Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Васильців Тарас Григорович, Другов Олексій Олександрович
Стратегічні пріоритети. - 2009. - №4(13). - С.94-99.

Фінансове забезпечення ЄВРО-2012

ЄВРО-2012 Досліджено сучасний стан та проблеми фінансування проектів з підготовки проведення чемпіонату з футболу ЄВРО-2012 в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду розроблено пропозиції щодо удосконалення підготовки реалізації таких проектів.

Ключові слова: фінансування, чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012.

Зволікання з реалізацією плану заходів з підготовки та організації проведення чемпіонату Євро-2012 в Україні зрештою може призвести до зриву його проведення. Згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА Україні і Польщі залишили право приймати чемпіонат, однак для цього потрібно подолати будь-які сумніви у якості його організації: «І Україна, і Польща, яким не вистачає стадіонів, інфраструктури та готелів, перебувають під пильним наглядом УЄФА. Якщо Україна та Польща не побудують своїх стадіонів, у них Європейського чемпіонату не буде» [1].

Для успішного проведення ЄВРО-2012 в Україні необхідно задовольнити низку вимог (передусім вони стосуються міст, у яких відбуватимуться футбольні матчі, - Києва, Донецька, Дніпропетровська та Львова): наявність відповідного вимогам УЄФА стадіону, розвинена транспортна інфраструктура, наявність місткого аеропорту, якісних залізничних та автобусних вокзалів, здатна прийняти відповідну кількість туристів мережа готелів та автомобільних паркінгів, відповідний ресторанний і торговельний сервіс.

На сьогодні жодне обране для проведення матчів місто не задовольняє всім переліченим вимогам [2], до того ж рівень їх готовності значно диференціюється. На відміну від Донецька та Дніпропетровська у Львові досі не розпочато будівництво стадіону. Готельна та ресторанна мережа усіх перелічених міст не відповідає потребам прийому прогнозованого потоку туристів. Якість українських доріг, навіть у містах, не відповідає європейським стандартам.

Неналежний рівень підготовки України призвів до виникнення ідеї щодо часткового чи навіть повного перенесення матчів ЄВРО-2012 з України до інших європейських країн. Таке розв’язання ситуації свідчитиме про неспроможність України виконати взяті на себе зобов’язання, погіршить її політичний імідж у світі та спричинить втрату очікуваних прибутків підприємницького сектору.

Однією з головних проблем, що стримують реалізацію проектів з модернізації економіки під час підготовки до проведення ЄВРО-2012 в Україні, є обмеженість фінансування. Таке обмеження викликане низкою причин, серед яких неадекватні сучасним економічним реаліям пріоритети формування бюджету, низький інвестиційний імідж країни у світі, відсутність координації у діях влади, недостатність внутрішніх фінансових ресурсів, нерозвиненість фінансово-кредитного ринку. Успіх подальшої організації проведення ЄВРО-2012 є неможливим без поліпшення фінансового забезпечення, що потребує обґрунтування відповідної системи заходів за напрямами: посилення бюджетного фінансування; державна фінансова підтримка створення необхідних для проведення чемпіонату об’єктів у регіонах; залучення банківських установ до цього процесу; державне сприяння розвитку місцевої фінансової бази.

Незважаючи на високу актуальність теми фінансування проектів з підготовки до ЄВРО-2012 в Україні, у вітчизняній науці їй не приділено достатню увагу. Відсутні ґрунтовні наукові публікації результатів вивчення існуючого стану справ стосовно фінансування Євро-2012 в Україні, перешкод цьому процесу, а також обґрунтованих пропозицій щодо стимулювання фінансування цього проекту. Цією проблемою займаються виключно практики, хоча вона має загальнонаціональний характер, і позиція вітчизняних науковців мала б позитивно впливати на її вирішення.

З огляду на це, метою статті є дослідження сучасного стану та шляхів удосконалення фінансування чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 в Україні.

Фінансування проектів з підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО-2012 з футболу регулюється такими нормативно-правовими актами: Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Законом України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», Указом Президента України «Про невідкладні заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» та Законом України «Про Державний бюджет на 2009 р.».

Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу було затверджено 22 лютого 2008 р. Документ містить конкретний перелік проектів з модернізації економіки для підготовки проведення чемпіонату та джерела їх фінансування. Проте зараз ця Програма не відбиває, по-перше, сучасних темпів інфляції в Україні, і по-друге, зниження активності інвесторів щодо вкладення коштів у інвестиційні проекти.

