал лідера ринку, A – бал аутсайдера ринку, визначимо межі кожної зони та місце ресторану серед них:

- 4,15 ≤ Зона лідерів ≤ 3,945
- 3,945 ≤ Зона очікування нападу ≤ 3,74
- 3,74 ≤ Зона втрачених можливостей ≤ 3,535
- 3,535 ≤ Зона аутсайдерів ≤ 3,33

Побудуємо карту зон конкурентоспроможності (рис.1):

Розподіл ресторанів між зонами конкурентоспроможності
Рис. 1. Розподіл ресторанів між зонами конкурентоспроможності

Як бачимо, за оцінками опитаних споживачів лідером ринку є ресторан швидкого домашнього харчування «Пузата хата», а його найближчим конкурентом, що потрапив у зону «очікування нападу» є «Здоровенькі були». Інші ж ресторани потрапили в зони слабших учасників конкурентної боротьби серед ресторанів Fast Casual. Такий розподіл закладів швидкого харчування за оцінкою споживачів загалом відповідає дійсності та відображає реалії даного ринку, про що свідчить рівень відвідуваності досліджуваних ресторанів, в також численні відгуки та статті в мережі Internet.

Висновок. Отже, оцінка рівня конкурентоспроможності ресторанів формату Fast Casual в першу чергу відображається рівнем їх відвідуваності, яка, в свою чергу, залежить від низки факторів, які впливають на вибір споживачами того чи іншого закладу швидкого харчування. Тому, на основі експертного опитування споживачів можна з великою точністю відобразити конкурентний стан ресторану та його місце на ринку.

Література

1. Fast Casual Restaurant [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_casual_restaurant
2. Тенденции развития ресторанного бизнеса в Украине: «Дешево и сердито» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_tourism/rest_bisn.htm
3. Ткачова С.С. Особливості конкуренції в ресторанному бізнесі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/V_Ditb/2011_15/Tkachova.pdf
4. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 261 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.