Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Величко В.В. Організація рекреаційних послуг

РОЗДІЛ 2. РІЗНОВИДИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 9. Організація культурно-пізнавальних рекреаційних послуг

9.3. Екскурсія як різновид культурно-пізнавальних рекреаційних послуг

Екскурсія як тип рекреаційної діяльності інтерпретується як процес наочного пізнання навколишнього світу (особливостей природи, сучасних та історичних подій, елементів побуту).

Екскурсія являє собою цілеспрямований, наочний процес пізнання навколишнього середовища. Цей процес будується з використанням заздалегідь відібраних об'єктів, що знаходяться в природних умовах, і проходить під керівництвом кваліфікованого фахівця-екскурсовода згідно заздалегідь визначеною тематикою.

Слово «екскурсія» походить від латинського «екскурсії» - поїздка. У XIX в. це слово спочатку означало «вибігати, військовий набіг», а пізніше -«вилазка, поїздка». З часом відбулася зміна цього слова за типом імен на «ія» (екскурс + ія).

Як процес пізнання навколишнього світу, його предметів, властивостей і відносин, екскурсія спирається на дві форми пізнання: чуттєве і логічне (мислення).

У словнику В. Даля екскурсія трактується, як «проходка, прогулянка, вирушання на пошуки чогось, для збирання трав та ін.».

Найбільш повне визначення поняття «екскурсія» дав Б. Ємельянов. Екскурсія являє собою цілеспрямований наочний процес пізнання навколишнього людину світу, процес, який побудований на раніше підібраних об'єктах у природних умовах.

У практично-прагматичному сенсі екскурсія передбачає відвідування об'єктів і місцевостей, ознайомлення з допомогою екскурсовода з визначними пам'ятками і явищами в розвитку певного міста чи регіону.

Екскурсія, як інші форми культурно-освітньої роботи (лекція, тематичний вечір, читацька конференція та ін.) має свої особливості в організації та методиці проведення. Її ознаки свідчать як про подібність до інших форм культурно-просвітницької роботи, так і висвітлюють її корінну відмінність від них:

1. тривалість проведення від академічної години (45 хвилин) до однієї доби;
2. наявність екскурсантів;
3. наявність кваліфікованого керівника-спеціаліста (екскурсовода);
4. наочність, зорове сприйняття, показ екскурсійних об'єктів на місці їх розташування;
5. переміщення по заздалегідь визначеним маршрутам;
6. цілеспрямованість показу об'єктів, наявність певної теми.
7. активна діяльність учасників (спостереження, вивчення, дослідження об'єктів).

Розуміння і дотримання ознак екскурсії відіграє важливу роль у правильному трактуванні сутності екскурсії, забезпечує дійсно якісну екскурсійне обслуговування. Заходи, позбавлені відповідності всім необхідним якостям, призводять до безсистемного огляду пам'ятних місць, пам'яток історії та культури. Вони є результатом несерйозного підходу до підготовки і проведення екскурсії і негативним явищем під назвою «гідізм».

Поверхневий огляд об'єктів з гідом і екскурсія - це різні поняття. Критерієм їх відмінності є не тільки дотримання відповідних ознак, але і виконання конкретних функцій.

Під функцією розуміють зовнішній прояв певного об'єкта, форму роботи закладу, підприємства. Екскурсії покликані реалізувати пізнавальну функцію рекреації, задовольняти духовні, естетичні, інформаційні потреби людини: розширення кругозору, організація дозвілля, відпочинок, спілкування.

Основними функціями екскурсії є:

- наукової пропаганди;
- інформація;
- організації дозвілля;
- формування інтересів;
- розширення світогляду;
- культурного дозвілля.

Функція наукової пропаганди. Екскурсії сприяють поширенню політичних, філософських, наукових, художніх та інших поглядів, ідей і теорій. Виконуючи функцію пропаганди, кожна екскурсія повинна мати чітку спрямованість і дотримуватися сукупності принципів пропаганди: науковості, цінності, зв'язок з практикою (життям), дохідливості і переконливості, які розглядаються і реалізуються у взаємному зв'язку один з одним.

Принцип науковості визначає науковий характер екскурсії як форми виховання і освіти.

Завдання екскурсії - сприяти поширенню наукових знань -реалізується завдяки тому, що зміст екскурсії викладається відповідно з відомостями певної галузі сучасної науки. Тільки за умови, що факти, події, теоретичні положення даються в науковому трактуванні, висвітлюються з урахуванням досягнень тих наук, до яких вони мають відношення, екскурсія здатна формувати адекватний сучасності світогляд.

