Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Новикова В.І.
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції
"Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра" (м. Черкаси,
12-13 жовтня 2016 p.). - Черкаси: Третьяков О.М., 2016. - С.156-160.

Звичайна та специфічна інфраструктура рекреаційної діяльності

Актуальність. Для здійснення рекреаційної діяльності, крім наявності рекреаційних ресурсів, важливе й її інфраструктурне забезпечення. Інфраструктура обслуговує різні потреби рекреації, тому поділяється на різні види, деякі з них розглянуті у статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поки теоретичні основи інфраструктурного забезпечення рекреаційної діяльності в науковій літературі (у всякому випадку - вітчизняній) розроблені недостатньо. Незважаючи на те, що з'являються нечисленні публікації, присвячені окремим складовим інфраструктури рекреаційного спрямування (передусім - готельному господарству, транспорту), комплексного підходу до дослідження цієї проблематики фактично не простежується. Тому метою цієї статті є часткове вирішення такого роду проблем.

Виклад основного матеріалу. Під інфраструктурою рекреаційної діяльності розуміємо сукупність засобів, закладів, споруд, мереж та інших елементів матеріально-технічної бази, що допомагають здійснювати рекреаційну діяльність [2].

Залежно від того, використовується інфраструктура тільки у рекреаційній сфері чи ще в інших сферах життєдіяльності суспільства, поділяємо її відповідно на спеціалізовану, соціальну, універсальну (рис. 1) [2].

Види інфраструктури рекреаційної діяльності залежно від задіювання у рекреаційній та інших сферах життєдіяльності людини
Рис. 1. Види інфраструктури рекреаційної діяльності залежно від задіювання у рекреаційній та інших сферах життєдіяльності людини [В.І. Новикова, 2014]

Для здійснення певного виду рекреаційної діяльності необхідний конкретний набір інфраструктурних об'єктів. Одна частина цих об'єктів створює лише комфортні умови для рекреації, застосовується при здійсненні багатьох її видів, ніяк не залежить від її спеціалізації та на неї не впливає (наприклад, готелі, транспортні засоби, шляхи сполучення, комунікаційні мережі, зв'язок), тому ми називаємо її звичайна інфраструктура.

Якщо ж певним видом рекреаційної діяльності неможливо займатися без наявності конкретних інфраструктурних об'єктів, які потрібні тільки для цього виду рекреації, відображають його спеціалізацію, то таку інфраструктуру слід вважати специфічною [2].

На нашу думку, рекреаційна діяльність, під якою розуміємо процес відтворення і розвитку фізичних, психічних, духовних та інтелектуальних сил людини, що відбувається у вільний час поза помешканням її постійного проживання в місцях, які можуть бути використані для цих цілей [4], проявляється у таких формах (рис. 2).

Форми рекреаційної діяльності
Рис. 2. Форми рекреаційної діяльності [В.І. Новикова, 2011] [3]

Найвагомішою складовою рекреаційної діяльності та найрізноманітнішою за видами є туризм. Класифікуємо ми його за такими ознаками:

- спрямованість туристських потоків (внутрішній, в’ізний, виїзний),
- обсяг території і територіальна приналежність туристів (міжнародний, в межах країни, національний),
- тип споживачів (масовий, елітний),
- кількість учасників (індивідуальний, груповий, сімейний),
- вік учасників (дитячий, молодіжний, зрілий, пенсійний або осіб «третього віку»),
- тривалість подорожі (одноденний, багатоденний, короткочасний, тривалий),
- характер організації (організований, плановий, неорганізований, самодіяльний),
- мобільність (стаціонарний, пересувний або маршрутний),
- засоби пересування (пішохідний, лижний, верховий, гужовий, велосипедний, транспортний),
- вид транспорту (автомобільний, у т.ч. автобусний, авіаційний, залізничний, річковий, морський),
- середовище проведення (міський, сільський (зелений), на природі або між поселенський),
- сфера подорожування (наземний, підземний, у т.ч. спелеологічний, водний, підводний, повітряний, у т.ч. космічний),
- ступінь ризику для життя (традиційний, екстремальний),
- контрастність із постійним місцем проживання (типовий, екзотичний),
- інтенсивність туристського потоку (постійний, сезонний, тимчасовий),
- оплата послуг (комерційний, соціальний) [1].

Найчастіше виділяють види туризму залежно від того, задля чого людина здійснює туристську діяльність, тобто за метою подорожі. За цією ознакою розрізняємо такі групи видів туризму, кожна з яких об'єднує по кілька видів туристської діяльності (табл. 1).

