Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Беспалюк X.М., Якимів X.І.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - С.300-303.

Дослідження туристичної активності студентів

туристична активність студентів Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування [7].

Туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ, послуг та товарів, що об'єктивно розвинулася внаслідок соціологізації відтворювальної функції, утворивши галузь діяльності зі створення цього специфічного продукту та організації його споживання, яка за кінцевим призначенням та характером діяльності належить до споживчих галузей господарства.

За останні роки туризм зарекомендував себе як одна з найперспективніших і найдинамічніших галузей світової економіки. За оцінками UNWTO [2], наразі, туризм посідає перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. Виробляючи 9% глобального (загальносвітового, національного продукту), залучаючи 7% світових інвестицій, туризм нині є найпотужнішою сферою світової економіки. На частку туризму припадає 11% споживчих витрат та 5% податкових надходжень. За валютними надходженнями, що зростають щорічно на 10%, туризм випередив експорт нафтопродуктів, телекомунікаційного обладнання, автомобілебудування, всі інші види послуг. В Україні туризм формує менше 1% сукупного ВВП (в країнах Європи - 10%), частка експорту туристичних послуг в структурі експорту товарів та послуг в Україні становить 0,7% (в країнах Європи - 30%) [5].

Головною метою даного дослідження було проведення опитування серед студентів стосовно їх туристичної активності.

Досліджено бажання людей ознайомитися як з найближчими культурно-географічними зонами, котрі оточують їх, так і з більш віддаленими регіонами та іншими країнами. Існує велика розмаїтість форм, в яких здійснюється туристична діяльність: рекреаційний, природний, зелений, бізнесовий, науковий, військовий, етнографічно-дослідницький, екстремальний, паломницький туризм тощо.

Для проведення дослідження було використано один з методів маркетингового дослідження - анкетування. Анкетування - це письмове опитування реальних і потенційних покупців за допомогою заповнення останніми наперед підготовлених дослідниками спеціальних бланків (анкет) з переліком питань [4]. У своєму дослідженні ми використала такі типи анкетування, як: роздаткове (респондент отримує анкету безпосередньо з рук дослідника) та Інтернет-анкетування (через google-форми). Вибірка респондентів складалася із 50 осіб - студентів Національного університету «Львівська політехніка». Анкета містила 16 питань відкритого і закритого типів. Загалом анкету заповнили студенти віком 18-20 років, з яких 31 особа - жінки та 19 осіб - чоловіки.

Головне питання, яке цікавило нас у даному опитуванні: «Які види закордонних подорожей для молоді для вас є найбільш цікавими?»

Варіанти відповіді:

- подорожі + робота за кордоном не за спеціальністю (Програми як Work and Travel USA);
- подорожі + робота за кордоном за спеціальністю (Програми як Internship);;
- подорожі + навчання ( програми як Erasmus Mundus);
- подорожі + волонтерська діяльність (програми як EVS);
- подорожі + робота в іноземному дитячому таборі (програми як Camp America);
- подорожі + проживання в іноземній сім'ї (програма як Home Schooling).

Усі опитані проголосували лише за 3 програми, а саме:

- подорож + робота за кордоном не за спеціальністю (Програми як Work and Travel USA) - 50%;
- подорож + робота за кордоном за спеціальністю - 20% (Програми як Internship);
- подорож + навчання (програми як Erasmus Mundus) - 30%.

Щодо програми «Work and Travel», то це найпопулярніша сезонна програма для українських студентів в США. Програма Work and Travel дає змогу поїхати у США на літні канікули (від 2,5 до 4-х місяців) і пожити в оточенні нових людей з усього світу, отримати практику англійської мови в її натуральному середовищі та на власні очі побачити цікаві куточки Америки. Участь у програмі Work and Travel USA надає можливість отримати досвід самостійного життя. Щорічно учасниками програми Work and Travel USA стають тисячі студентів з України та всього світу. Однією з особливостей цієї програми є можливість компенсувати свої витрати - учасники отримують від 7,25 до 10 доларів за кожну годину роботи, а також надається можливість подорожувати по Америці, а саме подорожі є головним компонентом програми культурного обміну.

