Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ящук A.P.
Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»
(м. Умань, 30 листопада - 1 грудня 2017 р.)
Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 364 с. - C.325-326.

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом та добрими і працьовитими людьми. Водночас гострою проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок робочої сили. Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення нових робочих місць у сільській місцевості України, на загальнодержавному рівні більше уваги варто приділяти тим галузям, які не потребують для свого розвитку великих коштів. До таких галузей належить сільський туризм, який давно практикується в Україні. Адже в селах з відповідною рекреаційною базою завжди було багато відпочиваючих [1].

сільський зелений туризм

Існують різні тлумачення щодо сільського туризму: сільський туризм, сільський (зелений) туризм, агротуризм, зелений туризм. Сільський туризм - вид підприємницької діяльності і форма відпочинку в сільській місцевості, яка приваблює туристичними пам'ятками. Основні мотиви - це комплекс чинників, що сприятливо впливають на людину: оздоровчий, естетичний, пізнавальний. Послуги, що надаються в межах програм сільського туризму, зазвичай включають:

- проживання в затишних приватних садибах;
- харчування на замовлення екологічно чистими продуктами;
- знайомство з історією краю;
- походи за грибами і ягодами;
- участь у народних обрядах, святах; катання на човнах і конях [2].

Сільський (зелений), екологічний і агротуризм розвинений в усіх регіонах України та має певну специфіку. Середня місткість туристичних об'єктів у різних регіонах - різна. Так у Вінницькій області це 14-15 місць (мах - 24); у Закарпатській - 12-15 (max - 20); у Івано-Франківській - 10-14 (max - 21); у Львівській області - 7-16 (max - 60); у Одеській 10-14 (max - 19); у Чернігівській - 10-16 осіб. [3]

Усі ці регіони мають різну сільськогосподарську спеціалізацію, різний рельєф, є місцями компактного проживання українців, молдаван, болгар, гагаузів, росіян, що має певний колорит і може використовуватися у сільському зеленому туризмі.

Сильними сторонами розвитку сільського туризму в Україні є:

- наявність екологічно-чистих місцевостей;
- багатонаціональний полікультурний етнос зі своєрідним національним колоритом;
- наявність мисливських угідь (Дунайські і Дністровські плавні, Савранські ліси);
- лікувальні грязі лиманів, джерела мінеральної води;
- екологічно-чисті продукти харчування;
- етнографічне різноманіття;
- археологічні пам'ятки;
- наявність розроблених екскурсійних маршрутів;
- багата історична і культурна спадщина [3].

Слабкими сторонами виступають:

- погані дороги і загалом комунікації;
- незадовільне транспортне сполучення;
- відсутність якісної питної води (часто вода засолена);
- відсутність необхідних знань у сільських жителів для роботи у сфері сільського туризму;
- складні відносини з контролюючими органами;
- відсутність законодавства щодо сільського туризму, відсутність чітко прописаного статусу об'єктів сільського туризму, відсутність пільг і допомоги з боку держави;
- відсутність каталогів, топографічних карт і детальних путівників з описом об'єктів сільського туризму і переліком можливих послуг;
- відсутність дорожніх покажчиків, які інформують про туристичні маршрути, об'єкти сільського туризму;
- низький рівень медичного обслуговування сільського населення і туристів;
- відсутність національних стандартів і нормативів проживання населення у сільській місцевості, які б відповідали стандартам ЄС;
- відсутність стандартів безпеки якості продуктів харчування і сільськогосподарської продукції [3].

Потенційними можливостями та перевагами розвитку сільського зеленого туризму для України є наступні:

- розвиток сільського зеленого туризму значно збільшить доходи селян, що поліпшить економічний розвиток сіл;
- збільшиться зайнятість сільського населення, особливо жінок;
- приїзд туристів сприятиме більшому піклуванню, а відтак, кращому збереженню культурно-історичних пам'яток регіонів;
- будуть створюватися нові робочі місця в сфері обслуговування, медицини, транспортній мережі, які зможуть надати роботу і випускникам вищих навчальних закладів [1].

Таким чином, лише сільський зелений туризм у сучасних економіко-демографічних умовах здатний реально допомогти малим селам і селищам України вижити, адже саме малі села своєю специфічністю притягують туристів та відпочиваючих. Перспективи розвитку сільського відпочинку виглядають потенційно сприятливими з огляду на наявність значних рекреаційних ресурсів. Зокрема, розквіт сільського відпочинку має відбуватися при активній співпраці з рекреаційними природно-заповідними установами регіону. На загальнодержавному рівні доцільно розробити загальні далекоглядні стратегії, законодавчі акти, постанови та інші урядові заходи для досягнення цілей сталого розвитку сільського зеленого туризму. Підтримка сільського зеленого туризму - це підтримка сільського населення і розвитку сільських територій в цілому.

Список використаних джерел

1. Проект Закону України «Про сільський зелений туризм» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_siltur.htm.
2. Сільський зелений туризм - пріоритетна сфера розвитку туризму у період економічної кризи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uzhgorod.net.ua/news/34499.
3. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.greentour.com.ua/ukrainian/union/history.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.