Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Височан О.С., Прокопів О.В.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики».
м. Київ, 3-4 жовтня 2014 р. У 2-х частинах. - Ч.2. - С.58-60.

Облік власної реалізації путівок закладами санаторно-курортного лікування, що фінансуються з бюджету

санаторно-курортне лікування Одним із найбільш ефективних засобів попередження хвороб та відновлення здоров'я населення є санаторно-курортне оздоровлення та лікування. Заклади санаторно-курортного лікування формують рекреаційний потенціал країни, є потужним елементом туристичної індустрії та джерелом наповнення державного бюджету. .

Забезпечення сталого і достатнього за обсягами фінансування - головна запорука нормального функціонування системи санаторно-курортного лікування в будь-якій країні. Проте, як свідчить світовий досвід, будь-яка система охорони здоров'я і в будь-якій країні більшою чи меншою мірою стикається з проблемою дефіциту фінансових ресурсів. Ось чому останніми роками бюджетні установи санаторно-курортного лікування істотно розширили сферу своєї діяльності, активно залучаючись до системи ринкових відносин, що дало їм можливість додаткового отримання доходів від надання платних послуг [1, с.331].

Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інвалідам з дитинства та від загального захворювання безоплатне санаторно-курортне лікування.

Путівки до санаторіїв видаються органами соціального захисту населення згідно з встановленою чергою в міру надходження путівок та відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, встановлених для конкретної категорії осіб [2].

Путівки відносяться до категорії бланків суворої звітності та обліковуються згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ на дебеті позабалансового рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності».

Міністерство соціальної політики України надає санаторіям право на часткову реалізацію путівок. Такі надходження грошових коштів будуть вважатися як власні надходження бюджетних установ.

Власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності [3].

Для обліку доходів спеціального фонду в Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачено пасивний рахунок 71 «Доходи спеціального фонду». В такому випадку кредит субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» кореспондуватиме з дебетом субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті». Надалі ці кошти з каси (при їх отримання від клієнтів готівкою) потрапляють через банківський рахунок на спеціальний рахунок в казначействі. В бухгалтерському обліку така операція відображається за кредитом рахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» та дебетом рахунку 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги».

Сума доходу, що відображається на вказаному рахунку 711 в кінці звітного періоду закривається на рахунку 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».

Реалізація путівок за грошові кошти підлягає оподаткуванню ПДВ. Проте, згідно ст. 197.1.6 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів [4].

За результатами доходів до спеціального фонду кошторису бюджету складається довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України [5], яку затверджує головний розпорядник коштів в особі Міністерства соціальної політики та надає дозвіл на використання коштів спеціального фонду з застосуванням відповідних кодів економічної класифікації видатків.

Отже, реалізація путівок по спецфонду є однією з важливих складових наповнення бюджету та отримання установою коштів з метою подальшого використання на власні потреби. В подальшому, наукові дослідження повинні бути спрямовані на обґрунтування доцільності використання в обліку санаторних путівок рахунків обліку доходів за витратами майбутніх періодів та дебіторської заборгованості.

Література

1. Щербаченко Л.В. Облік формування доходів спеціального фонду бюджетних установ від надання санаторно-курортних послуг / Л.В. Щербаченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць. - 2010. - №1(16). - С.331-337.
2. Організація забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та інвалідів / Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=164137&cat_id=161432 (дата звернення 24.09.2014).
3. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010. - №2456-V1.
4. Податковий Кодекс України: Закон України від 02.12.2010.- №2755-VX.
5. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002. - №57.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.