Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Єсіпова К.А.
Матеріали конференції "Наука и технологии: шаг в будущее - 2011"

Інтернет-технології в реінжинірингу бізнес-процесів туристичних підприємств

Інтернет як один з видів інформаційних технологій забезпечує можливість спілкування і передачі інформації між користувачами (комп’ютерами) по всьому світу. У сучасному житті та глобальному інформаційному суспільстві стає неможливим ведення діяльності у будь-якій галузі без доступу до всесвітньої мережі Інтернет.

Більш ніж чверть світового населення є активними користувачами мережі Інтернет. Серед географічних регіонів світу найбільша питома вага населення, що активно користується Інтернетом припадає на Північну Америку (77,4%) та відповідно найменший відсоток становить населення Африки (10,9%). Такі показники безпосередньо показують резонансний розвиток країн цих регіонів, адже Північна Америка, куди безпосередньо входить США є високорозвиненим з економічної точки зору регіоном, а переважна більшість країн Африки має статус країн третього світу.

В структурі галузей економіки, де Інтернет-технології застосовуються найбільш активно, є туристична індустрія (рис.1).

Види туристичних ресурсів в мережі Інтернет
Рис.1. Види туристичних ресурсів в мережі Інтернет [2]

При виборі туристичного продукту в переважній більшості, сучасний споживач звертається до ресурсів мережі Інтернет з метою отримання інформації про існуючи туристичні пропозиції.

Основними перевагами застосування Інтернет-технологій в діяльності сучасних підприємств є:

- постійний та оперативний доступ до необхідної інформації;
- миттєва доставка інформації у різні місця;
- можливість одночасної централізації та децентралізації;
- інтерактивний контакт з потенційними партнерами та споживачами.

Нестабільність економічних процесів глибоко відображається на ефективності діяльності туристичних підприємств, що безпосередньо виявляється у низьких показниках рентабельності. Виходячи з цього, необхідним є докорінне удосконалення системи управління, технології прийняття управлінських рішень, перехід до нової концепції та парадигми управління. Такою концепцією реформування системи управління є реінжиніринг бізнес-процесів.

Ефективність застосування реінжинірингу бізнес-процесів обумовлена тим, що цей метод управління є радикальним і спрямований на докорінне реформування діяльності підприємства.

Доцільність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів в діяльність туристичних підприємств обумовлена радикальністю даного методу перепроектування діяльності. Такий метод управління є актуальним враховуючи сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії, які характеризуються наступними показниками: протягом 2000-2009 рр. обсяги туристичних потоків збільшувались помірними темпами не перевищуючи 4-7%, але при цьому в загальній структурі туристичних потоків лише 1,5-4% складають іноземні туристи. Це свідчить про те, що вітчизняні туристичні підприємства на теренах світового ринку туристичних послуг не є досить конкурентоспроможними, що в більшості випадків проявляється у невідповідності послуг світовим стандартам та вимогам іноземних споживачів. Окрім цього, за даними Державної служби туризму і курортів у 2009 році відбулося скорочення обсягу туристичних потоків в середньому на 25-30 %, що відповідним чином вплинуло на фінансову стійкість туристичних підприємств.

Реінжиніринг бізнес-процесів як метод управління спрямований на докорінне перепроектування бізнес-процесів неможливий без застосування сучасних інформаційних технологій.

Таблиця 1

Напрями використання можливостей мережі Інтернет в реінжинірингу бізнес-процесів
Напрямки Засоби Інтернет Цільові групи
Моніторинг ринку туристичних послуг (дослідження потреб споживачів, дослідження конкурентів) - Пошукові системи;
- Форуми;
- Чати;
- Тематичні та спеціальні сайти і портали:
- Каталоги;
- Власний web-сайт;
- E-mail
- Потенційні споживачі;
- Партнери;
- Конкуренти.
Маркетингова діяльність: реклама, PR, стимулювання збуту, директ-маркетинг - Власний web-сайт;
- Банерна реклама;
- перехресні ссилки;
- E-mail (пряме розсилання)
- Потенційні споживачі;
- Партнери.
 
Бронювання, on-line продаж туристичних послуг - Власний web-сайт;
- E-mail
- Потенційні споживачі;
- Реальні покупці;
- Партенри
Отримання професійної інформації - Пошукові системи;
- Форуми;
- Чати;
- Тематичні та спеціальні сайти і портали:
- Каталоги;
- Конференції,
- Розсилки
Персонал туристичного підприємства
Підтримання ділового зв’язку - Власний web-сайт;
- E-mail
- Партнери;
- Потенційні споживачі;
- Реальні покупці.

Реалізація такого бізнес-процесу як моніторинг ринку із застосуванням Інтернет-технологій, дозволяє ефективно і в найкоротші терміни зібрати необхідну інформацію, звертаючись до електронних джерел даних (пошукові системи, інформаційні портали, офіційні web-сайти). Зібрану інформацію легко аналізувати, адже необхідні дані можна отримувати у реальному режимі (on-line) та відповідно у цифровому форматі.

Традиційні способи отримання первинних даних методами анкетування, фокус-груп, панельних досліджень вимагає значних витрат часу, адже збір даних може тривати від одного тижня до кількох місяців, а переведення зібраної інформації у цифровий формат та її аналіз також вимагає значних часових витрат.

Основними перевагами Інтернет-маркетингу є оперативність, відносно невисока вартість та орієнтація на значну цільову аудиторію активних користувачів мережі Інтернет.

Бронювання та реалізація туристичних послуг у режимі реального часу сприяє значному розширенню аудиторії споживачів туристичного підприємства, при цьому не вимагаючи додаткових витрат.

За допомогою спеціалізованих та офіційних web-сайтів, тематичних порталів та каталогів туристичні підприємства мають можливість отримати інформацію будь-якого характеру та змісту, що забезпечує високий рівень обізнаності фахівців туристичної індустрії. Вміле користування професійною інформацією формує конкурентні переваги туристичного підприємства та сприяє його ефективному функціонуванню.

Отже, реінжиніринг бізнес-процесів туристичних підприємств впроваджений на основі сучасних Інтернет-технологій забезпечує підвищення ефективності та оптимізацію основних бізнес-процесів, оскільки Інтернет-технології характеризуються відносно невисокою вартістю та сприяють осучасненню ведення ділової активності.

Список використаної літератури

1. Виноградова О.В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія: дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2006. - 435 с.
2. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія. - КНТЕУ, 2007. - 493 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.