Широка трактування принципу ідейності визначається тим, що під ідеєю розуміють чіткий план дій для досягнення поставленої мети. Ідейність, таким чином, розглядається як свідоме дотримання певної системи ідей, а принципи ідейності - як об'єктивний підхід до змісту фактичного матеріалу при підготовці екскурсії і впевненість екскурсовода, повідомляє інформацію екскурсантам. У розповіді екскурсовода, в аналізі об'єктів знаходить відбиток не тільки ерудиція екскурсовода, але і тенденційність, є об'єктивним проявом його активної життєвої позиції. Однак, послідовно проявляючи свою ідейну впевненість екскурсовод повинен будувати свою розповідь на фактах і подіях, які отримали наукову оцінку.

Матеріал екскурсій повинен бути співвіднесена з життям, дійсністю, практикою господарської та культурної діяльності, з тими змінами, які відбуваються в суспільстві. Виклад фактичного матеріалу повинен супроводжуватися узагальненнями і висновками з урахуванням законів, що лежать в основі історичних та інших процесів.

Функція інформації. Екскурсія у відповідності зі своєю темою містить конкретну інформацію щодо певної галузі знань: про досягнення медицини, біології та інших наук; про відкриття археологів; винаходи і досягнення в господарському будівництві і культурного життя і т.д. Від таких важливих джерел інформації, як газети, радіо, телебачення, Інтернет, лекція, екскурсію відрізняє більш високий ступінь наочності і відчутності.

Значна частина інформації під час екскурсії підтверджується показом об'єктів. Крім того, екскурсанти мають надзвичайно унікальну можливість відчути атмосферу навколо певного об'єкта, свою причетність до явищ, які надихали художників і прекрасних видів, що збагачують емоційне відчуття прекрасного функція організації культурного дозвілля.

Функція дозвілля. Екскурсії, які є важливою складовою відпускної, рекреаційної діяльності, не тільки задовольняють, але і формують духовні потреби людини. Адже екскурсія - це не просто прогулянка по місту, а відпочинок, який вимагає розумової праці. Системність знань, що повідомляються під час екскурсії, її привабливість в зв'язку з наявністю елемента «подорожі» і в просторі і в часі, можливість вибору у відповідності з власними інтересами - все це обумовлює культурний розвиток особистості. Саме тому, екскурсію відносять до групи занять, яка визначається терміном «навчання і самоосвіта».

Особливо роль екскурсії в організації дозвілля росте там, де екскурсійні установи, музеї пропонують можливість не тільки епізодичних заходів, а циклів екскурсій, що мають на меті сформувати систему знань з достатньо широкою тематики.

Функція формування інтересу. Отримуючи знання з історії, мистецтва, архітектури, літературі, економіці, спілкуючись з природним і культурним надбанням людства, а також між собою, екскурсанти розширюють свій кругозір. Досить часто екскурсії конкретизують знання екскурсантів, дозволяють їм побачити і відчути те, про що вони знали з літератури, шкільних програм, лекцій. Екскурсія дає можливість одержати значний обсяг інформації, формує різні засоби розумової діяльності, вона виступає специфічною формою спілкування (комунікацій). Перебуваючи на екскурсії, екскурсант знайомиться з іншими людьми, за рахунок наслідування і запозичення, співпереживання і ідентифікації, засвоює людські емоції, почуття, форми поведінки. У процесі умовно-інформаційного спілкування під час екскурсії досягається емоційне взаєморозуміння між учасниками групи, формується спільність відчуттів, настроїв, поглядів, думок.

Функція розширення світогляду. Реалізуючи пізнавальну функцію рекреації, екскурсії є й важливим засобом патріотичного виховання, вивчення історії країни або місцевості, героїчного минулого її народу, традицій, розвитку культури і мистецтва. Як ефективна форма навчання, вони активно використовуються в педагогічному процесі, сприяючи використанню максимальної розумової активності і самостійної пізнавальної діяльності екскурсантів, озброюючи їх навичками самостійного спостереження і аналізу візуальної інформації. Таким чином, в контексті суспільного розвитку екскурсії виконують рекреаційну, комунікативну, освітню і виховну функції.

Реалізацію рекреаційної суті екскурсій забезпечують:

1) властивості екскурсійних об'єктів: пізнавальна цінність, популярність (популярність), незвичайність (екзотичність), виразність, ступінь збереження, місцезнаходження, типовість (специфічність для даної місцевості), унікальність, аттрактивність;
2) змістовне наповнення пояснювального тексту (тексту екскурсії) і ефективність методичних прийомів проведення екскурсій, які мають задовольняти вимогам повноти і достовірності інформації, культурно-пізнавальної значимості, досконалості і завершеності композиції і виконання, естетичного задоволення.