За попередніми даними, у 2008 р. інфляція становила 23-25% річних. Крім того, на деякі групи будівельних матеріалів, що використовуватимуться в межах реалізації програми, відсоток був значно вищим. Відповідно для реалізації передбачених Програмою проектів запланованого фінансування не вистачає.

Фінансування більшості витрат (74%) передбачено з інших джерел, тобто за рахунок коштів українських та закордонних інвесторів. Віце-прем’єр-міністр України І. Васюник на вересневому 2008 р. засіданні виконкому УЄФА у Бордо заявив про збільшення видатків з державного та місцевого бюджетів на фінансування проектів підготовки до ЄВРО-2012 до 53 млрд. грн. [3], за кошти інвесторів планується профінансувати проекти на понад 100 млрд. грн. Проте внаслідок світової фінансової нестабільності, спричиненої кризою іпотечних кредитів у США, утворився брак ресурсів на світових фінансово-кредитних ринках. Ставки на запозичення коштів на європейських фінансових ринках зросли у середньому на 2-3% [4]. Суттєве зниження ставок центральних банків дозволило частково стабілізувати ціну на фінансові ресурси, однак високоризикованих вкладень інвестори здійснювати не хочуть. Для України це означає, що закордонні інвестори менше вкладатимуть кошти в проекти з модернізації економіки, передбачені Державною цільовою програмою з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, ставки за банківськими позиками зростуть.

Закон України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» містить перелік відповідальних за проведення чемпіонату та загальні можливі напрями фінансування заходів з підготовки до нього, однак конкретних механізмів цього та пільг у ньому не передбачено. Закон України «Про Державний бюджет на 2008 р.» закріпив фінансування організаційного забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в обсязі 6 894,2 тис. грн. Інші кошти на організацію проведення чемпіонату, закріплені за Укравтодором, спрямовувались на будівництво доріг. В Указі Президента «Про невідкладні заходи щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу» сформульовано вказівки органам виконавчої влади щодо необхідності активізації роботи з підготовки та проведення чемпіонату. Зокрема, у ньому йдеться про необхідність розгляду Кабінетом Міністрів України питання про можливість тимчасового закріплення за місцевими бюджетами міст, у яких проходитиме чемпіонат, частини загальнодержавних податків для фінансування проектів з підготовки та проведення чемпіонату (ст. 2). Однак конкретних змін до законодавчої бази, що дозволяли б стимулювати інвесторів до активізації діяльності, не внесено. Крім того, покладення відповідальності за підготовку чемпіонату переважно на регіональні органи влади, є недоцільним, адже вони об’єктивно обмежені у фінансових ресурсах (навіть з тимчасовим закріпленням частини загальнодержавних податків) та можливостях законодавчої ініціативи. Натомість у Польщі було створено спеціальне міністерство, яке координує роботу з реалізації проектів, необхідних для проведення чемпіонату, займається визначенням джерел фінансування та його розподілом. Окрім того, перевагами наших західних сусідів є можливість отримувати пряме фінансування з бюджету ЄС, кращий доступ до європейського ринку капіталів та вищий кредитний рейтинг (як країни, так і економічних агентів).

Таким чином, до основних проблем, що стримують фінансування підготовки до ЄВРО-2012 в Україні, можна віднести такі.

1. Обмежені можливості державного фінансування проектів з модернізації економіки. Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко зазначила, що у Державному бюджеті на 2008 р., на фінансування програм з підготовки та організації Чемпіонату з футболу ЄВРО-2012 було виділено лише 6,8 млрд. грн. У проекті Державного бюджету на 2009 рік уряд заклав на ці цілі 13,5 млрд. грн. [5]. Якщо врахувати індекс інфляції в економіці України, у цінах 2008 р. це становитиме приблизно 11,25 млрд. грн., тоді як загальна потреба у фінансуванні на 2009 р., згідно з да-ними Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, становить 32 348,5 млрд. грн.

Крім того, незважаючи на доручення президента України, у Державному бюджеті України на 2009 рік, існує складна модель фінансування Євро-2012. Воно не виділяється окремим рядком, а розподілено між окремими розпорядниками, що викликає непотрібні дебати про його суму.