Таблиця 1

Групи та види туризму за метою подорожі [В.І. Новикова, 2016]
Основні групи видів туризму за метою подорожі Основна мета подорожі Види туризму за метою подорожі
пізнавальний задоволення потреб, спрямованих на розвиток інтелекту, розширення кругозору, візуалізація відомих, цікавих об'єктів - культурно-пізнавальний
- природно-пізнавальний
- релігійний
- етнографічний
розважальний задоволення потреб, спрямованих на «тіло людини», покращення фізичного стану, заняття, пов'язані із виплеском адреналіну у кров - фестивальний
- карнавальний
- гастрономічний (у т.ч. винний, пивний)
- сексуальний
- ігорний
- з відвідуванням тематичних парків, парків розваг, атракціонів, аквапарків
- з відвідуванням культурних видовищ
- з відвідуванням спортивних видовищ
- з відвідуванням технічних видовищ
- балунінг
лікувально-оздоровчий підтримання на належному рівні та покращення стану здоров'я - бальнеологічний
- кліматолікувальний
- грязелікувальний
- медичний
спортивно-оздоровчий заняття, пов'язані із фізичними навантаженнями на організм людини - водний
- кінний
- велосипедний
- спелеологічний
- пішохідний
- гірськолижний
- альпінізм
- гольф-туризм
промисельний діяльність-промисел, заняття, що приносять задоволення, заспокоюють і пов'язані із добичею та збором певних ресурсів - риболовний
- мисливський
- з метою збору ягід, грибів, лікарських трав
пригодницький купально-пляжний задоволення потреби людини участі у пригодах, неординарних заходах, які призводять до виплеску адреналіну - пригодницький («робінзонада»)
- сафарі-туризм
- військовий
купально-пляжний купання у водоймі, загоряння, заняття, пов'язані із водою - купально-пляжний
- дайвінг-туризм
- віндсерфінг-туризм
навчально-освітній набуття специфічних знань, відвідування конкретних курсів, шкіл, тренінгів, стажування - з метою відвідування певних курсів
- з метою стажування
діловий підвищення та удосконалення фахового рівня, розширення та поглиблення професійних знань - бізнес-туризм
- конгресний (науковий)
- заохочувальний (інсентив-туризм)
- професійний
етнічний відвідування представників своєї національності в інших регіонах або країнах - родинний
- ностальгічний
шопінг-туризм придбання товарів у місцях їх виготовлення для власних потреб - шопінг-туризм
- шубний
екологічний проживання в умовах «дикої» природи без порушення екологічної рівноваги - реабілітаційний
- еколого-етнографічний

Для кожного виду туризму, як і для видів інших форм рекреаційної діяльності (екскурсій, санаторно-курортної діяльності, відпочинку), притаманний свій набір звичайної та специфічної інфраструктури. Якщо звичайна інфраструктура ніяк не впливає на спеціалізацію рекреації, то специфічна - нею обумовлена та використовується зазвичай тільки для конкретного виду рекреаційної діяльності, тому детальніше на прикладах розглянемо тільки її (табл. 2).

Таблиця 2

Специфічна інфраструктура, необхідна для певних видів рекреаційної діяльності [В.І. Новикова, 2016]
Вид
рекреаційної
діяльності
Об'єкти специфічної інфраструктури
об'єкти, де знаходяться рекреаційні ресурси засоби розміщення засоби пересування шляхи сполучення інше
відвідування
культурних
видовищ
театри, стадіони, концертні та виставкові зали   спеціальні
спальні
автобуси
   
водно­спортивний туризм   туристські бази, ботелі, бунгало плавзасоби: човни, рафти, байдарки    
гастрономічний туризм дегустаційні зали        
гірськолижний туризм   шале   гірськолижні
траси,
підіймачі
пункти прокату спорядження
кінний туризм   лотелі   грунтові
дороги,
стежки
 
конгресний туризм конференц-зали, виставкові зали конгрес-центри      
культурно-пізнавальний туризм музеї, виставкові зали   спеціальні спа­льні автобуси, туристські поїзди    
купально-пляжна рекреація обладнані пляжі       пункти прокату спорядження
мисливство   будинки мисливця      
пішохідний туризм   турбази, туристські приюти, бунгало, хижі, наметове містечко   марковані траси  
рибальство   будинки рибалки, ботелі плавзасоби    
санаторно-курортна діяльність лікувально-оздоровчі заклади, бювети, аеросолярії, клімато-павільйони пансіонати, будинки відпочинку   доріжки для теренкуру  

Висновки. На оптимальний набір інфраструктурних об'єктів, необхідний для занять рекреацією, суттєво впливають вид рекреаційної діяльності. Вирізняємо специфічну інфраструктуру, наявність якої потрібна обов'язково, адже без неї не можливо займатися певним видом рекреаційної діяльності, та звичайну, що створює комфортні умови для рекреації.

Література

1. Новикова В.І. Види туризму: регіональне поширення, вплив на інфраструктуру / В.І. Новикова // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: зб. тез за матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. / ред. кол. А.Л. Бержанір та ін. (м. Умань, 22 березня 2013 р.). - Умань: Візаві, 2013. - С.242-244.
2. Новикова В.І. Рекреаційна інфраструктура: суть поняття, види, методи дослідження / В.І. Новикова // Географія в інформаційному суспільстві: зб. наук, праць. У 4-х т. - К.: ВЛГ «Обрії», 2008. - Т.IV. - С.163-165.
3. Новикова В.І. Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні / В.І. Новикова // Географія та туризм: наук. зб. / ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. - 2011. - Вип.16. - С.93-101.
4. Новикова В.І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області): дис... к. геогр. н.; 11.00.02 - економічна та соціальна географія / В.І. Новикова. - К.: Інститут географії НАНУ, 2008. - 268 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.