Технологічними інструментами, що дозволяють забезпечити реалізацію відповідних потреб і вимог до екскурсійного обслуговування є:

1) логічні прийоми: аналіз, порівняння, синтез, абстрагування, узагальнення і т.д.;
2) прийоми показу: попередній огляд, панорамний показ, зорова реконструкція тощо;
3) прийоми розповіді: екскурсійна довідка, опис, коментування та інші.

Спеціальні дослідження, засновані на визнанні пріоритету «принципу діяльності», пояснюють мотивацією не тільки вибір, але і поведінку людей під час подорожі, екскурсії. А це означає і той досвід, який розвивають рекреаційно-туристичні потреби та їх задоволення, у тому числі і в процесі екскурсійної діяльності. Однією з обов'язкових каналів сприйняття екскурсії, окремої події або об'єкта є спогади -емоційний настрій (позитивний або негативний), який залишається в пам'яті екскурсанта, як результат взаємовідносин у процесі обслуговування. Сприйняття екскурсії проявляється в різних емоційних станах, які ранжуються від максимально позитивних до максимально негативних: приємне відчуття, задоволення, захоплення, прикрість, роздратування, обурення.

Факторами, що виливають на сприйняття екскурсійного обслуговування є:

- безпека,
- постійність (відчуття високої якості обслуговування протягом всього часу),
- поведінка обслуговуючого персоналу, повнота обслуговування (відповідність усіх пропонованих послуг реально отриманим),
- умови (навколишнє середовище),
- доступність.

Існує загальне правило - тільки заняття, які супроводжуються позитивними емоціями, виконують відновну функцію, тоді як негативні емоції, навіть якщо вони пов'язані із заняттями, які порушують одноманітність повсякденного життя, не виконують рекреаційної функції.

Екскурсії відіграють важливу функціональну роль у задоволенні рекреаційних потреб людини: духовних, естетичних, інформаційних. Вони формують відповідні типи рекреаційної діяльності, які дозволяють моделювати рекреаційну діяльність людини, пов'язану з пізнанням навколишнього світу: особливостей природи, сучасних та історичних подій, елементів побуту, традицій, вірувань, творчих досягнень людства.

Як вид діяльності, екскурсія об'єднує взаємопов'язані і взаємообумовлені дії. Вони можуть бути різноманітними - рух групи по маршруту, рух відносно об'єктів, споглядання пам'яток, пояснення щодо об'єктів показу. Поради екскурсовода надають діям екскурсантів цілеспрямованого характеру.

Діяльність екскурсантів проявляється в таких активних формах, як спостереження, вивчення, дослідження об'єктів. Діяльність екскурсовода складається з ряду дій, головними з яких є підготовка і проведення екскурсії. Як форма спілкування, екскурсія передбачає взаємозв'язок і взаємодію екскурсовода і екскурсантів на основі їх спільної діяльності.

Екскурсії допомагають конкретизувати раніше набуті знання і дати нові, розвивати вміння розуміти природні і суспільні явища і процеси, посилювати інтерес до досліджуваного і викликати певні чуттєві враження. Кожна конкретна екскурсія виконує одночасно декілька функцій. Крім того, значення окремих функцій, їх сукупного впливу на екскурсантів змінюється і в залежності від класифікаційної категорії відповідної екскурсії (табл. 2.7).

Оглядова екскурсія - охоплює безліч тим, тобто розкриває різні сторони життя міста. Об'єкти показу в ній розрізняються за формою і змістом (пам'ятки історії та культури, будівлі, природні об'єкти, місця знаменних подій тощо). У цих екскурсіях поєднується історичний та сучасний матеріал. Хронологічні рамки оглядової екскурсії охоплюють час існування міста - з дня його заснування до сьогодення.

Відмінність оглядової екскурсії від тематичної простежується у змісті, глибині розкриття матеріалу, формулюванні вступу та висновків, логічних переходів (підлеглі, тотожні, протилежні, співвідносні і т.д.).

