Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Захаренко-Селезньова А.М.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості:
людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"
(м. Полтава, 1 листопада 2016 p.). - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 231 с. - C.67-71.

Застосування пабліситі для формування лояльності споживачів туристичних послуг

пабліситі в туризмі На сучасному етапі розвитку соціально-економічних і суспільних відносин туризм є феноменальним явищем. За нинішніх умов туризм як унікальне соціальне явище є доступним широким верствам населення, він є засобом оздоровлення, забезпечення душевного комфорту людей. Сфера туризму в економіці багатьох країн світу займає важливе місце, а в деяких навіть вирішальне.

Індустріальний характер туризму сприяє ефективності туристичних компаній для національної економіки, оскільки внаслідок збільшення його популярності зростають державний бюджет від діяльності туристичних компаній та зайнятість населення, підвищується рівень життя місцевого населення, одержують новий імпульс до розвитку народні промисли, здійснюється сприятливий вплив на всю решту галузей, пов'язаних зі створенням туристичних продуктів, відбувається розвиток соціальної та виробничої інфраструктури в зосередженнях туристичної активності.

Паблік рилейшнз у сфері туризму - це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих стосунків і взаєморозуміння між туристичними фірмами та їхньою громадськістю: під «громадськістю компанії» розуміються працівники, партнери і споживачі (українські та іноземні туристи). Вони розв'язують різні проблеми:

- забезпечують керівництво компанії інформацією про громадську думку і надають йому допомогу у виробленні у відповідних заходів;
- забезпечують діяльність керівництва на користь громадськості;
- підтримують його в стані готовності до різних змін шляхом завчасного передбачення тенденцій;
- використовують дослідження і відкрите спілкування як основні засоби діяльності.

Мета паблік рилейшнз у сфері туризму - встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні та повній поінформованості про туристичні продукти.

Поняття паблік рилейшнз у сфері туризму включає:

1) все, що може поліпшити взаєморозуміння між туристичними фірмами і тими, з ким ця туристична фірма вступає в контакт як усередині, так і за її межами;
2) рекомендації зі створення «громадського обличчя» туристичної компанії;
3) заходи, спрямовані на виявлення і ліквідацію чуток або інших джерел непорозуміння;
4) заходи, спрямовані на розширення сфери впливу туристичної компанії засобами відповідної пропаганди, реклами туристичного продукту, виставок, відео- і кінопоказів;
5) будь-які дії, спрямовані на поліпшення контактів між людьми або туристичними компаніями.

Важливим засобом комунікації з громадськістю є пабліситі. Іноді його навіть ототожнюють з ПР, хоча це неправильно: пабліситі є лише одним із засобів, завдяки якому здійснюється зв'язок з громадськістю.

Пабліситі - безпосередня функція зв'язків з громадськістю. Завдання паблісіті - забезпечувати редакційний простір у засобах масової інформації для просування туристичного продукту або окремої туристичної послуги.

Існують наступні особливості пабліситі, що виходять із визначень:

- пабліситі - це інформація з незалежного джерела, яка використовується засобами інформації тому, що вона має цінність новин. Це неконтрольований метод розміщення повідомлень у засобах масової інформації, оскільки джерело повідомлення нічого не сплачує пресі за це розміщення;
- пабліситі - безособове стимулювання попиту на туристичну послугу чи діяльність туроператора за допомогою публікації або отримання слушних презентацій на радіо, телебаченні чи на сцені, які не оплачуються певним спонсором;
- пабліситі - інформування своїх клієнтів і партнерів (реальних та потенційних) про свої новини;
- пабліситі - це будь-яка інформація чи дія, за допомогою яких людина, подія чи щось інше стає відомим широкій громадськості.

Узагальнено можна сказати, що пабліситі - це не синонім паблік рилейшнз, а лише один із засобів, яким фахівці з паблік рилейшнз користуються у своїй роботі.

Паблісіті - це не завжди хороші новини. Наприклад, в умовах кризи в усьому світі, як економічної, так і політичної, для організації найважливіше якнайскоріше самій розповісти про те, що трапилося, поки засоби масової інформації не виклали суть справи на свій лад. У подібних ситуаціях публіцист грає роль власного кореспондента організації, що поширює інформацію всередині організації і за її межами.

Якщо підприємство, що надає туристичні послуги прагне популярності, йому потрібно стати ньюсмейкером або інформаційним джерелом. Це означає використовувати будь-який привід для контактів з пресою: новий офіс, роковини, новий продукт або додаткова послуга, розширення бізнесу або скорочення персоналу, досягнення і кризи - все примітне, що відбувається у туристичному бізнесі, необхідно перетворювати на новини для ЗМІ.

Перевагами пабліситі є:

- довір'я споживачів незалежним джерелам інформації;
- відсутність необхідності в значних витратах;
- можливість посилення дії інших елементів комунікації.

Недоліки паблісіті:

- оскільки організацією пабліситі займається відділ паблік рилейшнз, воно може бути слабо пов'язано із загальною стратегією маркетингу - і взагалі пабліситі складно контролювати.

За видами пабліситі поділяють на:

1) прес-релізи - інформація для преси про нові товари, технології, новинах в компанії або з метою протидії негативним подіям; можуть бути і видеорелізи;
2) повідомлення компанії - в газетах, журналах, випусках новин;
3) спеціальні заходи - шоу, спонсорство, добродійність;
4) сувеніри з символікою фірми, фірмовий журнал.

Сумніви в цінності паблік рилейшнз, а особливо пабліситі, у сфері туризму породжуються складнощами оцінки результатів цієї діяльності і відсутністю критеріїв, за якими ці результати можна було б визначити з достатньою точністю. Навіть там, де вони цілком конкретні, як, наприклад, у стосунках із пресою, оцінки бувають вкрай неточними. Вирізки із матеріалів преси -матеріальне свідоцтво того, що з'явилося в пресі, і хоча кількість рядків у статті щось означає, необхідно проаналізувати вирізки, взявши до уваги тип видання, його становище серед інших видань, наклад, соціальний склад читачів, і зовсім не означає, що все надруковане прочитане, зрозуміле, сприятливо сприйняте.

Але зрозуміло, що стосунки із пресою важливі, оскільки дають змогу своєчасно інформувати її, запобігаючи таким чином появі чуток і помилкових уявлень. Ці результат не можна зміряти кількістю рядків у публікації. Абсурдність таких оцінок досягає свого піку, коли публікації починають оцінювати за тарифами друкарської реклами і прирівнювати їх до безкоштовної реклами туристичного продукту.

Роботу з пресою не можна прирівнювати до туристичної рекламної діяльності тому, що реклама туристичного продукту повністю перебуває під контролем рекламодавця, а публікації можуть бути відредаговані, скорочені і навіть повністю переписані.

Результати діяльності пабліситі у сфері туризму рідко можна ізолювати і через це точно зміряти. Результати пабліситі оцінюються головним чином по зміні поглядів споживачів на діяльність компанії. Особливість згаданих вище процесів полягає в тому, що всі вони взаємопов'язані і впливають один на одного.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.