Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Козаченко Т.І.
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції розвитку туризму». - Частина ІІ.
Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. - 145 с. - С.46-49.

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму на Миколаївщині: інноваційний турпроект «В село за спогадами»

На сьогоднішній день, сільський зелений туризм – явище для України досить нове, неординарне і трактується по-різному. Саме тому між фахівцями в сфері туризму ще й досі тривають дискусії щодо визначення змісту таких понять як сільський зелений туризм, еко- та агротуризм, відпочинковий туризм, екоагротуризм, а також багато авторів розуміють одне і теж під різними поняттями. Так, згідно із ст.1 проекту Закону України «Про сільський зелений туризм» сільський зелений туризм являє собою відпочинковий вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) та отримання ними послуг сільського зеленого туризму [3].

За визначенням Міжнародної спілки екотуризму, сільський зелений туризм визначається як спрямована мандрівка в сільську місцевість з метою ознайомлення з місцевою культурою та історією природного середовища, яка не порушує цілісності екосистеми, при цьому робить охорону природніх ресурсів вигідною для сільських мешканців [4].

Міжнародний Союз охорони природи визначає даний вид туризму як мандрівку з відповідальністю перед навколишнім середовищем по відносно незайманих територіях з метою вивчення і насолоди природою, що сприяє її охороні, чинить «м’який» вплив на навколишнє середовище, забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих мешканців у збереженні природи та отриманні ними переваг від цієї діяльності [5].

На думку вченого Кузика С.П. сільський зелений туризм – це проведення вільного часу в сільському середовищі, якому притаманна відповідна забудова, сільський побут, мальовничий ландшафт тощо. Зелений він тому, що туристичні заняття у вигляді пішохідних і кінних прогулянок, спортивних та оздоровчих подорожей (в тому числі полювання і рибальство) відбуваються у сільській місцевості серед живої зеленої природи [2, с.104].

Горішевський П.В., Васильєв В.В. та Зінько Ю.В., у своїх наукових дослідженях наголошують, що сільський зелений туризм - це відпочинковий вид туризму, сконцентрований на сільських територіях, який передбачає розвиток туристичних шляхів, місць для відпочинку, агарних і народних музеїв, центр з обслуговування туристів з екскурсоводами [1, с.16].

Нині, в Україні існує три різновиди сільського зеленого туризму, а саме: агро- та екотуризм і відпочинковий туризм. Важливою фігурою в забезпеченні функціонування зазначених видів туризму виступає сільська родина, яка надає житло, забезпечує харчування і знайомить з сільською місцевістю.

Отже, розглянемо види сільського зеленого туризму. Агротуризм – вид сільського зеленого туризму, як пізнавального так і відпочинкового характеру, пов’язаний з використанням підсобних господарств населення або земель сільськогосподарських підприємств, які тимчасово не використовуються в аграрній сфері.

Екотуризм – науково-пізнавальний вид сільського зеленого туризму, переважно в сільській місцевості, розташованих у межах території національних парків, заповідних зон, природних парків, де передбачено обмеження щодо навантаження на територію та регламентовано види розважального відпочинку.

Відпочинковий туризм – вид сільського зеленого туризму, базою розвитку якого є капітальний житловий фонд на садибах господарів та наявні природні, рекреаційні, історико-архітектурні й інші надбання місцевості.

Варто визначити, що позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості селян, особливо жінок, і надає селянам додатковий заробіток. Сільський туризм в Україні розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері, але й сфері обслуговування. При певному нагромадженні числа відпочиваючих з’являеться потреба в задоволенні різноманітних запитів, а це в свою чергу, стимулює розвиток сфери послуг: транспортних, відпочинково-розважальних, служби побуту, зв’язку, торгівлі тощо.

Розвиток сільського туризму спонукає до поліпшення благоустрою селищ, тобто сільських садиб, вулиць, а також він стимулює розвиток соціальної інфраструктури. На першому етапі обслуговування відпочиваючих відбувається за допомогою існуючого житлового фонду з використанням місцевих рекреаційних ресурсів. Та з часом за рахунок коштів, які надходять від цієї діяльності ті, хто нею займаються, починають робити вклади у поліпшення комунального облаштування житла, вулиць. Об’єднаними зусиллями вони поліпшують сферу обслуговування, що є вагомим внеском у розвиток села.

Сільський туризм позитивно впливає на відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини. Проявляючи інтерес до цих надбань народної культури, живителі міст, що відпочивають на селі,розкривають місцевим жителям їх справжню цінність, популяризують їх у своїх краях і таким чином допомагають їх збереженню морально, а подекуди й матеріально.

