Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сембер А.Ю., Хома Т.В.
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 7 грудня 2017 р.)
Львів: Растр-7, 2017. - 368 с. - С.314-316.

Сучасні підходи до розвитку індустрії гостинності

Україна стає на шлях реформування, в якому туристична галузь займає провідне місце. Важливою її складовою є готельний бізнес. Сектор готельної індустрії - найбільш динамічний сектор економіки України. У сучасних умовах розвитку туризму особливої актуальності набувають питання розвитку індустрії гостинності. У науковому обігу термін «гостинність» трактується як «Властивість за знач. гостинний. Готовність, бажання приймати гостей і пригощати їх. Гостинне приймання» [1, с.256].

Поняття «індустрія туризму та гостинності» розглядається як єдине ціле, оскільки туристи - це споживачі, які мають величезні потреби, що залежать від різних чинників. Індустрія гостинності - це одна із складних та комплексних сфер, в якій завдяки зусиллям працівників задовольняються різні потреби клієнтів та споживачів послуг. У цій індустрії поєднуються різні види людської діяльності: відпочинок, харчування, туризм. Гостинність стала невід'ємною частиною туризму, яку вимагають всі споживачі туристичних послуг [2].

В економічній літературі індустрія гостинності розглядається як складовий елемент туризму і як вид економічної діяльності. Порівнюючи поняття «готельна індустрія» і «готельне господарство», слід зазначити, що в першому понятті акцент робиться на послугах (послугах гостинності), а в другому - характеризується матеріально-технічна база надання цих послуг.

Дослідженню тенденцій та перспектив розвитку готельного господарства України надається значна увага. Відтак, Г.П. Вітавська, В.М. Тупкало розглядають проблеми та тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні, пропонують шляхи удосконалення системи управління готельним комплексом на базі стратегії розширення бізнесу. Ю.Я. Опанащук аналізує сучасні проблеми розвитку готельного господарства України, вирішення яких дозволить йому стати провідним чинником стимулювання туризму.

Для вдосконалення розвитку туристичного бізнесу необхідно досягти певного рівня конкурентоспроможності. Незважаючи на важке становлення ринкових відносин, в Україні за останні роки відкрилося чимало готелів. Створюються нові підприємства, але через якийсь час частина з них не витримує конкуренції й виходить з бізнесу. Конкуренція - сильний стимул для поліпшення роботи готельного господарства. Гостинність звикли вважати як форму проведення дозвілля, а не як дохідну статтю бюджету. Найважливіші сфери готельного господарства (керування, фінансування, дизайн) є резервами підвищення його конкурентоспроможності. Підприємства готельного господарства функціонують зі значним ступенем ризику. Це пов'язане із сезонним характером, ціновою політикою, залученням додаткових коштів, удосконаленням послуг, функціонуванням приватного сектору поблизу території готельних комплексів, туристичних баз відпочинку.

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства готельного бізнесу при обслуговуванні туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх послуг, у тому числі інформаційних, побутових, посередницьких, послуг бізнес-центру, організації дозвілля та ін.

Закарпаття - відомий в Україні регіон, де традиційно проводяться різноманітні наукові, ділові та культурні зустрічі. Зручне географічне розташування на перетині європейських транспортних магістралей, близькість кордонів низки країн, наявність великої кількості зручних конференц-залів, можливість організації різноманітної культурної програми для учасників заходів створюють умови для активного розвитку в області конгресового туризму.

мотель на Закарпатті

Галузь готельного бізнесу формує обсяг робіт для туризму, транспорту, роздрібної торгівлі, суспільного харчування, страхування, екскурсійного обслуговування, рекламної індустрії. Активний розвиток цієї сфери надасть нові робочі місця, додаткові надходження до бюджету, дозволить сформувати позитивний туристичний імідж окремих регіонів та країни в цілому, тому визначення перспектив розвитку готельного господарства України є актуальним. Але існують такі проблеми, через які українські готелі стають неконкурентоспроможними. В.В. Папп визначає актуальні проблеми цієї індустрії, серед яких:

- дефіцит якості обслуговування і сервісу, що не відповідає світовим нормам;
- територіальна непропорційність;
- брак кваліфікованих кадрів, що є однією з підстав неефективної організації праці та низького рівня сервісу;
- неготовність до формування і розвитку готельних комплексів;
- відсутність мотивації до підвищення ефективності функціонування готелів [3].

На нашу думку, проблемами у розвитку індустрії гостинності на сьогодні є:

- відсутність інфраструктури;
- володіння іноземною мовою, культурою мовлення, мовленнєвим етикетом, зокрема;
- належний рівень розвитку інформаційних технологій;
- впровадження інновацій, що відповідають задоволенню потреб споживачів;
- відповідність закладів готельного господарства вимогам стандартизації та сертифікації;
- доступність готельних послуг масовому споживачу тощо.

Не менш важливою є проблема пошуку джерел фінансування для будівництва нових і реконструкції вже діючих підприємств.

Ураховуючи думки науковців з проблеми індустрії гостинності та аналізу сучасного її стану, можемо внести окремі пропозиції щодо розвитку цього напрямку туристичного бізнесу:

- глобалізація готельного бізнесу, що передбачає об'єднання кількох готелів в мережу;
- зручне місце розташування в екологічно чистих районах з покращенням інфраструктури;
- впровадження інноваційних інформаційних технологій у діяльності готелів;
- посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє більш чітко орієнтуватися на визначені сегменти споживачів;
- удосконалення системи бронювання номерів та послуг щодо трансферу, належний дизайн;
- висококваліфікована підготовка конкурентоспроможного персоналу, який володів би комунікативною культурою, мовленнєвим етикетом, належним рівнем спілкування іноземною мовою;
- удосконалення реклами на туристичних сайтах;
- доступність готельної індустрії масовому споживачу.

Отже, індустрія гостинності тісно взаємопов'язана з індустрією туризму. Гостинність передбачає систему заходів та їх реалізацію з метою задоволення потреб споживачів, що вимагає високого рівня підготовки, розвитку й самовдосконалення самого працівника.

Список використаних джерел

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. - К.; Ірпінь: Перун, 2007. - 1736 с.
2. Мазур B.C. Індустрія гостинності - ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу / B.C. Мазур // Журнал європейської економіки. - 2015. - Т.14. - №3. - С.273-286.
3. Папп В.В. Роль готельного господарства у розвитку туризму в регіоні / В.В. Папп // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2015. - Вип.2(46). - С.207-212.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.