2. Низький порівняно з європейськими стандартами рівень розвитку фінансово-кредитного ринку. Основними складовими фінансово-кредитного ринку є фондовий ринок та банківська система. Індикатором рівня розвитку фондового ринку є його індекс. Індекс ПФТС (українського фондового ринку), станом на 1 січня 2009 р. становив 301,4 пункту [6]. Для порівняння: індекс Варшавської фондової біржі (Warsaw stock exchange) станом на 1 жовтня 2008 р. становив 1789,73 пункту [7].

Рівень розвитку банківської системи визначається, зокрема, рівнем капіталізації. Банківська система України за показниками капіталізації значно відстає від закордонних аналогів (у тому числі від банківських систем країн з транзитивною економікою). Наприклад, капітал найбільшого українського банку ПриватБанк станом на кінець першого півріччя 2008 р. становив 7,9 млрд. грн. (1,1 млрд. євро), тоді як капітал найбільшого банку Німеччини - Deutsche Bank, - 38,47 млрд. євро [8]. Ситуація з активами є ще контрастнішою: у ПриватБанку вони складали 70,5 млрд. грн. (трохи більше ніж 10 млрд. євро), тоді як консолідовані активи Deutsche Bank - 2,02 трлн. євро. Капітал найбільшого польського банку «Bank PEKAO SA» станом на кінець першого півріччя 2008 р. становив 14,4 млрд. злотих (4,23 млрд. євро), активи - 119,6 млрд. злотих (35,2 млрд. євро).

Здійснення масштабних інвестиційних проектів, передбачених Програмою, потребує значних капіталовкладень, як власних, так і залучених. Офіційний прибуток потенційних українських інвесторів, за незначним винятком, не дозволяє цього здійснити, тому кошти для інвестицій залучаються через емісію цінних паперів (акцій та облігацій) або отриманням банківських позик під відповідний проект. При цьому що нижчим є рівень котирування акцій потенційного інвестора, то меншою буде зацікавленість потенційних покупців у придбанні його цінних паперів. Що нижчим є рівень капіталізації банківської системи, то меншу суму позик вона може видати (це регулюють показники Н2 (адекватності регулятивного капіталу) та Н3 (адекватності основного капіталу), встановлені Національним банком України. Окрім того, банки можуть також виступати безпосередніми інвесторами зазначених проектів шляхом придбання паїв чи прямого їх кредитування. Іноземні інвестори при вирішенні питання про інвестування оцінюють рівень ризику та очікуваний дохід. Що вищим є рівень ризику, то вищою є ймовірність, що вони не інвестуватимуть. Індекс фондового ринку країни, а точніше, його зміна, є чітким індикатором фінансової стабільності у країні. В Україні за 2008 він знизився більше ніж на 70% [9]. Окрім того, інвестиції обслуговуватимуть українські банки, через які здійснюватимуться операції. Ризик можливих втрат інвестора у разі банкрутства банку безпосередньо залежить від капіталізації. Знизити рівень цього ризику в Україні можна лише у спосіб надання інвесторам державних гарантій або можливості співфінансування (державного чи приватного), коли ризики розподіляються.

3. Нестабільність політичної ситуації та високий рівень інфляції у країні і як наслідок - низький кредитний рейтинг країни. У червні 2008 р. міжнародне агентство Standard&Poor’s (одне з двох найнадійніших світових кредитних рейтингових агентств) понизило кредитний рейтинг України із зобов’язань в іноземній валюті з «ВВ-» до «В+» [9]. Агентство також знизило довгостроковий рейтинг України із зобов’язань в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-. Зважаючи на світову фінансову кризу, інвестори бажають вкладати кошти (позичати) лише за наявності у отримувача інвестиції (позичальника) рейтингу не нижче «А» за шкалою Standard&Poor’s.

Інше відоме міжнародне рейтингове агентство Fitch також змінило на «негативний» із «стабільного» прогноз рейтингів України, підтвердивши при цьому довгостроковий рейтинг емітента із зобов’язань в іноземній і національній валюті на рівні «BB-» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті - «B» [9].

4. Відсутність фінансово-кредитного стимулювання реалізації проектів з боку держави. Вітчизняним законодавством не передбачено конкретних заходів із компенсації відсотків за банківськими кредитами чи зниження ставок податків для інвесторів, що вкладають кошти у проекти з підготовки та проведення ЄВРО-2012 в Україні. Уряд наразі не надає гарантій для закордонних інвесторів, зацікавлених у фінансуванні проектів з модернізації економіки під час підготовки до проведення ЄВРО-2012.

