Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гук Н.А.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми моделювання та управління
соціально-економічними системами в умовах глобалізації
Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2018. - 308 с. - С.143-147.

Вплив туризму на соціально-економічний розвиток держави

В умовах глобалізації та динамічного розвитку світового ринку послуг туристична індустрія набуває дедалі більшої значущості та пріоритетності. Туризм як один із головних стратегічних економічних секторів, який вносить важливий внесок у формування ВВП і експорту країни, займає особливе місце в системі міжнародних господарських відносин, сприяє посиленню позитивних тенденцій в економіко-політичному та соціально-культурному житті суспільства.

Протягом останніх років світовий ринок туристичних послуг демонструє найвищі темпи зростання серед усіх інших галузей нематеріальної сфери. Для багатьох країн світу міжнародний туризм став найприбутковішою галуззю економіки, а доходи від нього - важливою складовою національних бюджетів. За різними оцінками, на індустрію туризму припадає третина світової торгівлі послугами, приблизно 7% світових інвестицій, 5% усіх податкових надходжень, 11% світових споживчих витрат [1, с.11].

Сьогодні туристична галузь розвивається дуже швидкими темпами і в найближчі роки може стати найважливішим сектором підприємницької діяльності. За прогнозами експертів, протягом наступних років рівень щорічного зростання туристичної галузі становитиме 5%, що дасть можливість створити додатково 2 млн. нових робочих місць [2].

Стратегічною метою розвитку туризму в Україні є створення конкурентоспроможного туристичного продукту, що буде здатний максимально задовольняти потреби туристів і на цій основі забезпечити комплексний розвиток територій та їхніх соціально-економічних інтересів. На сьогодні Україна має усі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього й іноземного туризму: особливості географічного розташування й рельєфу, сприятливий клімат, багатий природний, історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціал. Проте розвиток цієї важливої сфери національної економіки є ще недостатнім, адже значна частина природних територій та об'єктів культурної спадщини непристосована для туристичних відвідувань, туристична інфраструктура загалом не відповідає якісним параметрам, а туристичні послуги в більшості секторів туристичної індустрії - вимогам до якості обслуговування.

туризм в Україні

Туристична діяльність суттєво впливає на формування державного бюджету, а тому підтримка функціонування туристичної галузі у складних кризових умовах господарювання є важливим завданням, як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. В'їзний туризм як вагомий чинник збільшення валютних надходжень та створення додаткових робочих місць має стати одним із пріоритетних видів туризму в Україні.

Зростання конкуренції на світовому ринку туристичних послуг дедалі більше призводить до переміщення України у «периферію» туристичних потоків. За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), частка України в туристичних потоках Європи становить близько 4% та близько 0,9% - у загальноєвропейських надходженнях від туристичної діяльності [3].

Масштаби туристичних потоків істотною мірою залежать від політичної та макроекономічної ситуації (передусім, інфляції, зміни курсу валют), реальних доходів населення, наявності об'єктів туристичної інфраструктури й іміджу туристичних об'єктів. Протягом останніх років в Україні мало місце зростання виїзного туризму за істотного скорочення інтересу іноземців до України. Попри наявний значний потенціал туристичної індустрії, в Україні впродовж достатньо тривалого періоду часу спостерігається збільшення розриву між обсягами надходжень і відтоком грошових коштів з країни, прямо або побічно спровокованих імпортом туристичних послуг: від переказів платежів іноземним туроператорам та іншим суб'єктам приймаючої сторони - до особистих витрат туристів, що не враховуються офіційною статистикою.

Україна належить до групи країн із незначним впливом туристичної галузі на розвиток національної економіки. Внесок туристичної індустрії у нашій державі експертами оцінюється у 1,3 млн. дол. США або 1,4% ВВП, а в українській сфері туризму зайнято 1,2% від загальної кількості зайнятих осіб в країні. Для порівняння, у Польщі туристична сфера оцінена у майже 8 млн. дол. США або 1,7 % ВВП, занятість - 1,7% від загальної кількості зайнятих осіб в країні; у Туреччині - 35,9 млн. дол. США або 5% ВВП, зайнятість - 2,3% від зайнятого населення [3].

Низький рівень використання потужностей туристичного потенціалу України підтверджується й незначними обсягами експорту туристичних послуг. В Україні частка експорту туристичних послугу структур і експорту товарів і послуг становить лише 0,7%, а в країнах Європи - приблизно 30%. У більшості країн, що розвиваються, на частку іноземного туризму припадає 10-15% доходів від експорту товарів і послуг.

За оцінками експертів Всесвітньої туристичної організації, світовий ринок туризму протягом багатьох років поспіль зростає та продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на труднощі, які передусім пов'язані із забезпеченням безпеки. Натомість, маючи всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму, Україна і далі поступається багатьом країнам світу. Так, за індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму у 2017 р. Україна отримала оцінку в 3,5 бали із семи можливих і опинилась на 88 місці серед 136 країн світу, втративши за цим індексом 12 позицій порівняно із 2013 р. [3].

Перспективи розвитку та створення вітчизняної туристичної галузі є надзвичайно великими, адже практично кожна область має свої особливості, які зможуть стати візитною карткою країни при залученні іноземних туристів. Проте рейтинг країн світу за індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму у 2017 р. вказує на те, що сфера туризму в Україні на сьогодні ще не розглядається як пріоритетна для уряду нашої країни (122 місце у рейтингу), а бізнес-середовище не сприяє розвитку сфери туризму (124 місце у рейтингу за цією складовою серед 136 країн світу).

Розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його на джерело значних і стабільних надходжень до бюджету вимагає від нашої країни активної державної політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої влади щодо розвитку туризму, створення конкурентоспроможного туристичного продукту, суттєвого вдосконалення туристичної інфраструктури. Перспективи відновлення в'їзного туристичного потоку також значною мірою пов'язані із стабілізацією ситуації на сході України, ефективним розвитком євроінтеграційних процесів, що, врешті-решт поліпшить зовнішній імідж та зміцнить авторитет нашої держави на міжнародному ринку туристичних послуг.

Список використаних джерел

1. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. - Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. - 153 с.
2. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www2.unwto.org/.
3. Travel & Tourism - 2014. - London: World Travel & Tourism Council, 2014. - 44 p.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.