Програма Internship - це унікальна можливість для студентів старших курсів, аспірантів, молодих фахівців, які тільки що отримали диплом, набути практичні знання та досвід в залежності від майбутньої професії безпосередньо в американських та європейських компаніях, пройшовши стажування тривалістю до 18 місяців.

Існує два різновиди програми Internship:

- Internship - програма стажувань для студентів ВНЗ (денної або заочної форми навчання) старших курсів (3, 4, 5 курс) та недавніх випускників (не більше року після закінчення вузу). Максимальний термін участі в програмі незалежно від спеціалізації - 12 місяців.
- Practical Training - це стажування для хлопців, які вже закінчили навчання у ВУЗІ і пропрацювали мінімум один рік за фахом або досвід роботи в обраній сфері стажування не менше 5 років. Максимальний термін участі в такій програмі - 18 місяців, за винятком стажувань в сфері сільського господарства, ресторанного та готельного бізнесу.

Також відповідно до правил учасники програми Internship можуть неодноразово брати участь в програмі Internship поки є студентами. Учасники програми Practical Training після її закінчення і повернення в Україну можуть прийняти повторну участь в програмі Practical Training по закінченню 2-річного терміну перебування за межами країни, у якій стажувались.

Щодо програми Erasmus Mundus - то це освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети - на осередки знань та інновацій, програма Erasmus Mundus також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

Програма Erasmus Mundus була започаткована Європейським Союзом у 2004 р. для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, у тому числі й з України, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень в країнах ЄС.

За допомогою даного анкетування ми з'ясували:

- 99% опитуваних студентів подобається активний відпочинок;
- найбільше респондентів цікавить активний відпочинок на природі та туризм.

Також за результатами відповідей зрозуміло що 99% опитуваних люблять подорожувати, а 60% вдається зробити 1 раз на рік. Найбільш привабливими студенти обрали подорожі в Європу - 60%, проте ще 40% бажають поїхати за океан. Цікавими подорожами опитувані назвали: великі мегаполіси, пляжні та гірськолижні курорти, а також романтичні міста. Поїздки, найчастіше респонденти влаштовують або самостійно, або за допомогою туроператорів, а кошти або заробляють самостійно - 40%, або ж використовують батьківські - 30%, або ж заощаджують стипендію - 30%. Опитувані назвали основні причини, які заважають їм подорожувати. Це - нестача коштів, часу, а також заборона батьків. Щодо інформації, то її, зазвичай, отримують від друзів - 50%, із соціальних мереж - 10%, а також за допомогою Інтернет-ресурсів - 40%.

Важливою особливістю туризму є те, що він задовольняє значний спектр потреб людини. Адже, якщо пересічна людина витрачає значні суми грошей із свого власного (або сімейного) бюджету, це означає, що потреби, котрі спонукають людину до туристичної подорожі є досить сильними, і їх можна в подальшому досліджувати.

Список використаних джерел

1. Абрамов В.В. Історія туризму: підручник / В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур. - Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2010. - 294 с.
2. Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mkt.unwto.org/.
3. Вступ до соціології: Навчальний посібник / Л.Г. Сокурянська. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 243 с.
4. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. / Є.В. Сірий. - Видання 3-тє, виправлене і доповнене. - К.: Атіка, 2009. - 492 с.
5. Нездоймінов С.Г. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. професора В.Г. Герасименка; авт. кол.: В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов та ін. - Одеса: «Астропринт», 2013. - 304 с.
6. Туристична індустрія як економічна категорія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://novosti-tiu-biznesa.mfo/article/taristichnagaluzida-ainimmachinizkijstart.html.
7. Устименко Л.М. Історія туризму: Навчальний посібник / Л.М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв. - К.: Альтерпрес, 2005. - 320 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.