Таблиця 2.7

Класифікація екскурсій
Ознаки Види
За змістом - оглядові;
- тематичні (історичні, виробничі, природничонаукові, мистецтвознавчі, літературні, архітектурно-містобудівні)
За складом учасників - для дорослої аудиторії і для дітей;
- для місцевого населення та приїжджих;
- для міського та сільського населення;
- для організованих груп і для одиночних відвідувачів
За місцем проведення розрізняють екскурсії: - міські;
- заміські;
- виробничі;
- музейні;
- комплексні
За способом пересування екскурсії - пішохідні;
- транспортні
За формою проведення розрізняють: - навчальні;
- показові;
- рекламні;
- екскурсії-масовки;
- прогулянки;
- бесіди;
- концерти;
- консультації;
- виставки;
- дегустації та ін.

Тематична екскурсія присвячується одній темі. Тематичні екскурсії поділяються на ряд груп історичні, виробничі, природничонаукові, мистецтвознавчі, літературні і архітектурно-містобудівні.

Кожна із зазначених груп має відповідні підгрупи.

За змістом історичні екскурсії поділяються на підгрупи:

- історико-краєзнавчі,
- військово-історичні,
- археологічні,
- етнографічні.

Виробничі екскурсії поділяються на:

- виробничо-історичні,
- виробничо-економічні,
- виробничо-технічні.

Екскурсії на природничі теми поділяють на:

- геологічні,
- географічні,
- гідрологічні,
- біологічні,
- ландшафтні,
- екологічні.

У групі мистецтвознавчих екскурсій виділяють екскурсії, присвячені різним видам мистецтва та екскурсії по місцях життя і діяльності майстрів мистецтва.

Види літературних екскурсій:

- літературно-біографічні - проходять місцями, що зберігають пам'ять про життя і творчість певного письменника;
- історико-літературні - розкривають певні періоди розвитку літератури;
- літературно-художні (поетико-текстові);
- літературно-краєзнавчі - присвячені вивченню природного або антропогенного, культурного комплексу за допомогою літературних творів.

Види екскурсій архітектурно-містобудівної тематики:

- екскурсії, пов'язані з показом пам'ятників архітектури певного періоду;
- екскурсії, що дають уявлення про творчість певного архітектора;
- екскурсії, які знайомлять з плануванням і забудовою міст по генеральних планах.

Тематичні екскурсії певного виду зрідка існують ізольовано один від одного.

За складом учасників виділяють екскурсії, які проводять :

- для дорослої аудиторії і для дітей;
- для місцевого населення та приїжджих;
- для міського та сільського населення;
- для організованих груп і для одиночних відвідувачів.

В залежності від категорії екскурсантів до екскурсій вносяться певні зміни щодо змісту заходів, методики і техніки проведення, тривалості, прийомів екскурсійного обслуговування.

За місцем проведення розрізняють екскурсії:

- міські,
- заміські,
- виробничі,
- музейні,
- комплексні.

Міські екскурсії припускають показ усього міста або його частини і бувають оглядовими та тематичними.

Заміські екскурсії організовуються за межі міста, при цьому рекомендується, щоб відстань до кінцевого пункту відвідування не перевищувала 100 км. Такі екскурсії також поділяють на оглядові та тематичні.

Місцем проведення виробничих екскурсій є різноманітні підприємства. Значні масштаби варіативності обслуговування характеризують екскурсії до музеїв, історичних, мистецтвознавчих, технічних, науково-природничих, комплексних (краєзнавчих), меморіальних та ін.

Особливо складними за змістом екскурсійного обслуговування є комплексні екскурсії поєднують міські та музейні екскурсії. Вони складаються з двох частин, пов'язаних однією темою: оглядової по місту та тематичної при відвідуванні музею або виставки.

За способом пересування екскурсії бувають:

- пішохідні,
- транспортні.

Транспортні екскурсії - в основному автобусні, але бувають і тролейбусні, теплохідні, залізничні подібне. Вони мають свої особливості - аналіз екскурсійних об'єктів здійснюється на зупинках з виходом із транспортного засобу, а також під час його руху.

Пішохідні екскурсії більш насичені, адже представляється можливість глибше вивчити об'єкти. Однак, вони охоплюють меншу територію: протяжність таких екскурсій не перевищує 5-6 км. в місті і 10-12 км. за містом.

За формою проведення розрізняють:

- навчальні,
- показові,
- рекламні,
- екскурсії-масовки,
- прогулянки,
- бесіди,
- концерти,
- консультації,
- виставки,
- дегустації та ін.

Екскурсія-масовка передбачає велику кількість учасників (10-30 автобусів). Крім чисто екскурсійної діяльності, у такому разі передбачається проведення мітингів на місці подій, зустрічі з їх учасниками. Такі екскурсії часто пов'язані з обслуговуванням пасажирів турпоїздів і теплоходів.