У контексті вищенаведеного видається доцільним збільшити частку державного фінансування проектів з модернізації економіки під час підготовки до проведення ЄВРО-2012, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Зокрема доцільно виділити кошти на реалізацію найпроблемніших проектів, що з різних причин не можуть бути профінансовані українськими чи зарубіжними інвесторами (прикладом такого проекту є будівництво футбольного стадіону в м. Львові). Фінансування таких проектів варто здійснювати за окремими бюджетними програмами, надто така можливість передбачена в Указі Президента «Про невідкладні заходи щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу» (ст. 3).

За обмеженості ресурсів державного бюджету видається обґрунтованим фінансування найважливіших для організації чемпіонату проектів за рахунок збільшення державного боргу. Для цього доцільною є спеціальна емісія облігацій внутрішньої державної позики. Покупцями цих позик можуть бути як закордонні, так і українські інвестори, зокрема українські банки, особливо за умови, що суму придбаних облігацій можна буде повністю або частково вираховувати з обов’язкових резервів, що їх формують банки за кредитними операціями. Це потребує внесення відповідних змін до Положення Національного банку України «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків».

Повернути кошти разом з відсотками за емітованими облігаціями внутрішньої державної позики можна буде за рахунок додаткових податкових надходжень під час проведення чемпіонату. Ставка (норма відсотка) на ці облігації може бути нижчою за ринкову за умови надання їх покупцю першочергового права на участь в інвестиційних проектах, передбачених Програмою з підготовки та організації проведення чемпіонату.

Окрім того, здійснення навіть часткового державного фінансування цих проектів значно збільшить шанси на залучення коштів інших інвесторів (інвестори, особливо закордонні, більш схильні надавати кошти на високоризикові проекти на умовах спільного фінансування). Перелік найпроблемніших проектів з підготовки та організації проведення чемпіонату потрібно формувати за пропозиціями органів місцевого самоврядування міст Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова із погодженням з Міністерством економіки України та подальшим затвердженням Кабінетом Міністрів України. Зробити це необхідно у терміни, що дозволятимуть внести зміни до законопроекту України «Про Державний бюджет на 2010 рік».

Об’єктивна потреба у збільшенні державного фінансування на підготовку та організацію проведення ЄВРО-2012 в Україні потребує реалізації заходів із відповідного збільшення джерел надходжень до державного бюджету. Для цього доцільно тимчасово підвищити ставки акцизного збору на тютюнову та алкогольну продукцію, збільшити ставки оподаткування доходів гральних закладів та вжити заходів із зниження рівня тінізації цієї сфери бізнесу покращення через удосконалення адміністрування збору податків. Подібний проект закону зараз проходить процедуру розгляду в Польщі. У ньому пропонується підвищити рівень оподаткування доходів гральних закладів на 10% на термін до 2012 року. Виробники алкогольних та тютюнових виробів, а також суб’єкти підприємницької діяльності, що надають гральні послуги, зможуть компенсувати свої витрати під час проведення чемпіонату, коли збільшення споживання зазначених товарів та послуг стрімко зросте. В Україні для реалізації такого проекту потрібно внести відповідні зміни до законів України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» та «Про оподаткування прибутку підприємств». Кількісні показники цих змін залежатимуть від величини збільшення обсягів державного фінансування проектів з модернізації економіки під час підготовки до проведення ЄВРО-2012.

Зважаючи на погіршення світової фінансової ситуації та високий рівень ризикованості інвестування в Україні, для підвищення зацікавленості вітчизняних та зарубіжних інвесторів у фінансуванні проектів з модернізації економіки під час підготовки до проведення ЄВРО-2012 в Україні доцільно застосовувати механізми їх державного стимулювання. Одним з найдієвіших з них є надання державних гарантій за кредитами, що отримуються інвесторами для реалізації проектів. Для ефективного застосування цього механізму потрібно сформувати єдиний загальнодержавний список об’єктів, на надання кредитів на фінансування яких може бути надано державну гарантію, та зобов’язати потенційних інвесторів надати під державні гарантії зустрічні безвідзивні гарантії банків. Останнє потрібно для уникнення потенційних фінансових зловживань.

При застосуванні цього механізму доцільно розробити дієву систему моніторингу та відбору проектів і залучити фахівців українських банків, які мають значний досвід у виконанні подібних функцій при наданні позик та фінансуванні інвестиційних проектів.

