Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Полякова А.В.
Тези доповідей III наукової конференції
«Математичні методи, моделі та інформаційні технології
в управлінні підприємством» (м. Вінниця, 5 листопада 2018 р.)
Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2018. - 217 с. - C.39-41.

Інтернет-маркетинг як інноваційний засіб розвитку туристичної індустрії

Інтернет-маркетинг Інтернет значно змінює просторовий і часовий масштаби ведення комерції. Він є глобальним засобом комунікації, що не має яких-небудь територіальних обмежень.

Електронна комерція дозволяє навіть найдрібнішим туристичним компаніям досягати глобальної присутності і займатися бізнесом у світовому масштабі. Споживачі отримують можливість глобального вибору зі всіх потенційних туристичних фірм, що пропонують необхідний туристичний продукт незалежно від географічного розташування.

Інтернет-маркетинг - теорія і практика організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернету. Він включає в себе такі методи просування як пошуковий маркетинг (створення та розкручування сайту), Інтернет-реклама (банерна та контекстна реклама), просування в соціальних мережах, блогах і форумах, спілкуватися за допомогою електронної пошти (у тому числі здійснення рекламних розсилок) та вірусний маркетинг, а також відкриває широкі можливості для непрямої реклами та PR [1, с.35].

Основною перевагою рекламних Інтернет-технологій є використання дворівневого підходу, коли окремо розміщується інформація про фірму, тобто її офіційний сайт, та рекламні зусилля спрямовані на її просування. Крім того, є доступ до такої інформації як відвідуваність сайту, його індекс цитування, рейтинг, кількість партнерів ресурсу в системі, що дає змогу оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв'язку із цільовою аудиторією [2, с.461].

В Інтернеті засобом комунікації є розподілена комп'ютерна мережа, а інформація може бути представлена як звичайним способом, так і у вигляді засобів інтермедіа. Інтерактивна взаємодія може відбуватись як між іншими користувачами Інтернету (між особова взаємодія), так і між самим середовищем безпосередньо (взаємодія з середовищем), причому останній тип взаємодії є найбільш поширеним. Завдяки цьому передавач інформації одночасно є і її споживачем. Інформація не просто передається від відправника до споживача, але і саме середовище створюється і видозмінюється під її впливом і вже в новому перетвореному вигляді сприймається всіма її учасниками. Інтернет при цьому стає не просто місцем моделювання реального середовища, а її альтернативою і основою для побудови нової віртуальної сфери ведення комерції.

Основні можливі види комунікаційної взаємодії наступні:

- користувачі, за допомогою навігаційного програмного забезпечення, можуть взаємодіяти з середовищем Інтернету і досліджувати інформаційний зміст WWW;
- користувачі можуть надавати інформацію про себе, свої потреби, брати участь в обговоренні різних питань, висловлювати свою думку і т.п.;
- туристичні фірми можуть взаємодіяти з середовищем Інтернету, що дає можливість здійснити контакт як між ними, так і з інформацією, представленою в Мережі;
- туристичні фірми можуть отримувати інформацію про себе в середовищі Інтернету за допомогою власного web-сайту або за рахунок розміщення інформації на інших web-серверах;
- користувачі і туристичні фірми можуть безпосередньо взаємодіяти одне з одним, наприклад, за допомогою електронної пошти, Skype, телеконференцій або безпосередньо в IRC.

Іншими словами, комунікаційна модель Інтернету значно розширює можливості спілкування як для туристичних фірм, так і для споживачів, що беруть участь в процесі комунікації [3].

При реалізації Інтернет-маркетингу важливою проблемою є визначення переваг користувачів Інтернету і знаходження цільових аудиторій. Важливо з'ясувати наступні питання:

- які сайти відвідують ті чи інші групи споживачів;
- на які сторінки вони заходять частіше;
- який туристичний продукт вони купують;
- скільки часу витрачають користувачі на ту або іншу сторінку;
- які напрями поїздок і види відпочинку їх більше цікавлять;
- чи чекають вони завантаження графіки і відео;
- чи часто вони відкривають сторінку в одному вікні, а в цей час читають сторінку в другому, що вже завантажилося.

Основними показниками, по яких сегментується Інтернет-ринок, є стать, вік, освіта, дохід, активність роботи з Інтернетом, інтереси, менталітет, динаміка зростання сегменту, його об'єм, топологія та ін. [4]

Отже, успіх туристичної компанії в Інтернеті залежить не стільки від уміння правильно подати себе, скільки від того, чи виявиться корисним її турпродукт для користувачів-клієнтів. На успішність Інтернет-маркетингу значно впливають особливості менталітету потенційних клієнтів. Багато хто з них поводиться пасивно, що виражається в звичках, невідповідностях мети, невідомості, недосконалості систем пошуку. В порівнянні із звичайними ЗМІ: газетами, телебаченням і радіо, - які, по суті, призначені для передачі комерційних повідомлень, Інтернет досить пасивний в сенсі проведення маркетингового комплексу.

Список використаних джерел

1. Бойчук І.В. Напрями реалізації маркетингових функцій підприємства через застосування Інтернету / І.В. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип.5. - С.34-38.
2. Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі / Ю.Б. Миронов // Економіка: проблеми теорії та практики: збірн. наук, праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - Вип.194. - С.457-464.
3. Лук'янов В.О. Маркетинг туристичного бізнесу / В.О. Лук'янов, Г.Б. Мунін [Електронний ресурс] . - Режим доступу: https://textbook.com.ua/turizm/1473453527.
4. Информационные технологии в бизнесе: энциклопедия / под ред. М. Желены. - СПб.: Питер, 2002. - 1120 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.