Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Павленчик А.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури
та сфері обслуговування" (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.)
Львів: ЛДУФК, 2017. - 168 с. - С.138-141.

Сувенірний брендинг як компонент формування привабливості іноземного туризму в Україні

Туристична галузь є потужним соціально-економічним важелем, який стимулює та зміцнює економіку багатьох країн світу та робить її залежною від міжнародного туризму. Нині для приваблення туристів, як ніколи, гостро постає потреба у формуванні позитивного «бренду» України як усередині самої країни, так і на міжнародній арені. Тільки створивши привабливий імідж України, пізнаваний і зрозумілий міжнародній спільноті, ми зможемо підвищити рівень привабливості іноземного туризму.

Особливо важливим є державний брендинг перед проведенням Євробачення - 2017, яке проходитиме в одному з українських міст.

брендинг Євробачення - 2017

Важливо привабити іноземних туристів та показати усю красу країни, адже частка туристичних потоків іноземців щорічно зменшується. Іноземний туризм у багатьох країнах світу - це галузь, яка активно працює на скарбницю та імідж держави, є однією із найважливіших категорій експорту послуг, а часто і головним джерелом валютних надходжень та створення додаткових робочих місць, але це не стосується нашої держави. Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації, за доходами від іноземного туризму Україна посідає останнє місце серед 30 основних європейських країн, і це при тому, що в’їзний туризм на офіційному рівні визнається пріоритетним видом туризму для нашої країни. Проте іноземний в’їзний туризм в Україні, особливо на сьогодні, перебуває на надто низькому рівні (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка в’їзних туристичних потоків в Україну за метою поїздки, тис. осіб*
Мета поїздки 2006 р. 2010 р. 2016 р. 2016 р. до 2006 р., %
Службова, ділова, дипломатична 1011,2 694,6 33,4 3,3
Туризм 1210,2 1084,0 172,8 14,3
Приватна 16552,1 19089,1 12953,7 78,3
Навчання 45,3 67,5 2,1 4,6
Імміграція 15,8 48,3 3,1 19,6
Культурний і спортивний обмін, релігійна та інша 101,2 219,8 168,0 70,4
Загальна кількість іноземних громадян, які в’їхали в Україну 18935,8 21203,3 13333,1 173,8

* розраховано на основі даних Державної служби статистики України [3].

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що 2016 року іноземці надавали перевагу подорожам приватного характеру та з метою дозвілля, що становить 99,7% від усіх зареєстрованих в’їздів в Україну. Причому, якщо у 2006 році 6,4% в’їздів - з туристичною метою, то 2016 року лише 1,3% відповідно, що на 5,1 відсоткового пункту менше. Загалом кількість в’їзних туристів в Україну за останні 10 років скоротилася на 1037,4 тис. осіб, або на 96,7%.

Одним із напрямів пожвавлення іноземного туризму і є піднесення так званого бренда «Україна», складовою частиною якого може стати не лише промоція туризму, поліпшення іміджу й розбудова туристичної інфраструктури, але й популяризація сувенірної продукції як складової маркетингової парадигми промоції території. Сувенір може стати візуальним носієм ідентифікації чітко визначеної туристичної дестинації.

Сувенірна продукція має в собі дух місця, звідки вона була привезена. Туристи купують сувеніри, щоб знову пережити емоції, пов’язані з їх подорожжю або щоб передати близьким, друзям та знайомим частинку своєї радості [4].

Активна організаційна, інформаційна, маркетингова діяльність впливає на процес створення «туристичного сувенірного бренда», а тому не є спонтанною й потребує залучення значної кількості людського потенціалу, відповідних ресурсів, фінансової підтримки, промоції, збуту як від бізнес-структур, так і від представників місцевої влади.

Щоб виявити асоціативні сувенірні уподобання іноземних туристів, які прибувають до Львова, у 2016 р. було проведено соціологічне опитування на тему «Туристичний сувенірний брендинг в Україні». Відповідно до аналізу даних визначили, що іноземні туристи, подорожуючи Львовом, купують здебільшого сувенірні дрібнички. Так, лідером серед купівлі цього виду сувенірів є гості з Румунії, Білорусі, Італії та Литви. Причиною є відносна дешевизна цих сувенірів та легкість у їх перевезенні. Сувенірні дрібнички - це «маленька частина бренду» того чи іншого міста, а отже, кожен із відвідувачів прагне мати частинку цього туристичного місця.

Проте беззаперечним лідером серед сувенірної продукції є гастрономічні товари (що на 28 відсоткових пунктів випереджають сувенірні дрібнички). Кожен 5 іноземець, який відвідує Львів, вважає своїм обов`язком привезти додому запашну львівську каву та знаменитий львівський шоколад.

Отже, усе це наштовхує на думку, що нам потрібен власний, створений разом з туристами світ для виникнення історій. Ми вважаємо, що до брендингу країн краще за все підходити за допомогою технології сторітелінга (створення історій) - «продаючи» цільовим аудиторіям «міф», тобто смачно та цікаво описаний особливий світ зі своїми правилами та героями, світ з особливим призначенням. Позаяк для системного успіху опис світу має відповідати дійсності, з якою зіткнеться турист, що приїхав до країни, то міф має бути максимально наближений до реальності, щоб не створювати завищених очікувань, і як наслідок - розчарування. Турист повинен прагнути повернутися, він має радо розповідати історії про свою подорож цією дивовижною країною.

Список використаних джерел

1. Смикова М.О. Сувенірна продукція як складова брендингу туристичної дестинації / М.О. Смикова, В.І. Нога, О.О. Ващенко // Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи: зб. матеріалів. Всеукр. наук-практ. конф. молодих вчених. - Львів: ЛІЕТ, 2013. - С.133-138.
2. http://www.dy.nayka.com.ua/.
3. http://www.ukrstat.gov.ua.
4. http://me.gov.ua/?lang=uk-UA.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.