Іншим механізмом державного стимулювання інвесторів є звільнення від сплати податку на прибуток від реалізації передбаченого у Програмі проекту на термін з 2009 р. до 2012-2015 років. Це непопулярне та низькоефективне вирішення проблеми фінансування проектів з підготовки та організації проведення чемпіонату, оскільки, як засвідчує український досвід, воно може викликати низку зловживань. Отже, застосування цього механізму може бути лише вимушеним кроком за відсутності чи неефективності інших механізмів стимулювання інвесторів. Механізм потребує внесення відповідних змін у Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Для активізації процесу фінансування організації та проведення чемпіонату доцільно залучати до нього банківські установи. Прикладом такої співпраці вже зараз може стати взаємодія Львівської міської ради, Львівської обласної державної адміністрації та ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Між ними підписано меморандум про можливість надання банком кредиту на розбудову інфраструктури та вжиття заходів з організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу. З метою підвищення ефективності такої співпраці державним органам влади потрібно створити для цього сприятливі умови:

- надати державні гарантії на повернення банківських позик, що знизить витрати бюджетів міст, які прийматимуть чемпіонат, на надання забезпечення за позиками;
- надати субвенції бюджетам цих міст з державного бюджету на погашення відсотків за отриманими для фінансування проектів з проведення чемпіонату банківськими кредитами;
- зобов’язати Національний банк України надавати на вимогу банків-кредиторів кредити рефінансування за ставкою, що дорівнює офіційній обліковій ставці НБУ, у разі виникнення у них тимчасових проблем з ліквідністю; сума такого рефінансування не повинна перевищувати суму наданої позики разом з відсотками.

Державним органам влади доцільно також надавати органам місцевого самоврядування підтримку при емісії цільових боргових цінних паперів для фінансування проектів та заходів з підготовки і проведення чемпіонату. Місцеві органи влади можуть емітувати боргові цінні папери цільового призначення, а банки - виступати андеррайтерами емісії та здійснювати її подальше розповсюдження як в Україні, так і на закордонних ринках цінних паперів. За умови цільової спрямованості цих емісій можна:

- передбачити у державному бюджеті кош ти на компенсацію відсотків за виданими зо бов’язаннями;
- зобов’язати Національний банк України надавати на вимогу банків-андеррайтерів (за умови, що вони погодяться після закінчення терміну розповсюдження облігацій самостійно їх викупити) кредити рефінансування за ставкою, що дорівнює офіційній обліковій ставці НБУ, у разі виникнення у них тимчасових проблем з ліквідністю. Сума такого рефінансування не повинна перевищувати суму викупленої банком емісії разом з відсотками.

Незважаючи на непросту економічну та фінансову ситуацію в Україні, розвиток світової фінансової кризи, Україні потрібно належним чином організувати роботу з фінансування проектів з підготовки до проведення ЄВРО-2012. Для цього потрібно одночасно збільшувати державні видатки на ці цілі та вживати заходів із заохочення приватних інвесторів (особливо закордонних). Найкращим підґрунтям для цього є стабілізація економічної ситуації, оптимізація загального рівня оподаткування інвесторів та розвиток фінансово-кредитного ринку.

Список використаних джерел

1. Президент УЄФА Мішель Платіні для Frankfurter Allgemeine Zeitung [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.faz.net/.
2. Платини впервые заявил, что Евро-2012 у Украины могут отобрать [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://podrobnosti.ua/571463-platini-evro-2012-u-ukrainy-mogut-otobrat.html.
3. Васюник І. Остаточне рішення УЄФА щодо проведення Євро-2012 в Україні буде позитивним / І. Васюник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/1201427.html.
4. Key figures at a glance [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html.
5. Тимошенко Ю. С финансированием Евро-2012 тянуть нельзя [Електронний ресурс] / Ю. Тимошенко. - Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua.
6. Indeksy [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.gpw.pl/.
7. Дані про основні показники роботи українських банків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.deutschebahn.com/de.
8. Індекси фондового ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pfts.com.
9. Fitch знизило рейтинг зобов'язань України до «В» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://www.newsru.com/.

Исследовано современное состояние и проблемы финансирования проектов по подготовке к чемпионату Европы по футболу ЕВРО-2012 в Украине. На основании анализа зарубежного опыта разработаны предложения по улучшению подготовки реализации таких проектов.

Ключевые слова: финансирование, чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2012.

The modern state and problems of the projects of preparing to European football championship EURO-2012 in Ukraine fi nancing are investigated. The propositions of its modernization, bases on the results of foreign practice analys are concerned.

Key words: the fi nancing, European football championship EURO-2012 in Ukraine.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.