Екскурсія-прогулянка поєднує загальноосвітні елементи та елементи відпочинку. Найчастіше - це природні екскурсії, які поєднують активні і пасивні види рекреаційної діяльності.

Під час екскурсії-бесіди перевага віддається розповіді (музейні екскурсії, відвідування виставок, підприємств). Така екскурсія досить часто завершується обговоренням її змісту.

Вдалою формою мистецтвознавчих екскурсій є екскурсія-концерт, який може проводитися як заміські, при русі до об'єкта показу.

Екскурсія-урок являє собою форму навчання або підвищення кваліфікації екскурсоводів. Подібна екскурсія є елементом індивідуальної роботи екскурсовода з підготовки екскурсії, завершальним етапом якої є проведення пробної екскурсії. Вона може вважатися якісно підготовленої, якщо її змістовно-методологічний рівень дійсно відповідає сутності, ознаках і реалізує відповідні функції екскурсії.

У практичній діяльності екскурсія розглядається в декількох аспектах:

а) як самостійну форму виховання і освіти, а також як складову інших форм освіти і виховання;
б) як форму масової роботи з аудиторією і одну з форм навчання;
в) як форму організації дозвілля, виховної роботи;
г) як епізодичний (разовий) захід, частина тематичного циклу, а також один із ступенів пізнання;
д) як форму поширення наукових знань, ідейного виховання;
е) як захід одного з напрямків виховання - патріотичного, трудового, естетичного, а також як частина процесу формування всебічно розвиненої особистості;
ж) як автономну форму культурно-просвітницької роботи і як невід'ємну частину організованого туризму;
з) як форма міжособового спілкування екскурсовода з екскурсантами, екскурсантів між собою і як форму спілкування екскурсантів з екскурсійними об'єктами.

Головна вимога до екскурсій - істинність, достовірність фактів, повідомляють екскурсантам.

Кожна екскурсія представляє собою процес діяльності, який обумовлений конкретними закономірностями (тематичність, цілеспрямованість, наочність, емоційність, активність та ін.)

Завданням екскурсовода в екскурсійному процесі є допомога екскурсантам:

1) побачити об'єкти, на основі яких розкривається тема;
2) почути про такі об'єкти необхідну інформацію;
3) відчути велич події, ситуації, пов'язані з об'єктом;
4) оволодіти навичками самостійного спостереження і аналізу екскурсійних об'єктів.

У рішенні останньої задачі велику роль відіграє здатність екскурсовода сформувати у екскурсантів вміння бачити. Уміння бачити як естетичне сприйняття полягає в навичках сприймати архітектурні споруди, фарби, різноманітні лінії, а також групи артефактів, квітів, ліній і їх комплексів в умовах конкретної перспективи, визначеного освітлення, стану повітря, кута зору і т.д.

Уміння бачити як історичне сприйняття передбачає ряд відповідних навичок:

- знайти в екскурсійному об'єкті типові риси і особливості історико-культурного характеру;
- виявити історичні нашарування в екскурсійному об'єкті;
- визначити історичні факти, що відображають монументальні і музейно-історичні пам'ятники.

Одним із завдань екскурсії є формування у екскурсантів певного відношення до теми екскурсії, діяльності історичних особистостей, подій, фактів, до матеріалу екскурсії в цілому.

Ставлення екскурсанта до екскурсії реалізується через певну точку зору екскурсанта на історичний період, якому присвячена екскурсію; сприйняття окремих дій і подій; розуміння конкретної ситуації, яка відповідає стану художника, скульптора, художника, письменника, в той час, коли він створював свій твір.

Під час екскурсії екскурсант дає оцінку всьому, що побачено і почуто - складає своє уявлення про події, явища, людей, визначає їх значення, характер, роль; визнає їх достоїнства і усвідомлює недоліки. Саме з цього і формується оцінка екскурсії - висновки екскурсанта, до яких його підводить екскурсовод.

Велику роль в даному процесі відіграє матеріал екскурсії, подача його екскурсоводом, «кут зору» на подію і оцінка її екскурсоводом, а також впевненість екскурсовода у власній правоті.

Більшість екскурсантів сприймають точку зору екскурсовода як основу для розуміння матеріалу і ставлення до предмету показу і розповіді. Саме тому, проблема розуміння виступає ключовою в екскурсійному процесі, а екскурсія може бути визначена як методично продуманий показ пам'ятних місць, пам'яток історії та культури, в основі якого лежить аналіз об'єктів, що знаходяться перед очима екскурсантів, а також уміла розповідь про події, які з ними пов'язані.

<<< назад | зміст | вперед >>>
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.