Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Галаченко О.О., Стручок Н.М.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури:
виклики постіндустріальної економіки (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.)
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 996 с. - С.99-100.

Тренди маркетингової стратегії реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентарцізації

В сучасних ринкових умовах при невизначеності результатів впливу глобалізаційних процесів за умов децентралізації вагомого значення при дослідженні реалізації санаторно-курортних послуг актуальності набувають тренди, що формують жорсткі умови конкурентної боротьби. Водночас для якісного аналізу ефективності розвитку та прогнозу майбутнього очікуваного стану санаторно-курортних послуг необхідна відповідна наукова база. Враховуючи специфіку досліджуваного об’єкта, важливо формувати систему пріоритетних трендів маркетингової стратегії на регіональному рівні.

У працях В.І. Азара, М.А. Ананьєва, В.О. Богомолова, А.П. Дубнова, І.А. Куянцева, І.П. Отенко та інших, висвітлені форми та методи управління розвитком санаторно-курортних послуг, проте відсутня узгодженість думок, щодо стратегій розвитку санаторно-курортних послуг на регіональному рівні враховуючи жорсткі умови конкруентної боротьби. Тому метою нашого дослідження є узагальнення комплексу трендів маркетингової стратегії реалізації санаторно -курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентарцізації, що повинно призвести до зростання рівня економічної ефективності суб’єктів їх надання.

Після розпаду Радянського Союзу на ринку санаторно-курортних послуг незалежної України утворилася складна ситуація. Потужна матеріальна, лікувально-діагностична та наукова база через низку соціально-економічних причин використовуються не повною мірою. Будівлі, медичне обладнання зазнають морального та фізичного застарівання, через це середньорічна наповнюваність підприємств санаторно-курортного комплексу України за останні періоди часу в середньому складає 20-30% від пропускної здатності [1]. Результати дослідження доводять значне скорочення кількості санаторно-курортних закладів в Україні протягом 1995-2015рр. (рис. 1). Так, якщо у 1995 році їх кількість становила 3147 одиниць, то у 2015 році скоротилась до 1863 одиниці.

Динаміка зміни кількості санаторно-курортних закладів в Україні за 1995-2015 рр.
Рис. 1. Динаміка зміни кількості санаторно-курортних закладів в Україні за 1995-2015 рр. [3]

Маркетинг в умовах сьогодення - не стільки творчий, скільки науковий підхід, адже основна ціль маркетингу - збільшення прибутку за рахунок залучення більшої кількості нових споживачів через зростання рівня повторних покупок. Без детальної стратегії суб’єкти надання санаторно-курортних послуг ризикують втратити гроші на хаотичній активності, що нажаль не наблизить їх до мети. Найкраще самостійно скласти в межах маркетингової стратегії план дій, розподілити завдання та контролювати їх виконання.

Стратегія маркетингу - це:

- дії з досягнення підприємством конкретних позицій на ринку; створення умов для успіху фірми на ринку;
- виявлення пріоритетних проблем і можливих ресурсів для досягнення поставлених цілей [1].

Таким чином, стратегія маркетингу - центральна ланка, яка зв’язує цілі підприємства й оперативні заходи (тактику).

На нашу думку, в умовах сьогодення, трендами, які забезпечують переваги для суб’єкта надання санаторно-курортних послуг на регіональному рівні виступають:

- сайт суб’єкта надання санаторно-курортних послуг, адже основне завдання сайту збільшення обсягів продажу. Для цього доречно потренуватись з розробкою лендінгів, основним завданням, яких є збір лідерів та перетворення їх на клієнтів.
- Digital Marketing - цифровий маркетинг або маркетинг в сфері цифрових технологій, основними інструментами, якого є Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, тощо. Якщо суб’єкт надання санаторно-курортних послуг, уже присутній у соціальних мережах, то варто розпочати агресивні дії, а не просто ділитись картинками. Для цього знадобиться гарний контент-план, конкретні цілі та особа, яка за них відповідатиме;
- Контент-маркетинг - блог на якому постійно оновлюється інформація про санаторно-курортні послуги для споживачів, формуються емоційні зв’язки з клієнтами. Якісний контент допоможе залучити і зберегти клієнтів;
- Відео-контент - у кожного з потенційних споживачів санаторно-курортних послуг наявний смартфон із камерою, яка дає змогу знімати та переглядати відео належної якості. Споживачі часто перелядають відео, а для суб’єкта надання санаторно-курортних послуг важливо полегшити їм пошук потенційного продукту. Тому варто зняти невелике відео та познайомити із ним споживача, показуйте свій продукт, розповідайте про нього, прислухайтесь до відгуків клієнтів;
- Event маркетинг - організація та проведення спеціальних заходів, які спрямовані на просування бренду із залученням яскравих та нестандартних маркетингових інструментів, головна мета - залишити незабутні враження учасників від побаченого та подарувати вибуховий настрій із повним багажем позитивних емоцій.
- База клієнтів - найцінніший інструмент маркетингової стратегії суб’єкта надання санаторно-курортних послуг, адже за її допомогою він володіє потужними можливостями;
- E-mail-маркетинг - даний пункт виходить із попереднього і показує гарний приклад ефективності, адже розсилка - один з найдешевших способів контактування з клієнтами.
- Користь - у час матеріальної культури для споживача санаторно-курортних послуг отримати, щось більше ніж чек завжди буде приємно, тому варто, наприклад, запропонувати йому завантажити цікавий матеріал з вашого сайту після короткої реєстрації, цей досвід використовують багато іноземних підприємств, у такому випадку, суб’єкт надання санаторно-курортних послуг отримує умовний плюс від клієнта, і як бонус, його контактні дані;
- Корпоративна соціальна відповідальність - розробити щось корисне не лише для потенційних клієнтів, але й суто для приземлених мотивів, заробіть довгострокову перспективу серед стейкхолдерів через корисні та добрі справи.

Проведений аналіз сучасних трендів, що відповідають бізнес-умовам регіонального ринкового середовища та їх вибір здійснюється на основі аналізу стану справ суб’єкта надання санаторно-курортних послуг та наявних внутрішніх резервів і зовнішніх умовах.

Література

1. Ілляшенко С.М. Методологічні аспекти стратегічного маркетингового планування на підприємстві / С.М. Ілляшенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». - 2002. - №3-4. - С.137-145.
2. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 463 с.
3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступ: http://www.ukrstat.gov.ua.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.