Особливо цікавим може бути відпочинок у селі тоді, коли до нього долучаються цікаві екскурсійні маршрути, що розкривають витоки та джерела народної культури та мистецтва, літератури, української духовності в цілому. Це й є ознайомлення з численними центрами народних художніх промислів, ткацтва, вишивання, гончарства, малярства, різьблення по дереві, лозоплетіння.

У Миколаївській області існують всі необхідні сприятливі умови для подальшого перспективного розвитку сільського зеленого туризму (СЗТ).

А саме:

- географічне та геополітичне розташування;
- історична національна особливість регіону;
- існування досвіду прийому відвідувачів;
- наявність природних рекреаційних ресурсів;
- наявність пам’яток, історична спадщина міст і сіл, збереженість культури та народних ремесел;
- наявність виходу до Чорного моря;
- розробка туристичних маршрутів;
- розробка районних програм розвитку сільського зеленого туризму;
- визнання на рекреаційно-туристичних ринках, у т.ч. міжнародних (Молдова, Білорусія, Латвія, Румунія), відносно позитивного іміджу регіону;
- чисте навколишнє середовище, порівняно не високе забруднення в наслідок аварії на ЧАЕС;
- розвинута транспортна мережа;
- зростання якості та асортименту рекреаційно-туристичних послуг,тенденції до нарощування обсягу наданих послуг;
- визнання туристичної сфери одним із пріоритетних напрямів розвитку сільської економіки.

З відси ми маємо певні можливості для розвитку СЗТ:

- розвиток сільського зеленого туризму значно збільшить доходи селян, що поліпшить економічний розвиток сіл Миколаївщини;
- розвиток несільськогосподарських видів підприємницької діяльності;
- приїзд туристів сприятиме більшому піклуванню, а відтак, кращому збереженню культурно-історичних пам’яток регіону;
- створення нових робочих місць в сфері обслуговування, медицини, транспортні мережі, які зможуть надати роботу і випускникам ВНЗ;
- покращення технології обслуговування рекреантів і туристів.

Позитивний імпульс розвитку СЗТ очікується й від реалізації проекту «Туристичне Приінгулля», маршрут якого «Миколаїв – Гур’ївка – Миколаїв».

село Гур’ївка Новоодеського району Миколаївської області

Вважатимемо, що ефективній дії зазначеного проекту буде сприяти розроблений нами план відкриття комплексу СЗТ «Рибацька хата» с. Гур’ївка, Новоодеського району, Миколаївської області, основними цілями якого є: розвиток сільської економіки, шляхом створення додаткових робочих місць, розвитком сервісної інфраструктури, покращення привабливості регіону, залучення як вітчизняних, так і іноземних інвесторів. Основні характеристики комплексу СЗТ, який включає: споруди (для проживання туристів); етномузей українського побуту; медичний пункт; дитячий майданчик; ресторан української кухні, традиційних страв регіону; прогулянковий катер; магазин з рибацьким приладдям; сувенірні кіоски; мікроавтобус.

Основною гордістю запропонованого сільського дворика «Рибацька хата» має стати «етномузей», який уособлює в собі історію і далеке минуле наших дідів та прадідів, зберігає та розкриває туристам звичаї та традиції українського народу. Пропонуються пішохідні і велосипедні маршрути під керівництвом інструктора.

Відкриття такої садиби є інвестиційно-привабливим, оскільки в регіоні відсутні даного типу садиби, що забезпечується прибутковістю інвестицій в галузь. Більше того, відкриття такого «сільського дворика» буде привабливим не лише для українських, але й для іноземних туристів, які матимуть змогу завчасно забронювати місця, відвідати історичні та визначні місця, ознайомитись з культурою та побутом українського народу.

Список використаної літератури

1. Горішевський П.В. Сільський зелений туризм: організація гостинності на селі: підручник / П.В. Горішевський, В.П. Васильєв, Ю.В. Зінько. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2003. – 148 с.
2. Кузик С.П. Менеджмент туризму в регіоні / С.П. Кузик, Д.Л. Олесневич // Регіональна економіка. – 1999. – №1. – С.103-109.
3. Проект Закону України «Про сільський зелений туризм» станом на 23.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_siltur.htm
4. Міжнародна спілка екотуризму. – Режим доступу: http://mykrai.wordpress.com/.
5. Міжнародний союз охорони природи. – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.